Informatika zkladn pojmy Nzev a adresa koly Stedn

  • Slides: 13
Download presentation
Informatika, základní pojmy Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod

Informatika, základní pojmy Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských Hrdinů 570 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Označení vzdělávacího materiálu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0441 Název tematické oblasti (sady) Informatika – základní pojmy Název vzdělávacího materiálu Komprese dat Druh učebního materiálu Prezentace VY_32_INOVACE_PP 1. PRA. 13 Odborné vzdělávání Všeobecné vzdělání ICT Anotace Klíčová slova CD, CD-RW, Blu-ray, HDD, Disketa, Flash disk, paměťová karta Ročník Typická věková skupina Autor Datum zhotovení I. -IV. 16 - 19 let Ing. Prašivka Jan www. zlinskedumy. cz

KOMPRESE DAT Komprese dat (nebo také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem

KOMPRESE DAT Komprese dat (nebo také komprimace dat) je zpracování počítačových dat s cílem zmenšení jejich objemu. Současně dojde k zachování informací v datech obsažených. Úkolem komprese je zmenšení datového toku při jejich přenosu nebo zmenšit potřebu zdrojů při ukládání informací. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci. Při přenosu přes síť s omezenou rychlostí dochází ke snížení doby nutné pro přenos.

KOMPRESE DAT TYPY KOMPRESE Ztrátová komprese – při kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny

KOMPRESE DAT TYPY KOMPRESE Ztrátová komprese – při kompresi jsou některé informace nenávratně ztraceny a nelze je zpětně rekonstruovat. Používá se tam, kde je možné tolerovat ztrátu některých informací kde je nevýhoda určitého zkreslení, vyvážena významným zmenšením souboru. Používá se u komprese zvuku nebo obrazu (video).

KOMPRESE DAT TYPY KOMPRESE Bezeztrátová komprese – není tak účinná jako ztrátová komprese. Výhodou

KOMPRESE DAT TYPY KOMPRESE Bezeztrátová komprese – není tak účinná jako ztrátová komprese. Výhodou je, že komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby. Zde by ztráta i jediného znaku mohla znamenat nenávratné poškození souboru. Používá se při přenášení počítačových dat, výsledků měření nebo textu.

OPAKOVÁNÍ Kterou z kompresí využíváme pro …. OBRÁZKY ………… TEXT ………… VIDEO ………… PŘENOS

OPAKOVÁNÍ Kterou z kompresí využíváme pro …. OBRÁZKY ………… TEXT ………… VIDEO ………… PŘENOS DAT …………

KOMPRESNÍ POMĚR Kompresní poměr je podíl velikosti komprimovaných dat ku velikosti původních dat (nekomprimovaná

KOMPRESNÍ POMĚR Kompresní poměr je podíl velikosti komprimovaných dat ku velikosti původních dat (nekomprimovaná data). Kompresní poměr je ovlivněn volbou kompresního algoritmu i typem komprimovaných dat PŘÍKLAD Při kompresi souboru o velikosti 10 MB do souboru o velikosti 2 MB je kompresní poměr 2: 10 = 0. 2 (20%). Úspora místa je tedy v tomto případě 2/10 = 0, 8 (80%).

DATOVÝ TOK Udává množství dat potřebné pro zakódování jedné vteřiny. Používá se ve tvaru

DATOVÝ TOK Udává množství dat potřebné pro zakódování jedné vteřiny. Používá se ve tvaru Mbps (mega bits per second) nebo Kbps (kilo bits per second). Čím vyšší údaj (tzv. bitrate), tím je vyšší kvalita videa. Zároveň má daný soubor větší velikost). PŘÍKLAD Nekomprimované (původní) skladby na Audio CD mají datový tok přibližně 1, 35 Mb/s, zatímco komprimované zvukové soubory, například moderní formát AAC (přehrávač pro Apple i. Pod) či všeobecně známý formát MP 3, mají typický datový tok 128 Kb/s. Úspora datového toku je přibližně 90 %. Jedná se pochopitelně o ztrátovou kompresi.

KODEK Anglicky: CODEC je složený ze slov: „kodér a dekodér“, respektive komprese a dekomprese)

KODEK Anglicky: CODEC je složený ze slov: „kodér a dekodér“, respektive komprese a dekomprese) je zařízení nebo počítačový program, který dokáže transformovat datový proud (stream) nebo signál. Kodeky ukládají data do zakódované formy za účelem přenosu, uchování nebo šifrování), ale používají se rovněž pro obnovení přesné nebo přibližné původní formy dat vhodné pro zobrazování nebo další manipulaci. Kodeky jsou základní součástí softwaru pro editaci (střih) multimediálních souborů (hudba, filmy) nebo se používají pro distribuci multimédií v síti (streamování).

PŘÍKLADY KODEKŮ AUDIO KODEKY VIDEO KODEKY Windows Media Audio Windows Media Video Monkey’s Audio

PŘÍKLADY KODEKŮ AUDIO KODEKY VIDEO KODEKY Windows Media Audio Windows Media Video Monkey’s Audio Div. X Pro Codec Speex Xvid Free Lossless Audio Codec 3 ivx

KOMPRESE DAT Znáte některé souborové formáty, které pracují s kompresí dat? A znáte nějaký

KOMPRESE DAT Znáte některé souborové formáty, které pracují s kompresí dat? A znáte nějaký konkrétní software ?

SOUBOROVÉ FORMÁTY ZIP Velmi populární a všeobecně rozšířený souborový formát pro kompresi a archivaci

SOUBOROVÉ FORMÁTY ZIP Velmi populární a všeobecně rozšířený souborový formát pro kompresi a archivaci dat. ZIP soubor obsahuje jeden či více komprimovaných souborů, což ve výsledku zredukuje velikost uložených dat. Formát ZIP byl vytvořen Philem Katzem program PKZIP, ale v dnešní době s ním pracuje řada dalších programů. RAR je proprietární souborový formát pro kompresi dat a archivaci vyvinutý ruským programátorem Jevgenijem Rošalem. Soubory ve formátu RAR je možné vytvářet jen s komerčním desktopovým programem Win. RAR a komerčním programem pro příkazový řádek RAR, které zvládájí jak kompresi, tak dekompresi. Vytváření souborů ve formátu RAR není dovoleno volně implementovat, čímž se RAR liší od otevřených formátů jako je například ZIP, TAR, GZIP, 7 z.

PROGRAMY PRO KOMPRESI DAT 7 - Zip Win. RAR Win. Zip Bandizip Free. Arc

PROGRAMY PRO KOMPRESI DAT 7 - Zip Win. RAR Win. Zip Bandizip Free. Arc Obrázek 1 – Bandizip

POUŽITÁ LITERATURA, CITACE

POUŽITÁ LITERATURA, CITACE