Informationsmte till vrdnadshavare frskoleklass ht I 180124 20

  • Slides: 10
Download presentation
Informationsmöte till vårdnadshavare förskoleklass ht I 180124 -20

Informationsmöte till vårdnadshavare förskoleklass ht I 180124 -20

Språkligmedvetenhet • Att vara språkligt medveten innebär att man kan distansera sig till språket.

Språkligmedvetenhet • Att vara språkligt medveten innebär att man kan distansera sig till språket. Man är medveten om ordets form och funktion snarare än på ordets betydelse. Man kan tänka och tala kring språket, analysera och leka med språket. Språkligmedvetenhet har stor betydelse när det gäller att främja barns läs och skrivinlärning.

Matematik • I förskoleklassen handlar matematiken om att hjälpa barnen att uppfatta matematiken i

Matematik • I förskoleklassen handlar matematiken om att hjälpa barnen att uppfatta matematiken i sin vardag och skapa förutsättningar för dem att förstå och använda begrepp.

Utematik och utedag

Utematik och utedag

Bild och skapande Hur jobbar vi med bild och skapande på Billingsdalsskolan?

Bild och skapande Hur jobbar vi med bild och skapande på Billingsdalsskolan?

Leken • • • Leken stimulerar fantasin och kreativiteten. Genom leken stimuleras språket Barn

Leken • • • Leken stimulerar fantasin och kreativiteten. Genom leken stimuleras språket Barn känner glädje och livskvalitet när de leker. Leken känns meningsfull och avstressande. I leken utvecklas barns sociala kompetens. I leken bearbetar barnen det som de varit med om och skapar ordning och sammanhang i sina upplevelser och känslor.

Idrott • Idrott handlar om att barnen ska finna glädje i att röra sig

Idrott • Idrott handlar om att barnen ska finna glädje i att röra sig och att utveckla en allsidig rörelseförmåga. • Idrotten handlar också om friluftsliv och utevistelse. • Genom idrott i grupp får barnen också social träning, de lär sig samarbeta och anpassa sig till gemensamma regler.

Avdelningar BOKEN A BOKEN B 1 B 1 A FSK B

Avdelningar BOKEN A BOKEN B 1 B 1 A FSK B

Aktiviteter • Idrottssalen minst 1 gång i veckan • Temapyssel • Samarbete med Svärtagårdsskolans

Aktiviteter • Idrottssalen minst 1 gång i veckan • Temapyssel • Samarbete med Svärtagårdsskolans fritids • Filmmåndag • Bak • Utflykter • Skogen • Fri lek inne och ute • Drop-in vår och höst • Miljötema • Värdegrundsarbete

Rutiner • Vi öppnar i Boken B-hus kl. 06. 15 • Frukost serveras kl.

Rutiner • Vi öppnar i Boken B-hus kl. 06. 15 • Frukost serveras kl. 07. 20 - eleverna sitter kvar i matsalen till 7. 45 då det finns personal ute på gården. • Skolan börjar kl. 08. 00. • Skolan slutar 13. 10 och fritids börjar • Mellanmål ca. 13. 20 • Frukt ca. 16. 15 • Vi stänger i B-huset 18. 15 • Fritidspersonal är rastvärdar nästan alla raster. • Rastskoj varannan fredag.