instructie presentatie figuurstuk H 3 a presentatie 15

  • Slides: 7
Download presentation
instructie presentatie figuurstuk H 3 a

instructie presentatie figuurstuk H 3 a

presentatie ± 15 minuten • • inhoud vorm hulpmiddelen taakverdeling bovenstaande onderdelen worden beoordeeld

presentatie ± 15 minuten • • inhoud vorm hulpmiddelen taakverdeling bovenstaande onderdelen worden beoordeeld en vormen het cijfer!

inhoud • Beschrijf de tijd waarin de stroming was • Leg de kenmerken van

inhoud • Beschrijf de tijd waarin de stroming was • Leg de kenmerken van de stroming uit • Laat 5 voorbeelden van kunstwerken bij de stroming zien: • Welke eisen werden aan de portretten gesteld? • Op welke manier wilde de schilders hun schilderijen maken? • Beschrijf hoe de personen afgebeeld staan qua compositie, lichtval, ruimte, vorm, kleur • Licht de stroming kenmerken toe bij elk kunstwerk • Beschrijf de kleding, attributen, achtergrond, symboliek van de afgebeelde personen • Vertel bij elk kunstwerk over de bedoeling van de kunstenaar met het portret

vorm • geef eerst overzicht van wat jullie gaan behandelen • ieder groepslid komt

vorm • geef eerst overzicht van wat jullie gaan behandelen • ieder groepslid komt ± even lang aan het woord • presenteren uit je hoofd, meer vertellen • kijk naar de groep • serieuze houding, duidelijk praten • praat niet door geroezemoes heen • wijs kenmerken aan op het scherm • moeilijke woorden op het bord • slot: hoofdzaken samenvatten

hulpmiddelen • gebruik het computerscherm in 011 • zorg voor beeldvullende afbeeldingen • op

hulpmiddelen • gebruik het computerscherm in 011 • zorg voor beeldvullende afbeeldingen • op stick in Word of Powerpoint ‘ 2004 (. doc of. ppt) • gebruik het bord voor hoofdzaken / moeilijke woorden • NB: stuur voor de zekerheid je presentatie naar je hotmail!

taakverdeling • spreek met elkaar een taakverdeling af • ieder een gelijk deel van

taakverdeling • spreek met elkaar een taakverdeling af • ieder een gelijk deel van de presentatie • als een spreker in de problemen komt, help je elkaar weer ‘op weg’ • alle groepsleden in principe hetzelfde cijfer