Ingrid Steenhuis Els Van der Poel ALCOHOL EN

  • Slides: 14
Download presentation
Ingrid Steenhuis & Els Van der Poel ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK BIJ LICHT VERSTANDELIJKE GEHANDICAPTE

Ingrid Steenhuis & Els Van der Poel ALCOHOL- EN DRUGSGEBRUIK BIJ LICHT VERSTANDELIJKE GEHANDICAPTE JONGEREN IN DE LEEFTIJD VAN 15 – 25 JAAR

Inhoud Opzet onderzoek Doel van het onderzoek Theoretisch kader Onderzoeksmethode Resultaten Aanbevelingen Samenvatting Auteurs

Inhoud Opzet onderzoek Doel van het onderzoek Theoretisch kader Onderzoeksmethode Resultaten Aanbevelingen Samenvatting Auteurs Referentie

Opzet onderzoek LVG jongeren: gebruik genotmiddelen Voorlichtingsprogramma is nodig!

Opzet onderzoek LVG jongeren: gebruik genotmiddelen Voorlichtingsprogramma is nodig!

Doel van het onderzoek Inzicht in prevalentie van alcohol- en drugsgebruik + psychosociale gedragsdeterminanten

Doel van het onderzoek Inzicht in prevalentie van alcohol- en drugsgebruik + psychosociale gedragsdeterminanten Advies voor bepaalde actoren

Theoretisch kader Theory of planned behavior: Attitude (voor- en nadelen van alcohol en softdrugs)

Theoretisch kader Theory of planned behavior: Attitude (voor- en nadelen van alcohol en softdrugs) Subjectieve norm (mening van ouders en vrienden) Waargenomen gedragscontrole (Kan ik minder gebruiken? ) Gedragsintentie (Zal ik minder gebruiken? ) Verkrijgbaarheid (Waar/ wie verkrijgen? )

Onderzoeksmethode Populatie 180 LVG jongeren tussen 15 en 25 jaar Drie- stappen- test- interview

Onderzoeksmethode Populatie 180 LVG jongeren tussen 15 en 25 jaar Drie- stappen- test- interview Vragenlijst hardop invullen �Eenvoudig taalgebruik �Groot lettertype �Antwoordcategorieën beperkt Reconstructie denkstappen Open gesprek

Resultaten Alcoholconsumptie: vooral in het weekend Softdrugs: velen afgelopen 12 maanden Eenmalig/ veelvuldig Harddrugs:

Resultaten Alcoholconsumptie: vooral in het weekend Softdrugs: velen afgelopen 12 maanden Eenmalig/ veelvuldig Harddrugs: < softdrugs Vooral jongeren zonder 24 - uurs beg. Gebruikers: zien voor- en nadelen Populatie: LVG- jongeren moeilijk berijkbaar

 Onderzoek niet altijd relevant Te kleine populatie Jongeren hadden soms hulp nodig bij

Onderzoek niet altijd relevant Te kleine populatie Jongeren hadden soms hulp nodig bij enquête Geen rekening met IQ Geen rekening met eventuele ziektebeelden

Aanbevelingen Voorlichtingsprogramma ontwikkelen Vooral voor jongeren zonder 24 - uurs beg. Ingaan op attitude

Aanbevelingen Voorlichtingsprogramma ontwikkelen Vooral voor jongeren zonder 24 - uurs beg. Ingaan op attitude + gepercipieerde sociale norm Omgeving betrekken bij interventie Vervolgonderzoek is noodzakelijk!

Samenvatting Er is nagenoeg geen onderzoek beschikbaar naar de prevalentie en gedragsdeterminanten van genotmiddelengebruik

Samenvatting Er is nagenoeg geen onderzoek beschikbaar naar de prevalentie en gedragsdeterminanten van genotmiddelengebruik onder LVG- jongeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste LVG- jongeren regelmatig alcohol drinken, vooral in het weekend. Bijna de helft heeft ooit in zijn/ haar leven softdrugs gebruikt, en ongeveer een derde deed dit nog de afgelopen twaalf maanden. Jongeren die geen 24 uurs begeleiding hebben, lijken vaker harddrugs te gebruiken dan jongeren die wel 24 - uurs begeleiding hebben.

Jongeren die alcohol of softdrugs gebruiken, zien meer voordelen, maar ook meer nadelen van

Jongeren die alcohol of softdrugs gebruiken, zien meer voordelen, maar ook meer nadelen van het gebruik. Tevens percipiëren zij de sociale norm positiever dan jongeren die niet gebruiken. De waargenomen gedragscontrole is hoog, de intentie om te minderen lager. Er wordt aanbevolen een voorlichtingsprogramma te ontwikkel voor LVGjongeren, gericht op de prevalentie van drugsgebruik, met daarin aandacht voor de attitude en de subjectieve norm en omgeving (Steenhuis & Van der Poel, 2009).

Auteurs Ingrid Steenhuis Hoofddocent VU Amsterdam (Instituut voor Gezondheidswetenschappen) Specialisatie: gezondheidsbevordering en ziektepreventie ingrid.

Auteurs Ingrid Steenhuis Hoofddocent VU Amsterdam (Instituut voor Gezondheidswetenschappen) Specialisatie: gezondheidsbevordering en ziektepreventie ingrid. steenhuis@falw. vu. nl Els Van der Poel Gezondheidswetenschapper Job: junior consultant bij Conquaestor Els. van. der. poel@conquaestor. nl

Ingrid Steenhuis

Ingrid Steenhuis

Referentie Steenhuis, I. & van de Poel, E. (2009). Alcohol- en drugsgebruik bij licht

Referentie Steenhuis, I. & van de Poel, E. (2009). Alcohol- en drugsgebruik bij licht verstandelijke gehandicapte jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64, pp. 66 – 67.