INKUBATOR SPOECZNEJ PRZEDSIBIORCZOCI Inkubator Spoecznej WOJEWDZTWA LSKIEGO Przedsibiorczoci

  • Slides: 13
Download presentation
INKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Inkubator Społecznej WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

INKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Inkubator Społecznej WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7. 2, Poddziałanie 7. 2. 2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.

SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT? • 10 letnie doświadczenie we wspieraniu podmiotów III sektora •

SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT? • 10 letnie doświadczenie we wspieraniu podmiotów III sektora • Brak spójności między realizowanymi w województwie projektami. • Brak działań niezależnych od Europejskiego Funduszu Społecznego. • Realizacja projektów partnerskich od 2006 r. realizujemy działania w partnerstwie • „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” (6 samorządów województwa śląskiego (Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Tychy, Żory)

FORMA DZIAŁANIA W okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2015 roku działa:

FORMA DZIAŁANIA W okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2015 roku działa: - 6 stacjonarnych samorządowych inkubatorów na terenie województwa (Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tychy, Żory) - 2 mobilne inkubatory prowadzone przez organizacje pozarządowe (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”)

PARTNERZY PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU

ODBIORCY PROJEKTU Osoby fizyczne Instytucje otoczenia ES Podmioty ekonomii społecznej

ODBIORCY PROJEKTU Osoby fizyczne Instytucje otoczenia ES Podmioty ekonomii społecznej

WSPARCIE MERYTORYCZNE Szkolenia Doradztwo Coaching Wizyty studyjne Tworzenie partnerstw lokalnych

WSPARCIE MERYTORYCZNE Szkolenia Doradztwo Coaching Wizyty studyjne Tworzenie partnerstw lokalnych

WSPARCIE MERYTORYCZNE Infrastruktura Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych

WSPARCIE MERYTORYCZNE Infrastruktura Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych

ZAKŁADAMY WSPARCIE 4000 osób fizycznych 900 podmiotów ekonomii społecznej 1200 osób niepełnosprawnych

ZAKŁADAMY WSPARCIE 4000 osób fizycznych 900 podmiotów ekonomii społecznej 1200 osób niepełnosprawnych

ZAKŁADAMY WYKONANIE 14 385 godzin doradztwa 269 szkoleń 70 ścieżek coachingowych

ZAKŁADAMY WYKONANIE 14 385 godzin doradztwa 269 szkoleń 70 ścieżek coachingowych

DOTYCHCZASOWE REZULTATY Spółdzielnie socjalne • Rybnicka Spółdzielnia Socjalna „ 4+1” – Rybnik • Spółdzielnia

DOTYCHCZASOWE REZULTATY Spółdzielnie socjalne • Rybnicka Spółdzielnia Socjalna „ 4+1” – Rybnik • Spółdzielnia Socjalna „Re. Akcja” – Dąbrowa Górnicza • Spółdzielnia Socjalna „Zakrętka” - Jaworze Udzielone wsparcie • • • 6782, 65 h doradztwa 129 szkoleń 2399 osób fizycznych 387 osób niepełnosprawnych 484 podmioty ekonomii społ.

W roku 2013 Partnerstwo na rzecz realizacji projektu otrzymało nagrodę REVES EXCELLENCE AWARD 2013

W roku 2013 Partnerstwo na rzecz realizacji projektu otrzymało nagrodę REVES EXCELLENCE AWARD 2013 Przyznawaną przez REVES Europejską Sieć Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej.

Biuro Projektu Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 tel. 32 724 -25 -85

Biuro Projektu Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 tel. 32 724 -25 -85 e-mail: [email protected] gliwice. pl www. inkubatory. slask. pl