Instruktor lyovn 150 2008 upraveno 2016 jen pro

  • Slides: 8
Download presentation
Instruktor lyžování (150) © 2008 upraveno 2016 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise ÚZL

Instruktor lyžování (150) © 2008 upraveno 2016 jen pro vnitřní potřebu Metodická komise ÚZL SL ČR

Obsah: 1. Struktura a organizace lyžování v ČR 2. Anatomie 3. Fyziologie 4. Traumatologie

Obsah: 1. Struktura a organizace lyžování v ČR 2. Anatomie 3. Fyziologie 4. Traumatologie Předměty obecné části Lze započítat část 8 h z ILIII. tř 5. Hygiena 6. Pedagogika a psychologie sportu 7. Sportovní trénink 8. Základy biomechaniky obecně 9. Ekonomie, legislativa a marketing sportu 10. Dějiny lyžování 11. Didaktika lyžování a zvláštnosti výuky dětí Předměty speciální části teorie 12. Didaktické pomůcky Lze započítat část 7 h z IL III. tř. 13. Biomechanika - sjezd 14. Technologie, výzbroj a výstroj 15. Zásady bezpečnosti pohybu na tratích a v horách 16. Kondiční příprava 17. Pravidla a organizace závodů 18. Technika a metodika sjezdového lyžování (teorie) 19. Práce s videotechnikou, rozbor videozáznamu Předměty speciální části praxe – lze započítat 35 h z praxe IL IIItř. 1. Technika a metodika EZL / I. a II. část (sjezd praxe) celkem 2. Metodická praxe (práce v lyžařské škole, je mimo) 3. Zkoušky praxe (metodické výstupy, zkoušky – mimo) 2 8 7 6 8 8 4 5 2 2 4 1 1 2 3 2 1 35+45 150 30 10

Zkouškové požadavky sjezd: Paralelní oblouk (regulace rychlosti jízdy) Střední řezaný oblouk Přechod ze středních

Zkouškové požadavky sjezd: Paralelní oblouk (regulace rychlosti jízdy) Střední řezaný oblouk Přechod ze středních řezaných oblouků do oblouků s přibrzděním Oblouk s přeskokem Analýza pohybu Metodický výstup 14 dní praxe Prvky jsou předváděny na upraveném terénu, který odpovídá parametrům červené sjezdovky

Paralelní oblouk Popis techniky provedení: • Z jízdy v paralelním postavení lyží v základním

Paralelní oblouk Popis techniky provedení: • Z jízdy v paralelním postavení lyží v základním sjezdovém postoji • Je provedena lehká opora o hůl • Následuje výraznější zatížení vnější lyže • Pohybem kolene zatížené končetiny dopředu a dovnitř oblouku dojde k vyšší intenzitě hranění. To vede společně s prohnutím lyží k tvorbě oblouku • V důsledku flexe v kolenou dochází ke snížení těžiště • Postupným návratem kolen do výchozí polohy dochází k ukončení oblouku a k opětovnému návratu do výchozího postavení • Lyže jsou po celou dobu jízdy v paralelním postavení • Rychlost je regulována mírou postavením lyží na hrany Zásadní chyby provedení: odpich hole slouží k aktivnímu nadlehčení lyží, pro zahájení točení lyží je příliš vzadu, nedostatečně zatížená vnější lyže využívána rotace, těžiště těla je

Carvingový oblouk Popis techniky základního provedení: ● Z jízdy v základním sjezdovém postoji v

Carvingový oblouk Popis techniky základního provedení: ● Z jízdy v základním sjezdovém postoji v paralelním postavení lyží, v širší stopě odpovídající šíři boků ● Zahájení oblouku vkloněním kolen dovnitř oblouku a tím postavení lyží na hrany ● Holeně jsou po celou dobu oblouku v paralelním postavení ● V důsledku bočního krojení lyží dojde k jejich prohnutí a tvorbě oblouku bez smýkání ● Pohyb těžiště v bočním směru je kompenzační a působí proti vnějším silám ● Tím dochází i k mírnému bočnímu vklonění pánve do oblouku s doprovodným odklonem trupu ● V průběhu vedení dochází k větší flexi vnitřní končetiny v koleni i v kyčelním kloubu ● V závěru oblouku je vklánění kolen postupně ukončeno návratem do výchozí polohy ● Oblouky jsou prováděny bez píchání holí Střední a krátký carvingový oblouk Provedení středního carvingového oblouku se liší od carvingového oblouku v základním provedení především intenzitou a dynamikou provedených pohybů, kterými lze regulovat délku oblouku a jeho zavírání Zásadní chyby provedení: zahájení oblouku rotací, těžiště vzadu, boční smýkání lyží, nesprávný poměr zatížení vnější a vnitřní lyže v průběhu oblouku, aktivní předsouvání vnitřní lyže

Oblouky s přibrzděním Popis techniky smýkaného oblouku v základním provedení: • Z jízdy v

Oblouky s přibrzděním Popis techniky smýkaného oblouku v základním provedení: • Z jízdy v paralelním postavení v mírně sníženém základním sjezdovému postoji • Vykývnutí hole v zápěstí a lehkým zapíchnutím hole je dán impulz ke zvýšení těžiště • Společně se zvýšením těžiště je provedeno odlehčení lyží a přenesení nevýrazného rotačního impulsu trupu na lyže • Lyže v paralelním postavení se dostávají do smyku a tvoří oblouk • V průběhu oblouku se těžiště postupně snižuje • Rychlost je regulována postavením lyží na hrany a intenzitou smýkání • Na konci oblouku je smykové vedeni lyží ukončeno Popis pohybové činnosti oblouku s přibrzděním se od smýkaného oblouku v základním provedení liší: Zkrácením oblouku Pohyb kolen a pánve v bočním směru má větší dynamiku Ve druhé části vedení oblouku je provedeno výrazné zpomalení vertikálního pohybu, čímž dojde k většímu smyku a vzpříčení lyží Vzpříčení lyzí je ukončeno aktivním zahraněním a odrazem z hran Zvýšení těžiště v důsledku vertikálního pohybu při odrazu z hran napomáhá k přenesení lyží do nového oblouku V okamžiku odrazu je proveden i odpich vykývnutou holí Postavení trupu je mírně protirotační a kompenzuje vzpříčení lyží Zásadní chyby provedení: záklon lyžaře, široká stopa, nezvládnutá rotace trupu , málo aktivní odpich holemi

Oblouky s přeskokem Popis techniky provedení: • Krátké oblouky s výrazným dynamickým vertikálním pohybem

Oblouky s přeskokem Popis techniky provedení: • Krátké oblouky s výrazným dynamickým vertikálním pohybem • V závěru oblouku je provedeno zahranění s následným dynamickým zvýšením těžiště doplněné o odraz z hran. • Trup je v lehkém anticipačním postavení • Píchnutí holí je dynamické a slouží k podpoře rytmizace oblouků • Výrazně odlehčené lyže se otáčejí přes spádnici do směru zahájení následujícího oblouku • Patky lyží jsou podle terénních podmínek přes spádnici vedeny vzduchem. • Při jízdě v krustě nebo těžkém sněhu mohou být vzduchem vedeny celé lyže Zásadní chyby provedení: záklon lyžaře, nedostatečná dynamika pohybů, příliš široká stopa, neaktivní odpich o hůl, nedostatečně rytmické provedení

Konec Autorský kolektiv: KOMEŠTÍK B. , FINKOVÁ D. , KRNÁČ P. a NOVÁK M.

Konec Autorský kolektiv: KOMEŠTÍK B. , FINKOVÁ D. , KRNÁČ P. a NOVÁK M. Úpravy 2016: MK OSÚ ZL SLČR