Informatyka Wykad 5 Wykorzystanie komputerw w yciu codziennym

  • Slides: 48
Download presentation
Informatyka Wykład 5: Wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. (48 slajdów) Wykładowca : Prof. Anatoly

Informatyka Wykład 5: Wykorzystanie komputerów w życiu codziennym. (48 slajdów) Wykładowca : Prof. Anatoly Sachenko

2 Ogólny Zarys Wykładu Komputer w domu Komputer w pracy Szeroki zakres zastosowania komputerów

2 Ogólny Zarys Wykładu Komputer w domu Komputer w pracy Szeroki zakres zastosowania komputerów w przedsiębiorstwie Szeroki zakres zastosowania komputerów w państwie Szeroki zakres zastosowania komputerów w szpitalach i służbie zdrowia Zastosowanie Komputerów w Edukacji Nauka na odległość Telepraca Świat elektroniczny E-mail – Poczta Elektroniczna E-Commerce – Handel Elektroniczny

3 Komputer w Domu Komputer jest narzędziem powszechnie używanym w domu i może pełnić

3 Komputer w Domu Komputer jest narzędziem powszechnie używanym w domu i może pełnić wiele funkcji: Komputer wyposażony w mocną kartę graficzną może służyć do gier video Komputer może odtwarzać pliki video w formacie Dolby Digital oraz Digital Theatre Studio, a także pełnić funkcję kina domowego Podłączając aparat cyfrowy do komputera, użytkownik może przegrywać zdjęcia na komputer z możliwością ich późniejszego

4 Komputer w Domu (ciąg dalszy) Podłączając kamerę cyfrową do komputera, użytkownik może przegrywać

4 Komputer w Domu (ciąg dalszy) Podłączając kamerę cyfrową do komputera, użytkownik może przegrywać filmy na komputer z możliwością ich późniejszego: przechowywania, przetwarzania, oglądania, tworzenia i edytowania filmów wideo za pomocą specjalnego oprogramowania, a następnie przegrania ich na dysk, urządzenie przenośne czy do Internetu, itp. Użytkownik domowy może połączyć się: z Internetem i z niego korzystać w celach komunikacyjnych za pośrednictwem czatu, komunikatorów internetowych, bloków, emalii,

5 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” Inteligentny Dom (domotyka) to system, który wyposaża

5 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” Inteligentny Dom (domotyka) to system, który wyposaża budynki mieszkalne w inteligentny układ sterowania obiektem, rozrywką i systemem łączności, a także zapewnia ulepszone zarządzanie obiektem i jego bezpieczeństwo. Wiele technik użytych w automatyzacji obiektu (takich jak systemy sterowania oświetleniem, klimatyzacją, systemy monitorujące, systemy bezpieczeństwa, itp. ) Dodatkowe funkcje obejmują: system sterowania domową rozrywką multimedialną, system automatycznego podlewania roślin oraz karmienia zwierząt, system automatycznych scenerii dla obiadów i przyjęć oraz przyjazny dla użytkownika interfejs systemu.

6 Komputer w Domu – Inteligentny Dom (przykłady)

6 Komputer w Domu – Inteligentny Dom (przykłady)

7 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (ciąg dalszy) Inteligenty Dom wykonuje następujące zadania:

7 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (ciąg dalszy) Inteligenty Dom wykonuje następujące zadania: HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)– Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, uwzględniając temperaturę oraz wilgotność powietrza System sterowania oświetleniem dotyczy aspektów związanych z kontrolowaniem oświetlenia elektrycznego Całkowite wyłączenie oświetlenia w całym domu Automatyzacja włączenia / wyłączenia oświetlenia Regulacja oświetlenia w pomieszczeniach w oparciu o poziom jasności otoczenia Kategoria ta zawiera zazwyczaj system kontroli wentylatorów sufitowych oraz system odprowadzania spalin

8 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (ciąg dalszy) System sterowania światłem dziennym dotyczy

8 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (ciąg dalszy) System sterowania światłem dziennym dotyczy kontroli zacienienia używając elektrycznych okien i zasłon Ostatnie postępy dotyczą zastosowania technologii radiowej w połączeniu poszczególnych systemów sterowania z systemem centralnym w celu uniknięcia zbędnego okablowania Dźwięk, wliczając przełączanie dźwięku oraz dystrybucję dźwięku Przełączanie dźwięku określa wybór źródła dźwięku Dystrybucja dźwięku pozwala na odtwarzanie dźwięku w jednym lub w

9 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (ciąg dalszy) Obraz, wliczając przełączanie obrazu i

9 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (ciąg dalszy) Obraz, wliczając przełączanie obrazu i dystrybucję obrazu, które umożliwiają wyświetlanie obrazu na wielu ekranach telewizyjnych Integracja monitorowania systemu wejściowego z telefonem lub odbiornikiem telewizyjnym Domofon – system sterowania domofonem pozwala na komunikowanie się za pomocą mikrofonu oraz głośników umieszczonych w różnych pomieszczeniach Robotyka – system sterowania urządzeniami domowymi, używając jeśli potrzeba sygnałów świetlnych System łączności urządzeń domowych (za pomocą Wi. Fi, Bluetooth) z siecią sygnałów świetlnych oraz pomiędzy innymi urządzeniami domowymi

10 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (przykłady)

10 Komputer w Domu – „Inteligentny Dom” (przykłady)

11 Komputer w Pracy Wpływ komputera na życie prywatne i społeczeństwo zmienia się z

11 Komputer w Pracy Wpływ komputera na życie prywatne i społeczeństwo zmienia się z interesujących pytań teoretycznych w kierunku wielu intrygujących kwestii praktycznych. Szeroki zakres zastosowania komputerów wymaga szybkiego dostępu do ogromnej ilości danych Skomputeryzowany system kasowy w supermarkecie musi na bieżąco kontrolować linię produktów w sklepie System rezerwacji linii lotniczych, przyporządkowujący pasażerom poszczególne przeloty o konkretnych datach, jest używany równocześnie w wielu

12 Komputery w Pracy (ciąg dalszy) Komputery w bibliotekach przechowują miliony pozycji i oferują

12 Komputery w Pracy (ciąg dalszy) Komputery w bibliotekach przechowują miliony pozycji i oferują dostęp do wielu cytatów z setek publikacji System przeprowadzania transakcji w bankach i domach maklerskich przechowuje księgi rachunkowe kont generujących międzynarodowy przepływ kapitału Wyszukiwarki WWW skanują tysiące stron internetowych, aby prawie natychmiast znaleźć odpowiedzi na

13 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie Biznes Elektroniczny, lub E-Biznes można zasadniczo zdefiniować

13 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie Biznes Elektroniczny, lub E-Biznes można zasadniczo zdefiniować jako każdy proces w przedsiębiorstwie polegający na zautomatyzowanym systemie przetwarzania informacji. Jest to wykonywane zazwyczaj za pomocą technologii wykorzystujących Internet Różne metody biznesu elektronicznego umożliwiają firmom: Połączenie ich wewnętrznego i zewnętrznego systemu przetwarzania danych w sposób bardziej wydajny i elastyczny Bliską współpracę z dostawcami oraz partnerami

14 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie (ciąg dalszy)

14 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie (ciąg dalszy)

15 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie (ciąg dalszy) System zarządzania przedsiębiorstwem jest systemem,

15 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie (ciąg dalszy) System zarządzania przedsiębiorstwem jest systemem, który polega na wykonywaniu lub zarządzaniu operacjami przedsiębiorstwa poprzez środki technologii komputerowej. Online shopping to proces, poprzez który konsumenci nabywają produkty lub usługi za pośrednictwem Internetu. Sklep internetowy przywołuje analogię kupowania produktów lub usług w tradycyjnym sklepie lub centrum handlowym

16 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Bankowość Internetowa to termin określający wykonywanie

16 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Bankowość Internetowa to termin określający wykonywanie transakcji, płatności itp. za pośrednictwem Internetu poprzez zabezpieczoną stronę internetową banku Umożliwia klientom wykonywanie operacji bankowych poza godzinami otwarcia placówki z każdego miejsca z dostępem do Internetu W większości przypadków klient używa przeglądarki internetowej oraz standardowego połączenia z Internetem Proces ten zazwyczaj nie wymaga

17 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Przykład Bankowości Internetowej

17 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Przykład Bankowości Internetowej

18 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Mobile Banking -bankowość mobilna, MBanking), to

18 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - Mobile Banking -bankowość mobilna, MBanking), to polega na sprawdzaniu stanu konta, wykonywaniu przelewów, płatności, itp. za pomocą telefonu komórkowego. Obecnie użytkownicy korzystają z tej usługi poprzez SMS, Mobilny Internet, a czasami poprzez specjalne oprogramowanie

Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - System Rezerwacji Linii Lotniczych System rezerwacji linii

Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - System Rezerwacji Linii Lotniczych System rezerwacji linii lotniczych to skomputeryzowany system, który udostępnia we wszystkich swoich oddziałach aktualne dane dotyczące lotów, ułatwiając proces rezerwacji i sprzedaży biletów System zaprojektowany przez linie lotnicze przekazano w celu zmodernizowania wyspecjalizowanym firmom zajmującym się Systemami Globalnej Dystrybucji Obecnie istnieje wiele systemów dostępnych za pośrednictwem bramek internetowych, które umożliwiają rezerwację hotelu, wypożyczenie samochodu czy zakup biletów lotniczych Główne systemy: Amadeusz, SABRE, Galileo i Worldspan firmy Travelport. 19

20 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - System Rezerwacji Linii Lotniczych (przykład)

20 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Przedsiębiorstwie - System Rezerwacji Linii Lotniczych (przykład)

21 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Państwie Państwowe Archiwa Notarialne to system komputerowych baz

21 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Państwie Państwowe Archiwa Notarialne to system komputerowych baz danych, który gromadzi dane, takie jak spis ludności czy numery rejestracyjne pojazdów Główną zaletą systemu jest szybki dostęp do informacji Użytkownik wysyła zapytanie do bazy poprzez narzędzia systemu, a system wysyła wyniki System tego typu jest bardzo przydatny

22 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Państwie - Głosowanie Elektroniczne Głosowanie elektroniczne (e-voting) obejmuje

22 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Państwie - Głosowanie Elektroniczne Głosowanie elektroniczne (e-voting) obejmuje kilka rodzajów głosowania używając elektronicznych metod oddawania i liczenia głosów. Głosowanie elektroniczne wykorzystuje karty perforowane, za pomocą skanerów optycznych i wyspecjalizowane kioski wyborcze. Technologia ta wykorzystuje także przesyłanie oddanych głosów za pomocą telefonów, prywatnych sieci komputerowych lub Internetu Technologia ta może przyspieszyć liczenie głosów i ułatwić możliwość głosowania osobom niepełnosprawnym

23 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów W Państwie - Przykład Głosowania Elektronicznego

23 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów W Państwie - Przykład Głosowania Elektronicznego

24 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Elektroniczny rejestr pacjentów to

24 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Elektroniczny rejestr pacjentów to elektroniczny zbiór informacji na temat poszczególnych pacjentów. System elektronicznej rejestracji pacjentów to mechanizm elektronicznego tworzenia, wykorzystywania, przechowywania i wyszukiwania danych na temat każdego pacjenta System kontroli ambulansów umożliwia lokalizowanie i wysyłanie

25 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia System Kontroli Ambulansów Cele

25 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia System Kontroli Ambulansów Cele Systemu Kontroli Ambulansów: Wprowadzenie oraz używanie wspólnego systemu wysyłania ambulansów we właściwe miejsca docelowe Wyświetlanie w sposób nieustanny, uporządkowany i jednoznaczny statusu źródeł kluczowych Upewnienie się z potwierdzonych źródeł o odpowiedzi na wszystkie zgłoszenia Rejestrowanie historii rozmów i wysyłania ambulansów Drukowanie raportów dotyczących statystyki odpowiedzi na zgłoszenia, itp. Umożliwienie różnorodnych sposobów wyświetlania tych samych danych w systemach sieciowych Długoterminowe przechowywanie rejestrów archiwalnych w centralnej bazie danych

26 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Przykłady

26 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Przykłady

27 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Wyposażenie Komputerowe Wyposażenie komputerowe

27 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Wyposażenie Komputerowe Wyposażenie komputerowe jest szeroko wykorzystywane w diagnozowaniu i wykonywaniu badań zapobiegawczych. Tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie dokładnych obrazów tomograficznych. Ultradźwiękowy Aparat Diagnostyczny służy do obrazowania organów ciała za pomocą fal ultradźwiękowych. Technologia Aparatów Rentgenowskich pozwala tworzyć zdjęcia z możliwością ich późniejszego przetwarzania, powtórnego wywołania oraz archiwizowania, w celu porównania z innymi zdjęciami pacjenta.

28 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Przykłady

28 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Przykłady

29 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Robotyka Chirurgiczna Robotyka chirurgiczna

29 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Robotyka Chirurgiczna Robotyka chirurgiczna polega na wykorzystaniu robotów do przeprowadzania operacji Głównymi zaletami robotyki chirurgicznej są precyzja i miniaturyzacja. Atutem jest także sposób przeprowadzania operacji oraz trójwymiarowe powiększenie. Takie wyposażenie umożliwia chirurgowi wykorzystanie medycznych i technicznych możliwości oraz operowanie poprzez bardzo małe nacięcia.

30 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Przykłady

30 Szeroki Zakres Zastosowania Komputerów w Szpitalach i Służbie Zdrowia Przykłady

31 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji System rejestracji studentów to elektroniczny system, w którym przechowywane

31 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji System rejestracji studentów to elektroniczny system, w którym przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące rejestracji studentów System ten znacznie skrócił czas trwania procedury rejestracyjnej. System tworzenia rozkładu zajęć to komputerowy system automatycznego tworzenia rozkładu zajęć. Dzięki wyszukiwarkom internetowym student może znaleźć wiele informacji potrzebnych do odrabiania prac domowych.

32 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Komputerowej Szkolenie z wykorzystaniem techniki

32 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Komputerowej Szkolenie z wykorzystaniem techniki komputerowej (CTB -Computer-based training ) polega na nauczaniu z zakresu określonej dziedziny przy użyciu techniki komputerowej. System szkolenia CTB może być skuteczny szczególnie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania z konkretnej dziedziny. Podczas szkolenia studenci uczą się w sposób praktyczny korzystać z programów. Szkolenia CTB oferują wiele użytkowych

33 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Komputerowej (ciąg dalszy) Wzrost potęgi

33 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Komputerowej (ciąg dalszy) Wzrost potęgi komputerów, szczególnie upowszechnienie komputerów z napędem CD-ROM, sprawia, iż CBT to opłacalna opcja zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób prywatnych. Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Internetowej (WBT Web-based training ) jest odmianą szkolenia CTB. WBT jest przeprowadzane za pomocą Internetu, używając przeglądarki internetowej. Szkolenie z Wykorzystaniem Techniki Internetowej wykorzystuje najczęściej metody interaktywne, takie jak

34 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji D-Learning Distance -Learning, czyli uczenie się na odległość, to

34 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji D-Learning Distance -Learning, czyli uczenie się na odległość, to dziedzina edukacji charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia, którzy komunikują za pośrednictwem rozwiązań technologicznych. Dzięki rozwiązaniom technologicznym nauczyciele i studenci komunikują się ze sobą w czasie rzeczywistym, wymieniając się materiałami drukowanymi bądź elektronicznymi. Kursy uczenia się na odległość wymagają fizycznej obecności w czasie rzeczywistym z wielu powodów, wliczając zdawanie egzaminów, i zalicza się je do kursów łączonych lub mieszanych.

35 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji Distance-Learning (ciąg dalszy) Rodzaje przeprowadzania kursów Distance. Learning: Regularna

35 Wykorzystanie Komputerów w Edukacji Distance-Learning (ciąg dalszy) Rodzaje przeprowadzania kursów Distance. Learning: Regularna korespondencja Synchroniczne i asynchroniczne korzystanie z Internetu Programy telewizyjne oraz audycje radiowe Dane na nośnikach CD Mobile-Learning, czyli mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnych,

Wykorzystanie Komputerów w Edukacji D-Learning (Przykłady) 36

Wykorzystanie Komputerów w Edukacji D-Learning (Przykłady) 36

37 Telepraca to forma płatnej pracy, w której pracownicy wykonują swoje obowiązki nie w

37 Telepraca to forma płatnej pracy, w której pracownicy wykonują swoje obowiązki nie w placówce firmy, lecz w innym miejscu, najczęściej w domu. Organizacje, które odniosły olbrzymi sukces w dziedzinie telepracy, zmierzają do jej integracji w ramach prawa, finansów, administracji i zasobów ludzkich. Telepraca pozwala zaoszczędzić miliony, zminimalizować zapracowany tryb życia pracowników oraz zredukować stres związany z pracą. Bezpośrednie efekty telepracy można łatwo dostrzec: pracownicy oszczędzają czas i wysiłek związany z dojazdem do miejsca pracy; firma ponosi dodatkowe koszty związane z łącznością i informatyką, ale jednocześnie zaoszczędza nie płacąc za wynajem biura oraz zyskuje na

38 Telepraca (ciąg dalszy) Takie wirtualne biura redukują ogólne koszty za wynajem, minimalizują potrzebę

38 Telepraca (ciąg dalszy) Takie wirtualne biura redukują ogólne koszty za wynajem, minimalizują potrzebę przestrzeni, zmniejszają fluktuację kadr oraz zwiększają produktywność. Telepracę ułatwiają takie narzędzia, jak prywatne sieci wirtualne, wideokonferencje oraz Vo. IP. Telepraca posiada kilka wad: Pracownicy są oddzieleni od siebie duża odległością, poświęcają mniej czasu na rozmowę, przez co ograniczają kontakty międzyludzkie. Brak kontaktu międzyludzkiego oraz zredukowana efektywność koordynacji grupy są wynikiem mniejszego nacisku na

39 Telepraca - Przykłady

39 Telepraca - Przykłady

40 Świat Elektroniczny - E-Mail E-mail, to system tworzenia, wysyłania, przechowywania oraz otrzymywania wiadomości

40 Świat Elektroniczny - E-Mail E-mail, to system tworzenia, wysyłania, przechowywania oraz otrzymywania wiadomości za pomocą elektronicznych systemów komunikacyjnych. Termin E-mail dotyczy zarówno systemu przesyłania wiadomości poprzez Internet wykorzystując protokół SMTP, jak i systemu intranet, którego użytkownicy mogą wysyłać pomiędzy sobą wiadomości. E-mail oparty o wykorzystanie sieci LAN to nowopowstała forma używana w biznesie Pozwala użytkownikowi biznesowemu ściągać pocztę w trybie offline Zapewnia użytkownikowi biznesowemu kilka profili i adresów e-mailowych za pomocą tylko jednego połączenia

41 Świat Elektroniczny - E-Mail (przykład)

41 Świat Elektroniczny - E-Mail (przykład)

42 Świat Elektroniczny - E-Commerce Handel elektroniczny, znany jako E-Commerce, polega na kupowaniu i

42 Świat Elektroniczny - E-Commerce Handel elektroniczny, znany jako E-Commerce, polega na kupowaniu i sprzedawaniu produktów i usług za pomocą systemów elektronicznych, takich jak Internet lub inne sieci komputerowe. Zakres handlu elektronicznego zwiększył się gwałtownie od momentu powstania Internetu. Wiele rodzajów handlu wykorzystuje drogę elektroniczną wliczając transfer pieniędzy elektronicznych, zarządzanie siecią sprzedaży, marketing internetowy, przeprowadzanie transakcji on-line, elektroniczną wymianę danych, zautomatyzowany system zarządzania zasobami oraz zautomatyzowany system

43 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Nowoczesny handel elektroniczny wykorzystuje Internet przynajmniej w

43 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Nowoczesny handel elektroniczny wykorzystuje Internet przynajmniej w niewielkim stopniu podczas transakcji, jednakże obejmuje on większy zakres technologiczny, wliczając emalie. Niewielki procent handlu elektronicznego wykonywany jest w całości elektronicznie, szczególnie w handlu przedmiotami “wirtualnymi”, takimi jak płatny dostęp do danych na stronie internetowej. Handel elektroniczny jest generalnie uważany jako jeden z aspektów e-biznesu.

44 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Zapłata. Klienci online używają zazwyczaj swoich kart

44 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Zapłata. Klienci online używają zazwyczaj swoich kart kredytowych do wykonywania płatności, jednak istnieją systemy, które umożliwiają tworzenie kont oraz wykonywanie płatności alternatywnymi metodami, takimi jak: Karta debetowa Różne rodzaje pieniędzy elektronicznych Płatność przy odbiorze Przedpłata i Przekaz pocztowy Pay. Pal Google Checkout Płatność poprzez SMS Kupony prezentowe Stałe zlecenie płatnicze w niektórych krajach

45 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Dostawa produktu. Po zaksięgowaniu płatności, produkty lub

45 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Dostawa produktu. Po zaksięgowaniu płatności, produkty lub usługi mogą zostać dostarczone na następujące sposoby: Ściąganie/Download: ta metoda używana jest najczęściej przy cyfrowych produktach multimedialnych, takich jak oprogramowanie, muzyka, filmy, obrazy. Przesyłka: produkt jest wysyłany na adres klienta. Realizacja dużego zamówienia bez pośrednika: Zamówienie jest składane u producenta lub dystrybutora, który wysyła produkty bezpośrednio do klienta. Pominięcie pośrednika w transakcji pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze oraz przestrzeń. Odbiór osobisty: Klient składa zamówienie on-line, znajduje lokalny sklep za pomocą wyszukiwarki i odbiera produkt w najbliższym punkcie sprzedaży.

46 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Sklepy internetowe opisują swoje produkty za pomocą

46 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Sklepy internetowe opisują swoje produkty za pomocą tekstu, zdjęć, plików multimedialnych, podczas gdy w tradycyjnych sklepach produkt i opakowanie producenta można przetestować (wliczając jazdę testową, przymiarkę lub sprawdzenie pod innym względem). Jedną z zalet kupowania online jest możliwość szybkiego wyszukania ofert sprzedaży różnych sprzedawców poprzez niektóre lokalne Wyszukiwarki, które pomagają zlokalizować produkty w pobliskich sklepach. Wyszukiwarki i serwisy porównujące ceny produktów mogą służyć do znalezienia sprzedawców konkretnych produktów bądź usług.

47 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Poufność danych osobowych jest ważnym aspektem dla

47 Świat Elektroniczny - E-Commerce (ciąg dalszy) Poufność danych osobowych jest ważnym aspektem dla niektórych klientów. Różne jurysdykcje podlegają różnym przepisom dotyczącym prywatności konsumenckiej oraz posiadają różne stopnie ich egzekwowania. Wielu klientów chce uniknąć spamu i działań telemarketingowych, co może być wynikiem udostępnienia danych personalnych internetowemu sprzedawcy. W odpowiedzi na ten problem wielu sprzedawców zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji o kliencie dla tych celów lub usuwa ich dane z bazy.

48 Bibliografia European Computer Driven Licence, Syllabus version 4. 0, 2006. Lecture Notes. Fundamentals

48 Bibliografia European Computer Driven Licence, Syllabus version 4. 0, 2006. Lecture Notes. Fundamentals of Informatics (eversion) by Anatoly Sachenko - http: //dydaktyka. polsl. pl/roz 6/asachenko/ William Stallings. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance (6 th edition). Prentice Hall , 2002, 750 p. Tucker (Editor-in-Chief), R. Cupper, F. P. Deek, and R. Noonan (Editorial advisors), Computer Science Handbook, Second edition, CRC Press, 2004, 2752 p. J. Glenn Brookshear. Computer science an overview, Sixth edition, Addison Wesley, 2001, 688 p. Brookshear J. G. : Informatyka w ogólnym zarysie, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2003.