Informatieavond voor leden Organisatie van zorg Zorg Hoe

  • Slides: 18
Download presentation
Informatieavond voor leden Organisatie van zorg

Informatieavond voor leden Organisatie van zorg

Zorg Hoe ermee omgaan in een gezamenlijk project? Wat komt aan bod? • Om

Zorg Hoe ermee omgaan in een gezamenlijk project? Wat komt aan bod? • Om te beginnen… • Uw verwachtingen? • Wat verstaan we onder zorg? • Hoe bepalen we wat nodig is aan zorg? • De concentrische cirkels en zorg • Werkgeverschap

Om te beginnen… • In een project wordt de zorg gedeeld, dit kan onderling

Om te beginnen… • In een project wordt de zorg gedeeld, dit kan onderling gebeuren tussen de partners of in het netwerk van het project. • Solidariteitsprincipe • Basis is om te weten te komen welke zorg er in het project voorzien moet worden. Wat is er nodig? • Wie kan die zorg leveren? Inclusieve gedachte • Betaalbaarheid zal iedere keer om de hoek kijken. => rol van GIPSO

Uw verwachtingen t. a. v. deze sessie? • Wat brengt je hier? • Wat

Uw verwachtingen t. a. v. deze sessie? • Wat brengt je hier? • Wat verwacht je meer te weten als je straks naar huis gaat? • Concrete vragen? • ….

Wat verstaan we onder zorg? (1/2) • Zorg = alle diensten, middelen, handelingen, mensen,

Wat verstaan we onder zorg? (1/2) • Zorg = alle diensten, middelen, handelingen, mensen, … nodig om iemand in goede conditie te houden en een goede kwaliteit van leven te geven • persoonlijke verzorging / verpleging • ondersteunende begeleiding op vlak van welbevinden, relaties, administratie, gezondheid, eigen leerpunten, … • activerende begeleiding: werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk, … • Ondersteuning op vlak van vrijetijdsbesteding • Woonondersteuning: • Individueel: permanentie en begeleiding • Collectief: huishoudelijke zorg, administratie • behandeling = persoonlijke inzet • Hulpmiddelen/aanpassingen

Wat verstaan we onder zorg? (2/2) • Materieel aspect van de zorg • Hulpmiddelen

Wat verstaan we onder zorg? (2/2) • Materieel aspect van de zorg • Hulpmiddelen • Aanpassing woning • Menselijk aspect van de zorg Concentrische cirkels

Wat is er nodig aan zorg? Hoe kom je dit te weten? • Iedereen

Wat is er nodig aan zorg? Hoe kom je dit te weten? • Iedereen heeft wel een idee van wat er ‘best’ zou komen voor de deelnemer aan het project. • De bestaande dienstverlening zorg kan je ook informatie verschaffen over de noden. • Ondersteuningsplan? • Samenleggen van individuele noden GROEPSplan Als het overzicht gemaakt is van de zorg die nodig is, komt de volgende vraag:

Wie kan die zorg bieden? De concentrische cirkels

Wie kan die zorg bieden? De concentrische cirkels

Concentrische cirkels • Perspectiefplan 2020 en Persoonsvolgende Financiering • Gedeelde verantwoordelijkheid • Maximale autonomie

Concentrische cirkels • Perspectiefplan 2020 en Persoonsvolgende Financiering • Gedeelde verantwoordelijkheid • Maximale autonomie en zelfregie • Het model biedt steun bij het denken over wie welke zorg kan opnemen. • kostprijs

Buurt, Familie, Vrijwilligers • Niet beroepshalve actief in het project • Kan op verschillende

Buurt, Familie, Vrijwilligers • Niet beroepshalve actief in het project • Kan op verschillende manieren opgenomen worden • nachtpermanentie, • activiteiten mee ondersteunen, • buddy of aandachtspersoon, • vrijetijd activiteit, • vervoer, … • Kan ook praktisch zijn: boodschappen doen, boekhouding, onderhoud, …

Buurt en Vrijwilligers • Inclusief werken als principe • Verankering in de buurt •

Buurt en Vrijwilligers • Inclusief werken als principe • Verankering in de buurt • Vrijwilligers brengen hun eigen netwerk binnen • Drijft op engagement: wederkerigheid in de relatie • Oog hebben voor draagkracht – draaglast : screening • Goede afspraken best in overeenkomst! Bv. nachtpermanentie: Casa di Mauro • Vergoeding • Verzekering Vragen enig beheer, afspraken, financieel goedkoopste, termijn is moeilijk in te schatten (duurzaamheid).

Reguliere ondersteuning • Wat? = professionele diensten die zich niet specifiek werken voor personen

Reguliere ondersteuning • Wat? = professionele diensten die zich niet specifiek werken voor personen met een handicap • Thuisverpleging • Gezinszorg • Poetshulp • Personenalarm • Warme maaltijden • … • Is regionaal zeer verschillend uitgebouwd. • Deze fase niet overslaan! • Samenwerking tussen Solidariteit voor het Gezin en Gipso. (bv. Bindkracht)

Reguliere ondersteuning • Principe van subsidiariteit • zorgkundige (RIZIV) • dossier op naam (niet

Reguliere ondersteuning • Principe van subsidiariteit • zorgkundige (RIZIV) • dossier op naam (niet op project) • praktische en inhoudelijke opvolging, intensief voortraject • Valkuilen • Nieuwe werkcontext • Goede afspraken – voldoende opvolging en overleg • Ondersteuning

Gespecialiseerde hulpverlening • Vraag naar deskundigheid betreffende op opvang, aanpak van persoon met een

Gespecialiseerde hulpverlening • Vraag naar deskundigheid betreffende op opvang, aanpak van persoon met een handicap zal in meer of mindere mate nodig zijn. • Is de duurste vorm van zorg. Moet dus weloverwogen ingezet worden. • Wat kan deze hulpverlening betekenen? • Hoe zet je handicapspecifieke ondersteuning in in je project?

Werkgeverschap • VZA = Vergunde Zorg. Aanbieders hebben de toelating om handicapspecifieke hulp te

Werkgeverschap • VZA = Vergunde Zorg. Aanbieders hebben de toelating om handicapspecifieke hulp te leveren en werken onder het kwaliteitsdecreet • de Pm. H komt met de middelen • VZA krijgt 25% organisatiegebonden middelen bovenop • Kan cash, in voucher – ook mogelijkheid tot inzet RTH middelen • Zelf werkgeversschap opnemen => de vzw wordt zelf werkgever • • Via sociaal secretariaat Zelf werven Zelf de opvolging organiseren: wie doet hierin wat? 11, 98% bovenop budget voor administratieve kosten

Werkgeverschap • Kies je om in zee te gaan met een VZA • Welk

Werkgeverschap • Kies je om in zee te gaan met een VZA • Welk mandaat geeft het project de VZA (selectie, opvolging personeel, groepssamenstelling, …) • VZA zal ook zijn voorwaarden hebben: moet in orde zijn met arbeidswetgeving bv. , zorginspectie is mogelijk, opleiding, intervisie, … Open dialoog is ten allen tijde nodig! • Mogelijke weerstanden van VZA • • • Klik tussen visies Rv. B Profiel medewerkers Vernieuwing vraagt energie… Inschatting haalbaarheid initiatief

Realisatie • Planbare- niet planbare zorg • Kijk uit wie wat kan opnemen, het

Realisatie • Planbare- niet planbare zorg • Kijk uit wie wat kan opnemen, het project beslist. • Onderhandelen kan altijd iets meer opbrengen. • Neem tijd om je partners te kiezen, liefst personen die bereid zijn (toch enige tijd) in onduidelijkheid te werken. • Maak afspraken met een opzegtermijn, zeker met de ‘betaalde’ diensten. • Neem je vrijwilligers ernstig, kijk hoe je ze kunt waarderen (feestje, …) • Weet dat je veel tijd en energie zult nodig hebben, er zijn altijd zaken die verkeerd lopen.

Tijd voor vragen, discussie, …

Tijd voor vragen, discussie, …