INFORMAN SYSTM REGISTRA ADRIES Sekcia informatiky telekomunikci a

  • Slides: 9
Download presentation
INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTRA ADRIES Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Ing. Nataša Košová

INFORMAČNÝ SYSTÉM REGISTRA ADRIES Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Ing. Nataša Košová natasa. [email protected] sk starší referent – špecialista oddelenia informatizácie spoločnosti OA SITB MVSR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries: Pripojenie obcí ■ Existujúci stav – obce pripojené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries: Pripojenie obcí ■ Existujúci stav – obce pripojené cez S-net (do APV IS REGOB) ü Minoritná časť obcí ü Klientsky PC (z obce) sa pripája cez VPN do infraštruktúry MV SR ü Technické riešenie je dizajnované pre pripojenie všetkých 2922 obcí v Slovenskej republike. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries: Pripojenie obcí ■ Predpoklady pripojenia nových obcí v

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries: Pripojenie obcí ■ Predpoklady pripojenia nových obcí v aktuálnom prostredí: ü pripojenie obcí do privátnej siete, ü čítačka čipových kariet, ü kontaktná čipová karta (zamestnanecká karta/e. ID), ü prevádzkovanie VPN koncentrátora, ü finančná náročnosť privátnej siete. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries: Pripojenie obcí ■ Návrh riešenia: ü vybavenie obce:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Register adries: Pripojenie obcí ■ Návrh riešenia: ü vybavenie obce: § počítač, tlačiareň, skener, čítačka kariet (vybavenie pre 798 matrík/obcí je predmetom pripravovaného verejného obstarávania na HW) + čipová karta pre autentifikáciu užívateľa, § pripojenie na internet. ü centrálna infraštruktúra: § “reverse proxy“ publikovanie služieb a APV IS RA, CISMA a IS CO na miesto prístupné prostredníctvom internetu ü prístup užívateľov z obce k APV/elektronickým službám: § prostredníctvom čipovej karty s certifikátom (zamestnanecká karta/e. ID) pomocou čítačky kariet, § SSL spojenie medzi klientskym počítačom a Web serverom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pripojenie obcí v rámci integrovaného informačného systému VS • Súčasný

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pripojenie obcí v rámci integrovaného informačného systému VS • Súčasný stav konektivity: • Obce s pripojením na MV SR (S-net, práca v IS REGOB a SA) -123 • Obce s pripojením FINNET 4 (VPN DSL infraštruktúra Data. Centra/MF • SR) -168 Obce pripojené aj na MV SR aj na FINNET 4 – 26 • Plán pripájania obcí: • Využitie VPN DSL infraštruktúry Data. Centra/MF SR - v sídle 142 • obcí, ktoré nie sú pripojené na S-net je v obci FINNET 4 a mohlo by sa zrealizovať pripojenie na MV SR týmto spôsobom. Data. Centrum a MV SR uzavrú dohodu o poskytovaní služieb pre ďalšie obce, kde sa využije pripojenie FINNET 4 (DSL, ISDN a pripojenie 2 G/3 G). Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pripojenie obcí v rámci integrovaného informačného systému VS POSTUP PRIPÁJANIA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pripojenie obcí v rámci integrovaného informačného systému VS POSTUP PRIPÁJANIA OBCÍ/MATRIČNĆH ÚRADOV V ROKU 2013 Obec s pripojením FINNET 4 Obec/matričný úrad pripojený na na MV SR aj MV SR FINNET 4 marec apríl máj jún júl august september október november 0 95 185 395 537 587 647 727 797 123 123 123 26 26 26 149 244 334 544 686 736 796 876 946 december 822 123 26 971 Počet Predpokladané pripojenie obcí s matričnými úradmi – december 2013 – január 2014 Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sieťové pripojenie obcí/matrík Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Sieťové pripojenie obcí/matrík Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pripojenie obcí v rámci integrovaného informačného systému VS • Stav

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pripojenie obcí v rámci integrovaného informačného systému VS • Stav testovania a realizovania pripojenia obcí: • Overenie spôsobilosti použitia mobilnej komunikácie sietí G 2/G 3 • • v spolupráci pracovníkov MV SR, dodávateľa komunikačnej infraštruktúry a dodávateľa APV REGOB a SA na pracovisku MV SR v Banskej Bystrici voči testovaciemu a produkčnému prostrediu MV SR. Realizácia overenia funkčnosti súčasného APV IS REGOB a SA z pracoviska mestského úradu v Banskej Bystrici voči testovaciemu a produkčnému prostrediu MV SR pre pripojenie cez FINNET 4. Stanovenie konkrétneho časového harmonogramu pripájania ďalších obcí/matričných úradov. Ministry of Interior of the Slovak Republic

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujem za pozornosť. Sprostredkovateľský orgán OPIS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronické služby centrálnej ohlasovne Ďakujem za pozornosť. Sprostredkovateľský orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Ministry of Interior of the Slovak Republic Riadiaci orgán OPIS Európska únia