INICJATYWA MIKRO Poyczki dla maych firm www inicjatywamikro

  • Slides: 14
Download presentation
 • INICJATYWA MIKRO • Pożyczki dla małych firm • www. inicjatywamikro. pl

• INICJATYWA MIKRO • Pożyczki dla małych firm • www. inicjatywamikro. pl

Misja i cele • Misją IM, która została stworzona w 1996 roku jest wspieranie

Misja i cele • Misją IM, która została stworzona w 1996 roku jest wspieranie transformacji polskiego społeczeństwa poprzez stworzenie dostępu do pożyczek dla tych mikroprzedsiębiorstw i małych firm - w tym rozpoczynających działalność gospodarczą - które mają potencjał rozwojowy, oraz wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski. • Naszą misją kierują cztery kluczowe wartości sieci ”OPPORTUNITY INTERNATIONAL”: – – Szacunek Zaangażowanie na rzecz potrzebujących wsparcia Uczciwość Dbałość o powierzone zasoby

Segmenty rynku docelowego IM • Rozpoczynający działalność: osoby z wiedzą i umiejętnościami, które postrzegają

Segmenty rynku docelowego IM • Rozpoczynający działalność: osoby z wiedzą i umiejętnościami, które postrzegają rozpoczęcie działalności gospodarczej w kategoriach nowych możliwości dla siebie; • Funkcjonujące mikroprzedsiębiorstwa: firma została założona, kiedy rynek był mniej konkurencyjny; obecnie konieczne inwestycje, aby wykorzystać potencjał firmy na dalszy rozwój; • Dojrzałe mikroprzedsiębiorstwa: prowadzą stosunkowo stabilną działalność, znają lokalny rynek, wiedzą jak współpracować i pozyskiwać klientów czy dostawców, ale nie spełniają kryteriów stosowanych przez banki • Małe firmy: działają na rynku od dłuższego czasu, rozwijają się, wykazują dobre wyniki; korzystają IM w przypadku, kiedy potrzebują szybkiego finansowania.

Zasady dotyczące wniosków o pożyczkę • • • Pożyczki udzielane są mikroprzedsiębiorcom i małym

Zasady dotyczące wniosków o pożyczkę • • • Pożyczki udzielane są mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom na rozwój firmy i na rozpoczęcie działalności. Pożyczki udzielane są firmom zarejestrowanym, a w przypadku pożyczki na rozpoczęcie działalności przelanie pożyczki może nastąpić dopiero po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją. Firma / pożyczkobiorca nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS ani Urzędu Skarbowego. Zadłużenie pożyczkobiorcy, jego rodziny i / lub firmy z tytułu innych zobowiązań nie może zagrażać terminowej spłacie pożyczki IM. IM nie udziela pożyczek lombardom, firmom, których zasadniczym źródłem dochodu jest sprzedaż produktów tytoniowych i alkoholu, sklepom z militariami, kasynom lub firmom oferującym inne formy hazardu, firmom, których działalność nie jest zgodna z celami programu. Dodatkowo uwzględniane będą standardy wymagane przez pożyczkodawców IM.

Wypłata pożyczki i sposób jej spłacania • Pożyczka przelewana jest na rachunek bankowy określony

Wypłata pożyczki i sposób jej spłacania • Pożyczka przelewana jest na rachunek bankowy określony przez Pożyczkobiorcę. Spłata pożyczki następuje przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Inicjatywy Mikro. Kolejne pożyczki • Kolejne pożyczki mogą być udzielone pod warunkiem, że uzasadniają je wyniki finansowe firmy, cel pożyczki oraz terminowe spłaty poprzednich pożyczek. Czas rozpatrywania wniosku • Czas rozpatrywania wniosku (od momentu złożenia wszystkich dokumentów) wynosi: maksymalnie 72 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez komisję pożyczkową maksymalnie 48 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez specjalistę ds. pożyczek. W praktyce czas rozpatrywania wniosku jest krótszy w obydwu przypadkach.

Rodzaje pożyczek • Pożyczka inwestycyjna: 1. 000 - 120. 000 PLN na okres od

Rodzaje pożyczek • Pożyczka inwestycyjna: 1. 000 - 120. 000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy • Pożyczka obrotowa: 1. 000 - 120. 000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy • Pożyczka na start: 1. 000 - 30. 000 PLN na okres od 3 do 36 miesięcy • Pożyczka na samochód: 10. 000 - 50. 000 PLN na okres od 3 do 60 miesięcy • Dla stałych klientów: pożyczka pomostowa oraz odnawialna.

Przeznaczenie • Pożyczki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przeznaczenie • Pożyczki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sposób spłaty • stałe raty obejmujące kapitał i odsetki • odsetki w okresie karencji,

Sposób spłaty • stałe raty obejmujące kapitał i odsetki • odsetki w okresie karencji, a następnie stałe raty obejmujące kapitał i odsetki • spłata kapitału z ostatnią ratą odsetek

Zabezpieczenia • Weksel • poręczenie przez osoby fizyczne lub innego rodzaju zabezpieczenie np. :

Zabezpieczenia • Weksel • poręczenie przez osoby fizyczne lub innego rodzaju zabezpieczenie np. : hipoteka, lokata, przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu

Zapewniamy • • • stały dostęp do środków szybką obsługę raty dostosowane do możliwości

Zapewniamy • • • stały dostęp do środków szybką obsługę raty dostosowane do możliwości klienta możliwość wcześniejszej spłaty niższe koszty obsługi przy kolejnych pożyczkach • Dla stałych klientów: - niższe oprocentowanie - możliwość uzyskania wyższej kwoty

Pierwszy Biznes O pożyczkę może ubiegać się: - bezrobotny, pragnący rozpocząć działalność gospodarczą na

Pierwszy Biznes O pożyczkę może ubiegać się: - bezrobotny, pragnący rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek do 25 roku życia; - osoba zarejestrowana jako bezrobotna legitymująca się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie wszystkich kosztów realizacji przedstawionego przez bezrobotnego planu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kwota pożyczki wynosi od 5 tys. zł do 40 tys. zł dla jednej osoby uprawnionej. Pożyczka jest udzielana na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. W czasie karencji płatne są raty odsetkowe. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0, 75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pobierana jest także prowizja w wysokości 1 proc. od kwoty udzielonej pożyczki. Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego nastąpi po formalnym zarejestrowaniu firmy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Inicjatywy Mikro w Krakowie, Katowicach, Bielsku i Częstochowie. Więcej informacji na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Współpracujemy Inicjatywa Mikro jest członkiem Opportunity International, międzynarodowej sieci organizacji mikropożyczkowych, która działa od

Współpracujemy Inicjatywa Mikro jest członkiem Opportunity International, międzynarodowej sieci organizacji mikropożyczkowych, która działa od ponad 30 lat wspierając rozwój drobnej przedsiębiorczości i walcząc z ubóstwem poprzez system pożyczek, szkoleń i doradztwa. Obecnie sieć Opportunity obejmuje 42 organizacje mikropożyczkowe w 24 krajach i organizacje wspierające w 7 krajach. Inicjatywa Mikro jest członkiem Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the New Idependent States (MFC) w Warszawie. Celem Fundacji MFC jest wspieranie członków - organizacji mikropożyczkowych z Europy środkowo-Wschodniej i krajów byłego Związku Radzieckiego - w prowadzonej przez nich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji, pomoc w wymianie doświadczeń, aranżowanie wizyt szkoleniowych itp. Fundacja działa m. in. dzięki wsparciu z US AID, Fundacji Motta i CGAP. Inicjatywa Mikro jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych Lokalnie Inicjatywa Mikro współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji zaangażowanych we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, realizując wspólne projekty czy przekazując informacje o ich bieżącej ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Adresy oddziałów • • Centrala Inicjatywy Mikro: al. Krasińskiego 11 a, IV p. ,

Adresy oddziałów • • Centrala Inicjatywy Mikro: al. Krasińskiego 11 a, IV p. , 31 -111 Kraków tel/fax. (0 -12) 427 03 93, 422 42 57 email: [email protected] pl BIURA OBSŁUGI KLIENTA UDZIELAJĄCE POŻYCZEK: KRAKÓW ul. Węgłowa 1, 31 -063 Kraków tel/fax (0 -12) 427 03 46, 421 12 75 email: [email protected] pl KATOWICE ul. Wita Stwosza 6, 40 -036 Katowice tel/fax (0 -32) 253 90 23, 255 47 58 email: [email protected] pl BIELSKO-BIAŁA ul. Cyniarska 36, 43 -300 Bielsko-Biała tel/fax (0 -33) 815 09 59, 815 09 60 email: [email protected] pl CZĘSTOCHOWA ul. Dąbrowskiego 40, 42 -200 Częstochowa tel/fax (0 -34) 360 64 20, 360 57 91 email: [email protected] pl

Adresy oddziałów • RADOM ul. Słowackiego 25, 26 -600 Radom tel/fax (0 -48) 362

Adresy oddziałów • RADOM ul. Słowackiego 25, 26 -600 Radom tel/fax (0 -48) 362 44 32, email: [email protected] pl TARNOBRZEG ul. Grota Roweckiego 6, 39 -400 Tarnobrzeg tel/fax (0 -15) 641 63 44, 641 63 43 email: [email protected] pl KIELCE ul. Głowackiego 4, 25 -368 Kielce tel/fax (0 -41) 343 19 36, email: [email protected] pl