Informatieavond Smaragd 22012019 INFORMATIEAVOND DOEL INFORMEREN EN DUIDELIJKHEID

  • Slides: 40
Download presentation
Informatieavond Smaragd 22012019 INFORMATIEAVOND DOEL INFORMEREN EN DUIDELIJKHEID GEVEN OVER DE STAND VAN ZAKEN

Informatieavond Smaragd 22012019 INFORMATIEAVOND DOEL INFORMEREN EN DUIDELIJKHEID GEVEN OVER DE STAND VAN ZAKEN EN HOE WE ALS SCHOOL HIER VERDER MEE GAAN. 22 JANUARI 2019 19. 30 – 21. 30 UUR

Welkom/Opening Wie wil een kort verslag maken? ? ? Informatieavond Smaragd 22012019 Inloop met

Welkom/Opening Wie wil een kort verslag maken? ? ? Informatieavond Smaragd 22012019 Inloop met koffie en thee Ѵ Opening door Tineke Ѵ Voorstellen Roel Omvlee Power. Point schoolontwikkelingen Koffie/Thee? ? ? Info vanuit Schoolraad Activerende werkvorm met ouders Afsluiting: Lied

Voorstellen Roel Omvlee (Sleen) Leerkracht, directeur, boven schools, coördinator SWV, V. O. , directiewerk

Voorstellen Roel Omvlee (Sleen) Leerkracht, directeur, boven schools, coördinator SWV, V. O. , directiewerk diverse scholen Sleen-Emmen-Haren. Start interim werk (zwakke scholen, audits, fusie samenwerkingsscholen, coaching leerkrachten en directeuren, stafmedewerker onderwijs, passend onderwijs, ontwikkelen onderwijsvisie, (ver)bouwen enz. Informatieavond Smaragd 22012019 Een interim directeur? LUISTEREN !!!!!

Interim directeur Inval Kwaliteitsprobleem Feiten en emotie Duurzaam Informatieavond Smaragd 22012019 Start onduidelijk Bewogen

Interim directeur Inval Kwaliteitsprobleem Feiten en emotie Duurzaam Informatieavond Smaragd 22012019 Start onduidelijk Bewogen periode voor Smaragd (+ afwezig Jaap en Tineke) School heeft aantal kantelpunten Formatieve veranderingen Planvorming

Onderwerpen: q Formatieve zaken: Kantelpunten Florion: q Staal; Yvonne Van aanbod- naar talentgericht q

Onderwerpen: q Formatieve zaken: Kantelpunten Florion: q Staal; Yvonne Van aanbod- naar talentgericht q TSO/Schooltijden Van werk- naar leergemeenschap q Oudervragenlijsten q Anders leren (Margriet en Janneke) q Sociaal Emotionele ontwikkeling en Kanjertraining; Henriette q Cultuur: Gerda en Michel q ICT en 21 e eeuwse vaardigheden q Diverse opmerkingen: Informatieavond Smaragd 22012019

q Formatieve zaken: Afscheid Jaap (maart/april) Benoemingsprocedure nieuwe directeur (Florion leading) Benoeming leerkracht groep

q Formatieve zaken: Afscheid Jaap (maart/april) Benoemingsprocedure nieuwe directeur (Florion leading) Benoeming leerkracht groep 7 (Tjeerd Korf start per 1 febr. ) Vervangingsangst (nogmaals protocol vervanging en risico van groepen naar huis) Informatieavond Smaragd 22012019

q Onze nieuwe taalmethode Staal Informatieavond Smaragd 22012019

q Onze nieuwe taalmethode Staal Informatieavond Smaragd 22012019

Rapport Oude rapportage: Mondeling taalgebruik Taalopdrachten Spelling werkwoorden Nieuwe rapportage: Woordenschat Taalverkennen Toetsdictee Grammatica

Rapport Oude rapportage: Mondeling taalgebruik Taalopdrachten Spelling werkwoorden Nieuwe rapportage: Woordenschat Taalverkennen Toetsdictee Grammatica Werkwoorden 2 e rapport aangevuld met: Creatief schrijven Presenteren

Overgangsmodel Staal hanteert een 80% norm. Wij beginnen op een 70% norm. We werken

Overgangsmodel Staal hanteert een 80% norm. Wij beginnen op een 70% norm. We werken toe naar de 80% norm.

q TSO en schooltijden: Mogelijkheden TSO is nu in eerste instantie opgelost. Probleem: Het

q TSO en schooltijden: Mogelijkheden TSO is nu in eerste instantie opgelost. Probleem: Het vinden van vrijwilligers Professionaliseren kan (en dan ook schooltaken over laten nemen) Mogelijkheden inventariseren rondom schooltijden en TSO Veel mogelijkheden en grote verschillen Positieve houding vanuit team om mee te werken Initiatief vanuit Schoolraad of School? Onderzoeken DUO Afhankelijk van schooltijden/pauzetijd; - - 1 uur pauze/eten (hoge kosten) voor invullen door externen Laatste deel van pauze door lengte nu meer onrust Informatieavond Smaragd 22012019

Aangepaste model: el q TSO en Schooltijden 8. 30 -12. 00 -12. 3014. 00

Aangepaste model: el q TSO en Schooltijden 8. 30 -12. 00 -12. 3014. 00 Onderwijs Lunch/Spele Onderwijs n 14. 00 - …. . Opmerkingen 8. 30 -12. 00 -12. 30 -14. 30 14. 00 - …. . Opmerkingen Vrije tijd/BSO Ma Onderwijs Lunch/Spelen Onderwijs Vrije tijd/BSO Di Onderwijs Lunch/Spele Onderwijs n Vrije tijd/BSO Di Onderwijs Lunch/Spelen Onderwijs Vrije tijd/BSO Nu alle dagen tot 14. 30 uur Woensdagmiddag vrij Groep 1 t/m 4 op de vrijdagmiddag vrij Verkorte lunchpauze met leerkracht Onderbouw 24 en bovenbouw 26 lesuren per week Lunch/Spelen Vrije tijd/BSO Onderwijs Lunch/Spele Onderwijs n Vrije tijd/BSO Wo Onderwijs Wo Vijf identieke schooldagen 8. 30 – 14. 00 Gelijk rooster voor alle kinderen Na school meer vrije tijd Kinderen hebben gevoel elke middag vrij te zijn Verkorte lunchpauze met leerkracht Alle leerlingen 25 lesuren per week Do Onderwijs Lunch/Spelen Onderwijs Vrije tijd/BSO Vrij Onderwijs Lunch/Spelen Onderwijs Vrije tijd/BSO Groep 1 t/m 4 vrije tijd/BSO Ma Do Onderwijs Vrij Onderwijs Lunch/Spele Onderwijs n Vrije tijd/BSO Informatieavond Smaragd 22012019

q Communicatie en Ouderbetrokkenheid Informatieavond Smaragd 22012019 Fonkelnieuws is al PDF App wordt gebruikt

q Communicatie en Ouderbetrokkenheid Informatieavond Smaragd 22012019 Fonkelnieuws is al PDF App wordt gebruikt Tien minutengesprekken en zorgplanning Rapport aanpassingen door Staal en andere manier van werken. Hoe verder? Communicatieplan? ? ? Innovatie: Staal/ICT/Onderzoekend leren OTV/LTV (Tevredenheidsonderzoeken)

Informatieavond Smaragd 22012019

Informatieavond Smaragd 22012019

Informatieavond Smaragd 22012019

Informatieavond Smaragd 22012019

Onderzoekend en ontwerpend leren. Thema: de dierentuin.

Onderzoekend en ontwerpend leren. Thema: de dierentuin.

Werken vanuit de leervragen van de kinderen.

Werken vanuit de leervragen van de kinderen.

Nieuwsgierig naar de resultaten? Kom zo even kijken in het speellokaal. We hebben een

Nieuwsgierig naar de resultaten? Kom zo even kijken in het speellokaal. We hebben een uitgebreide footoreportage laten zien maar vanwege privacy is deze nu verwijdere in deze PPT

q Kanjertraining/school: Informatieavond Smaragd 22012019

q Kanjertraining/school: Informatieavond Smaragd 22012019

Preventie • De Kanjerafspraken • Denk goed over jezelf en de ander • Pieker

Preventie • De Kanjerafspraken • Denk goed over jezelf en de ander • Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met een ander • Denk oplossingsgericht • Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt. • De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil* • Hulp in de vorm van een maatje • Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan.

Kom je naar gedrag tegen? Zeg en doe dan dit:

Kom je naar gedrag tegen? Zeg en doe dan dit:

q Cultuur Informatieavond Smaragd 22012019

q Cultuur Informatieavond Smaragd 22012019

Smaragd en cultuuronderwijs

Smaragd en cultuuronderwijs

Smaragd en cultuuronderwijs • 2 cultuurcoördinatoren • Fase 3 door goed plan • Evaluatie

Smaragd en cultuuronderwijs • 2 cultuurcoördinatoren • Fase 3 door goed plan • Evaluatie • Team betrokken • Vorig jaar beeldend met Laat Maar Zien • Extra’s als Bestorming

Wat oefenen kinderen tijdens de lessen? • Creëren • Presenteren • Sociale vaardigheden

Wat oefenen kinderen tijdens de lessen? • Creëren • Presenteren • Sociale vaardigheden

Creëren • Ontdekken • Experimenteren • Associëren Met gebruik van bijv. muziek, een verhaal,

Creëren • Ontdekken • Experimenteren • Associëren Met gebruik van bijv. muziek, een verhaal, een schilderij, voorwerp.

Presenteren • Gebruik van je stem • Mimiek • Beweging • Emoties • Hoe

Presenteren • Gebruik van je stem • Mimiek • Beweging • Emoties • Hoe gebruik je de ruimte?

Sociale vaardigheden • Onderling vertrouwen • Respect • Samenwerken • Zelfvertrouwen

Sociale vaardigheden • Onderling vertrouwen • Respect • Samenwerken • Zelfvertrouwen

Technieken • Pantomime • Improvisatie • Tableaus • Toneelspel • Bewegingsspel

Technieken • Pantomime • Improvisatie • Tableaus • Toneelspel • Bewegingsspel

q ICT plan en 21 Century Skills 21 st Century Skills (uitgelegd) Deze clip

q ICT plan en 21 Century Skills 21 st Century Skills (uitgelegd) Deze clip gaat over het model van 21 st century skills, gepubliceerd door kennisnet en SLO https: //www. youtube. com/watch? annotatio n_id=annotation_1103979133&feature=iv &src_vid=V 9 Zw. Fdy. Ea 5 s&v=Bgafr 6 XV 53 A # ICT Plan voor de inzet van ICT en de daarbij behorende investering maken! Informatieavond Smaragd 22012019

Diverse opmerkingen Jaarplanning: Regelmatig doorbroken! Oeps! Sorry Kwaliteitscyclus: Rapporten: Andere planning en de eerste

Diverse opmerkingen Jaarplanning: Regelmatig doorbroken! Oeps! Sorry Kwaliteitscyclus: Rapporten: Andere planning en de eerste aanpassingen Jaarverslag (input Jaap) Belangrijk om Fonkelnieuws te lezen (data/info/activiteiten) Jaarplan (incl. kantelpunten Florion) Vragen m. b. t. groep 7 (formatie, groeps- grootte, volgend schooljaar, speciale info avond in maart. Schoolplan voor 4 jaar (Staat dit jaar op de agenda) Formatieplan 2019/2020 Ondersteuning in de OB (groep instroom) Grotere instroomgroep dan verwacht Pleincommissie/plan – hoe verder ontwikkelen? Planvorming zie kwaliteitscyclus Informatieavond Smaragd 22012019

Schoolraad: Wat doen we? Wie zijn we? • Michiel Horst (voorzitter) • Lineke Mook

Schoolraad: Wat doen we? Wie zijn we? • Michiel Horst (voorzitter) • Lineke Mook (ouder) Belangen vertegenwoordigen • Martijn Bos ouder (ouder) Klankbord • Judith Kuijpers (ouder) Ouderbetrokkenheid vergroten • Janneke Zijderveld (personeelslid) Advies geven aan de schoolleiding • Hanneke de Ruijter (personeelslid) Informatieavond Smaragd 22012019

Hoe kijken ouders tegen de school aan: Tips en Tops Wensen t. a. v.

Hoe kijken ouders tegen de school aan: Tips en Tops Wensen t. a. v. onderwijs(veranderingen) Informatieavond Smaragd 22012019

lied 167: Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want

lied 167: Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Informatieavond Smaragd 22012019 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Bedankt voor jullie komst Tot ziens! Informatieavond Smaragd 22012019

Bedankt voor jullie komst Tot ziens! Informatieavond Smaragd 22012019