INFORMATIEAVOND 25 9 2018 groep 8 Mededelingen Leerkrachten

  • Slides: 26
Download presentation
INFORMATIEAVOND 25 -9 -2018 groep 8

INFORMATIEAVOND 25 -9 -2018 groep 8

Mededelingen Leerkrachten: M. Martinez (ma-wo) J. Mönnink(do-vr) Gymnastiek: Juf Evelyn (ma) Juf Sanne (vr)

Mededelingen Leerkrachten: M. Martinez (ma-wo) J. Mönnink(do-vr) Gymnastiek: Juf Evelyn (ma) Juf Sanne (vr) Engels: Miss. Katheleen (ma - vr) Yoga: Juf Renée (wo elke twee weken) Vanaf februari 2019: Juf Lianne (LIO) Klassenouders: Mevr. Buitenhuis en Mevr. Leurs

Huiswerk: 4 x in de week. Waaronder minimaal 1 leeropdracht. (Topo/ Engelse woorden/ Naut/

Huiswerk: 4 x in de week. Waaronder minimaal 1 leeropdracht. (Topo/ Engelse woorden/ Naut/ Meander/ Brandaan) Op 3 plekken te vinden. Op het whitebord, op de website (meestermiguel. nl) en in de agenda. Benodigdheden: Agenda en map (23 rings) Eigen oordopjes/ hoofdtelefoon voor de Chromebooks.

Vlieland (verslag) Maandag 1 oktober tot en met vrijdag 5 oktober 2018 Verslag (

Vlieland (verslag) Maandag 1 oktober tot en met vrijdag 5 oktober 2018 Verslag ( stappenplan ) ook terug te vinden op de website: meestermiguel. nl

Rekenen Wereld in getallen - Cijferen - Kommagetallen - Breuken - Procenten - Meetkunde

Rekenen Wereld in getallen - Cijferen - Kommagetallen - Breuken - Procenten - Meetkunde - Oefensoftware - Beheersing van de tafels is erg belangrijk! - www. tafels-oefenen. nl www. squla. nl

Na de instructie, gaan de kinderen de opdrachten maken. Soms geheel zelfstandig soms mogen

Na de instructie, gaan de kinderen de opdrachten maken. Soms geheel zelfstandig soms mogen ze samenwerken. Klaar: dan volgt de weektaak. Differentiatie: Bijwerkboeken, verlengde instructie en plusboeken.

Leerstof - rekenen De Wereld in Getallen 13 - 4

Leerstof - rekenen De Wereld in Getallen 13 - 4

Taal actief: • Woordenschat • Taal verkennen • Lezen • Spreek- en luistervaardigheid •

Taal actief: • Woordenschat • Taal verkennen • Lezen • Spreek- en luistervaardigheid • Spreekbeurten (2 x per jaar) • Boekbespreking (1 maal)

Aardrijkskunde Meander 1. Water 2. Werk en energie 3. De aarde beweegt 4. Streken

Aardrijkskunde Meander 1. Water 2. Werk en energie 3. De aarde beweegt 4. Streken en klimaten 5. Allemaal mensen 6. Topografie

Geschiedenis Brandaan 1. De Gouden Eeuw 2. De Franse tijd 3. Democratie 4. 2

Geschiedenis Brandaan 1. De Gouden Eeuw 2. De Franse tijd 3. Democratie 4. 2 de WO 5. Opnieuw oorlog

Biologie Naut 1. Natuurlijke verschijnselen 2. Materiaal uit de natuur 3. Techniek om ons

Biologie Naut 1. Natuurlijke verschijnselen 2. Materiaal uit de natuur 3. Techniek om ons heen 4. Voortplanting 5. Aarde in het heelal

Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip - Cito-teksten - Verhalen in de taalmethode - Toepassen van

Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip - Cito-teksten - Verhalen in de taalmethode - Toepassen van leesstrategieën

Engels - Join in Vocabulaire Liedjes Lezen Grammer E-twinning Words and Birds Einde schooljaar

Engels - Join in Vocabulaire Liedjes Lezen Grammer E-twinning Words and Birds Einde schooljaar Engelse toets op niveau

SEO Sociaal emotionele ontwikkeling - Klets! - PBS, fluisterstem en herhalen van regels/afspraken -

SEO Sociaal emotionele ontwikkeling - Klets! - PBS, fluisterstem en herhalen van regels/afspraken - Muntjes

Andere bijzonderheden -Bezoek aan het VO Vanaf november 2018 ontvangen we de uitnodigingen -Bonhoeffer

Andere bijzonderheden -Bezoek aan het VO Vanaf november 2018 ontvangen we de uitnodigingen -Bonhoeffer College -Stedelijk Lyceum -Zone. college (voorheen AOC) -Verkeersexamen in april Oefenen vanaf eind februari 2019

Naar het voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

Uw kind kan het volgende advies krijgen: VMBO: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Duur: 4 jaar!

Uw kind kan het volgende advies krijgen: VMBO: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Duur: 4 jaar! VMBO: meer dan 60% van alle leerlingen gaat naar het VMBO-b: Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis) De basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis of VMBO BB) bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen van het MBO. VMBO-k: Bij deze leerweg krijgt de leerling algemene vakken. Het is een gerichte voorbereiding op een beroepsopleiding. De kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader of VMBO KB) richt zich op de praktijk. Gemengde leerweg (VMBO GL) De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg. Met een diploma van de gemengde leerweg kunnen leerlingen ook naar het HAVO.

Uw kind kan het volgende advies krijgen: VMBO-T De theoretische leerweg is het beste

Uw kind kan het volgende advies krijgen: VMBO-T De theoretische leerweg is het beste te vergelijken met de oude MAVO. Een diploma van de theoretische leerweg geeft ook toegang tot de HAVO. VMBO TL kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat. Bron: Stichting Platforms VMBO https: //www. govmbo. nl

Uw kind kan het volgende advies krijgen: HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Duur: 5

Uw kind kan het volgende advies krijgen: HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Duur: 5 jaar. Vervolg opleiding: (eventueel) MBO HBO De 1 e 3 leerjaren havo heten onderbouw. Er zijn 4 profielen: Cultuur en Maatschappij - Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid - Natuur en Techniek Leerlingen met een havodiploma gaan verder naar het HBO of het vwo. Eigen verantwoordelijkheid wordt voor leerlingen steeds belangrijker. Bron: BC Enschede september 2018

Uw kind kan het volgende advies krijgen: VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Duur: 6 jaar.

Uw kind kan het volgende advies krijgen: VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Duur: 6 jaar. Vervolg opleiding: (eventueel) HBO Universiteit Tot het VWO behoren het Atheneum en het Gymnasium. Op het Gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het Atheneum wordt soms Latijn of Grieks gegeven als keuzevak.

Hoe komt een advies tot stand? 1. IB-er maakt gebaseerd op haar bevindingen en

Hoe komt een advies tot stand? 1. IB-er maakt gebaseerd op haar bevindingen en het LVS een voorlopige lijst. 2. Leerkrachten van groep 8 maken gebaseerd op resultaten en ervaringen ( werkhouding, interesse, etc) in de klas een voorlopige lijst. De leerkracht van groep 7 wordt hier ook bij betrokken. 3. IB-er en groepsleerkracht gaan met elkaar in gesprek en bespreken daarbij elke leerling afzonderlijk. Op basis van argumenten maken we voor onszelf een eerste advies.

Hoe komt een advies tot stand? 4. Het rapport geeft de resultaten weer in

Hoe komt een advies tot stand? 4. Het rapport geeft de resultaten weer in de klas en telt natuurlijk mee om de advisering te ondersteunen. 5. De entree-toets, die in groep 7 is afgenomen, spreekt een verwachting uit richting de CITO-toets. 6. De adviesgesprekken starten vanaf januari 2019 en moeten vóór 1 maart afgerond zijn. (In de praktijk vóór de Krokusvakantie) 7. Op 13 en 14 maart 2019 zijn de aanmelddagen van alle denominaties en op locaties. U kunt uw kind op maar 1 school aanmelden.

Hoe komt een advies tot stand? 8. Uw kind wordt aangemeld op een school

Hoe komt een advies tot stand? 8. Uw kind wordt aangemeld op een school naar keus. 9. De ESV ontvangt van het voortgezet onderwijs een bevestiging van plaatsing. 10. Er vinden gesprekken plaats met de mentoren van het voortgezet onderwijs. 11. In maart worden de onderwijskundige rapporten ingevuld en opgestuurd. 12. U ontvangt daarna van het VO een bevestiging van plaatsing.

Voorlichtingsavond VO � Dinsdag 13 november 2018 � Locatieleiders van het Bonhoeffer (van der

Voorlichtingsavond VO � Dinsdag 13 november 2018 � Locatieleiders van het Bonhoeffer (van der Waalslaan), Stedelijke Lyceum (Kottenpark) en Zone. college komen op de ESV om informatie te verschaffen over hun school.