Informan systm pro administraci studia a elearning Informan

  • Slides: 29
Download presentation
Informační systém pro administraci studia a e-learning

Informační systém pro administraci studia a e-learning

Informační systém Masarykovy univerzity Informační systém Aplikace Data Služby Podpora uživatelům Technologie Architektura Servis

Informační systém Masarykovy univerzity Informační systém Aplikace Data Služby Podpora uživatelům Technologie Architektura Servis HW/SW

Informační systém Masarykovy univerzity Aplikace cena za excelentní implementaci studijního informačního systému 2005 cena

Informační systém Masarykovy univerzity Aplikace cena za excelentní implementaci studijního informačního systému 2005 cena za archiv závěrečných prací 2007 Itanium Innovation Awards ISA Awards 2009 Finalists in Mission-Critical Data Administrativa ▫ Přijímací řízení Akademický rok ▫ Učitel Student ▫ Studijní referent ▫ Vědecká činnost Nadstandard + ▫ Komunikace ▫ E-learning Služba odhal. Plagiátů Obchodní centrum Absolvenstká síť Úřadovna Data zadávají a spravují uživatelé Administrativní pracovníci pouze potvrzují a provádějí kontrolu Výjimky Provázanost aplikací, nejsou jednoúčelové Anglická/slovenská verze Přístupová práva uděluje správce systému dané školy

Informační systém Masarykovy univerzity Správce = = = = klíčová osoba (trvale!) poskytuje podporu

Informační systém Masarykovy univerzity Správce = = = = klíčová osoba (trvale!) poskytuje podporu uživatelům školy je komunikačním partnerem týmu MU má nejvyšší práva v ISu člověk z provozu! ne informatik! logicky uvažující člověk dobré zkušenosti s ženami podpora vedení! důvěra ve zkušenosti týmu MU nemixovat roli správce VT a ISu! ½ úvazku (odhad) jak dobře je vybrán(a), tak je spokojena škola (oddělení, uživatelé, vedení) Aplikace Data

Informační systém Masarykovy univerzity Oblíbené záložky – odkazy do IS a internetu (social bookmarking)

Informační systém Masarykovy univerzity Oblíbené záložky – odkazy do IS a internetu (social bookmarking) Navigační prvky: • název stránky, na níž se nacházíme, • jaká je ke stránce cesta. Aplikace Data Jazyková verze. Aktuální dění v IS. Navigační panel pro rychlé vstupy do aplikací. Uživatel má pouze ty agendy, které mu náležejí z jeho pozice: studijní referent učitel student správce Osvědčeno praxí: úvodní stránka nabízí vstup do všech hlavních oblastí ISu (tím odpadá hledání aplikace zanořené v další úrovni).

Informační systém Masarykovy univerzity Přehled aplikací Pošta s AVO, ASO, doživotní e-mail (péče o

Informační systém Masarykovy univerzity Přehled aplikací Pošta s AVO, ASO, doživotní e-mail (péče o zákazníky) Evidence studia Záznamní učitele včetně e-learningu Správa publikací Aplikace pro studenta (známky, zkoušky, e-learning, zápis předmětů) Katalog předmětů, rozvrh E-přihláška (zde pro autentizovné uživatelenevyplňuje zbytečné údaje) Elektronická nástěnka Elektronická diskusní fóra Kontakty, seznamy, evidence pracovníků Správa životopisů Aplikace Data

Informační systém Masarykovy univerzity Přehled aplikací II Aplikace Data Archiv závěrečných prací Social bookmarking

Informační systém Masarykovy univerzity Přehled aplikací II Aplikace Data Archiv závěrečných prací Social bookmarking Kruhy lidí (sociální sítě), blogy. Absolventská síť. Dokumentový server (úložiště souborů: e-learning – úkoly a eseje, centrální pokyny – smětrnice a dokumenty, archiv závěrečných prací, …) Redakční systém pro e-learning Dril Obchodní centrum Stipendia

Informační systém Masarykovy univerzity Přijímací řízení – aplikace, funkcionality: • Sběr údajů od uchazeče

Informační systém Masarykovy univerzity Přijímací řízení – aplikace, funkcionality: • Sběr údajů od uchazeče • Pro různé obory se požaduje vyplnění jiných rubrik • Autom. kontrola úplnosti přihlášky, neúplnou nelze podat • Přidělení variabilního symbolu automaticky • Uchazeči se zobrazuje, zda byl přijat školou • Převzetí platby z ekonomiky, spárování • Uchazeči se zobrazuje, kdy platba došla • Hromadný e-mail s informacemi • Uchazeči se zobrazují termíny jeho zkoušky • Výběry uchazečů dle kritérií – statistiky, exporty • Tisk složek o uchazeči pro přijímací řízení • Import výsledků zkoušek • Uchazeči se zobrazují výsledky zkoušky vč. skenu písemky a dalších sdělení • Hromadné zakládání studií • Nastavení různých podmínek v různ. bězích přijímacího řízení Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard

Informační systém Masarykovy univerzity Akademický rok - aplikace: • Implementace SZŘ • Tvorba harmonogramu

Informační systém Masarykovy univerzity Akademický rok - aplikace: • Implementace SZŘ • Tvorba harmonogramu semestrů • Manipulace s katalogem předmětů • Plnění základních a doplňujících údajů k předmětu • Nastavení atributů katalogu předmětů • Nastavení omezení pro zápisy do kurzů a prerekvizit • Zařazení kurzů do doporučených šablon (plánů) • Export předmětů pro formát tištěných katalogů • Tvorba seminárních skupin vč. nastavení kapacit • Rozvrh • Kontrola včas zadaných známek dle SZŘ • Časové soutěže (zátěžové špičky) Akreditace – aplikace: • Sběr akreditačních údajů (pro akreditačního referenta, údajů od učitele, …) Poplatky – aplikace: • Kontrola a vyměření poplatků – dle SZŘ SIMS a jiné evidence • komunikace s centrální databází Sdružené informace matrik studentů (SIMS) • informace o přijímacím řízení (UIV) • zdravotní pojištění • další výkaznictví Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard

Informační systém Masarykovy univerzity Učitel – aplikace, funkcionality: • Možnost vkládání a doplňování informací

Informační systém Masarykovy univerzity Učitel – aplikace, funkcionality: • Možnost vkládání a doplňování informací ke kurzu • Seznamy studentů • Hodnocení studentů • Zadání zkušebních termínů (autom. kontrola proti vícerým přihlášením studentů) • Zadávání známek • Zasílání dopisů • Evidence a úprava svých publikací, exporty a tisk jejich seznamů • Kontroly pro databázi RIV • Evidence životopisů • Poskytnutí svých údajů do podkladů akreditačního procesu • Evaluační anonymní anketa (k předmětu, výuce, souhrnná) • Zadání balíků témat k závěrečným pracím • Vkládání posudků k závěrečným pracím • … • E-aktivity ve výuce (viz Výuka - e-learning) Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard

Informační systém Masarykovy univerzity Student – aplikace, funkcionality: Aplikace • Vyplnění a aktualizace svých

Informační systém Masarykovy univerzity Student – aplikace, funkcionality: Aplikace • Vyplnění a aktualizace svých osobních údajů (personalista/referent pouze potvrzuje) Data • Vytvoření své osobní stránky Lidé vč. fotografie (realizuje student) • „Doživotní“ e-mailová stránka (Spolek absolventů) • Webový prostor pro osobní použití (prezentace, marketing) • Výběr (registrace) předmětů (podle šablony) – aby splnil kredity Přijímací řízení • Průchod vlnami registrace dle „stáří“ studia Akademický rok • Žádosti o výjimky Učitel • Ankety kvality (pravidelné) Student • Zápis do semestru (elektronicky) Výuka – e-learning • Výběr/soutěž o nejvhodnější rozvrhy, seminární skupiny Studijní referent • Tisk svého rozvrhu a možnosti vyhledávání v něm Vědecká činnost • Zápis/zrušení kurzů v době změn v zápisu Komunikace • Zasílání informací a změn na mobil Nadstandard • Práce s ISem přes PDA • Žádosti o kolej, ubytovací, sociální a ostatní stipendia • Automatický přístup do učeben přes ISIC • Ověření, zda splňuji podmínky pro postup • Nabídka a výběr závěrečných prací • Vkládání a evidence závěrečných prací vč. klíčových slov, anotací, pdf a txt verze, zobrazených posudků od vedoucího/oponenta • Kontrola diplomu a Diploma Supplementu • Studium (viz Výuka – e-learning)

Informační systém Masarykovy univerzity „e-learning pro každého“ Výuka - e-learning – aplikace: • Osnova

Informační systém Masarykovy univerzity „e-learning pro každého“ Výuka - e-learning – aplikace: • Osnova kurzu • Unicode – text a práce se znaky cizích abeced • Testy – diagnostické, procvičovací otázky, znalostní, Oživený text, … • Průběžné hodnocení, autom. přenos hodnocení z testu • Průzkumy/dotazníky • Studijní materiály, vystavování distančních opor • Kontrola úkolu/práce, zda není plagiátem • Diskusní fórum předmětu • Elektronické zkoušení (skenováním písemek nebo u PC) • Zadání témat práce, referátů, skupinových projektů • Odevzdávárna úkolů elektronicky • Poskytovna materiálů ke studiu mezi spolužáky • Přijímárna pro nahlížení do oskenovaných písemek, Diploma Supplement ap. • Cvičné nebo sebeprezentační webové prostory (Můj web) pro vlastní prezentace nebo testovací režimy, html editor • Předávání velkých souborů Úschovnou (nevhodných do e-mailu) • Zpřístupňování záznamů přednášek • Záložky – odkazy z Internetu, vytváření oborových zdrojů • „E-learning pro každého“ - rapid e-learning • Dril Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard

Informační systém Masarykovy univerzity Studijní a další referenti – aplikace, funkcionality: • Práce s

Informační systém Masarykovy univerzity Studijní a další referenti – aplikace, funkcionality: • Práce s evidencí pro matriku studentů • Práce s evidencí a správou stipendií • Kontrola omluvenek v systému • Práce s evidenci revalidačních přelepky na ISIC • Hromadné výběry studentů dle kritérií • Evidence osoby, studijní evidence osoby • Kontrola studia • Práce s evidencí závěrečných prácí a závěrečnými zkouškami • Práce s evidencí poplatků za studium • Tisky dokumentů • Správa studentských průkazů • Statistiky, výstupy v txt, xls, html • Rezervace místností propojená s rozvrhem (kontroluje automaticky) • Studijní pobyty, stáže (Erasmus, …) • Vědecká činnost - aplikace: • Životopisy • Publikace • Exporty pro RIV • Statistiky Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard

Informační systém Masarykovy univerzity Komunikace - aplikace: • Poštovní server - každý má e-mailovou

Informační systém Masarykovy univerzity Komunikace - aplikace: • Poštovní server - každý má e-mailovou schránku, zůstává mu doživotně • Antivirová ochrana • Antispamová ochrana • Prostor pro předávání velkých dokumentů (Úschovna) • Vývěska s různými režimy zobrazování a vkládání • Spolek absolventů, možnosti hromadného exportu, služby pro absolventy v IS • Elektronické volby (hlasování, průzkumy, volby do senátu, …) • Diskusní fórum, relaxační plkárny Různé: • • Řízení přístupů sofistikovaným systém přístupových práv Dokumentový server – zpřístupnění dokumentů, směrnic, pravidel nastavené cílové skupině (kolegium, studenti, pracovníci, veřejnost, …) Personální evidence, osobní údaje, dovolená, pracoviště Fulltextové vyhledávání v celém datovém úložišti (bez ohledu na formát – Te. X, Word, PDF, Open. Office; vyhledání zadáním části slov - analogie skloňování; vyhledávání bez ohledu na diakritiku) Tématické vyhledávání Vyhledávání v databázi osob a pracovišť Režim ´handicap´ (pro zdravotně postižené studenty) Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard

Informační systém Masarykovy univerzity Nadstandard - aplikace: • Malý IS – možnost pracovat s

Informační systém Masarykovy univerzity Nadstandard - aplikace: • Malý IS – možnost pracovat s vybranými aplikacemi přes mobil, PDA aj. • Vlastní webový prostor • Svépomocné agendy • Hra Kamenožrout • Manažerská data • Služba pro porovnávání dokumentů – porovnává se se všemi dokumenty, pracemi, soubory – odhalí opsání části práce ze seminárky jiného studenta, … přidávání podezřelých souborů pro kontrolu; optimalizováno pro češtinu, angličtinu, slovenštinu, další v dohlednu; prohledává se bez ohledu na formát (TXT, PDF, Word, Te. X) • Obchodní centrum – integrace do systému (s e-learningem, administrativou) • Absolventská síť Aplikace Data Přijímací řízení Akademický rok Učitel Student Výuka – e-learning Studijní referent Vědecká činnost Komunikace Nadstandard

Proces evidence e-VŠKP Zanese práci na studijní oddělení 5 Autom. Kontrola průchodu studiem Učitel

Proces evidence e-VŠKP Zanese práci na studijní oddělení 5 Autom. Kontrola průchodu studiem Učitel – vedoucí práce Studijní oddělení Student 1 Zadává témata práce - 2 název, překlad názvu, zadání, … Balíky témat Vybírá téma, přihlásí se, je přihlášen Zpracovává práci, pak naplní archiv Vkládá posudek 7 Vkládá posudek sám, vkládá sekretářka Konverze do pdf „bez ochrany“ a txt Archiv Kontrola plagiátů 6 Třídenní výjimka možná Diplom, Diploma Supplement 7 Zpřístupnění veřejnosti 5 dní před obhajobou 7 Oponent Otevře archiv Ukončí manipulaci 4 3 Noauth IS MU Aleph

Informační systém Masarykovy univerzity Kontrola plagiátů v IS CARITAS 1) • „Nalézt podobné dokumenty“

Informační systém Masarykovy univerzity Kontrola plagiátů v IS CARITAS 1) • „Nalézt podobné dokumenty“ • „podobné jako vejce vejci“ … pro vyučující, uživatele • „Globální vyhledávání plagiátů“ … pro manažery • Systémy pro odhalování plagiátů: • v seminárních pracích – Odevzdej. cz • v závěrečných pracích – Theses. cz • v zaměstnaneckých dílech – Repozitar. cz • Zapojení se do Theses. cz, Odevzdej. cz • vaši uživatelé přistupují přes IS CARITAS • Repozitar. cz • Evidence a správa publikací včetně vykazování pro RIV je integrováno v IS CARITAS

Informační systém Masarykovy univerzity Kontrola plagiátů v IS CARITAS 2)

Informační systém Masarykovy univerzity Kontrola plagiátů v IS CARITAS 2)

Informační systém Masarykovy univerzity Výsledek kontroly plagiátů

Informační systém Masarykovy univerzity Výsledek kontroly plagiátů

Služby Informační systém Masarykovy univerzity Data: • • Spravuje CARITAS Jsou k dispozici servisní

Služby Informační systém Masarykovy univerzity Data: • • Spravuje CARITAS Jsou k dispozici servisní informace (kdo, kdy vložil, přijal, …) Aplikace: • Spravuje vývojový tým • Reakce na změny legislativy ihned • Nápovědy 86 kapitol (celkem 1 647 otázek) • Nové aplikace k dispozici zdarma Design • Navrhuje a implementuje dle grafiky školy vývojový tým Distribuované úložiště souborů (speciální know-how): • Jednoduché a levné navýšení distribuovaného úložiště dat zajišťuje vývojový tým • 1. zajišťuje efektivní přístup k ZP (distribuce výkonu potřebného na získání nebo uložení práce na řadu počítačů) • 2. řešeno jako komoditní architektura - velmi levné navýšení kapacity až o desítky TB najednou Podpora uživatelům Data Aplikace Design Úložiště souborů Zálohování

Informační systém Masarykovy univerzity Zálohování – třístupňové (všechny za provozu bez omezení přístupu uživatelů)

Informační systém Masarykovy univerzity Zálohování – třístupňové (všechny za provozu bez omezení přístupu uživatelů) • 1. on-line zálohy – mimo lokalitu na zálohovací stroj • 2. noční záloha databáze vč. rolback segmentů – na zálohovací stroj • 3. noční záloha dat z databázových tabulek - na DVD/2 x měsíčně. • Soubory v úložišti systému • závěrečné práce, e-learning, dokumentový server, . . . se automaticky zrcadlí a kopírují na zálohovací server, zaznamenávají na pásku/DVD Aplikací -> IS MU • díky vícevrstvé architektuře IS MU vytváří tento systém případný záložní systém (aniž by pocítila kterákoli strana snížením výkonu). Proti běžným třívrstvým architekturám (oddělení datové, aplikační a prezentační vrstvy) má IS aplikační cluster (webové servery) propojen s distribuovaným úložištěm dat, databázový cluster je víceúrovňový. • Služby Podpora uživatelům Data Aplikace Design Úložiště souborů Zálohování

Informační systém Masarykovy univerzity Filozofie IS 1. Vize – 1999 (http namísto klient-server, data

Informační systém Masarykovy univerzity Filozofie IS 1. Vize – 1999 (http namísto klient-server, data v rukou uživatelů), 2003 (ponechání poštovní adresy absolventům), 2004 (e-VKŠP, distribuované úložiště dat), 2005 (Spolek) apod. 2. Decentralizace – data vkládají a spravují sami uživatelé 3. Centralizace – postupná systematizace (jednotný SZŘ, postupy na fakultách, centrální nabídka sportu pro celou univerzitu) 4. Minimalizace administrativy typu fronta/okénko 5. Důvěra – důsledná komunikace s uživateli (e-mailem), nezávislost na správcích (data spravují uživatelé), vývoj a změny podle uživatelů, bezpečnost, uživatelů 70 000, denní přístup 28 000 už. , přes 1 000 autentiz. web. operací), dostupnost 99 % 6. Služby pro uživatele – od počátku zaměřen na studenta + uživatelé dostávají „něco navíc“: komunikační nástroje (pošta vč. antispamu, antiviru; nástěnky; diskusní fóra), Můj web, poskytovny, úschovna, záložky, ISSN Elportálu pro publikace (na MU; není stand. součástí), … 7. Mnoho systémů studia – mezifakultní: studentem řízené studijní plány; autom. kontrola dodržování; ročníkové centrálně spravované plány (LF MU, VŠFS); odlišné kreditové systémy (FHS UK); studium na VOŠ (VOŠ JABOK); provoz pro desítky (Akcent College) až desetitisíce uživatel (MU) 8. Bezproblémové zátěže – časové soutěže (předměty, rozvrhové skupiny, zkušební termíny, témata prací, …), zátěže 5 000 – 10 000 už. /5 -10 minut 9. Integrace e-learningu do administrativního systému 10. Stálý a rychlý vývoj - metoda extrémního programování (rychlý vývoj, nemá smysl podávat projekty na vývoj agend, rozhodují dny, týdny), optimalizace řešení (není pod/naddimenzováno), nízké náklady versus jiné školy 11. Kustomizace – respektování odlišností jiných škol

Informační systém Masarykovy univerzity Co je výhodou • • Přístup přes https k libovolné

Informační systém Masarykovy univerzity Co je výhodou • • Přístup přes https k libovolné aplikaci Široké zázemí odborníků – aplikační programátoři, databázový architekt, bezpečnostní manažer, analytička, projektový manažer, pracovník pro podporu uživatelů, specialista na e-learning Školení správce/správců, e-learningového specialisty/ů, uživatelů Předání know-how pro postupný rozvoj používání systému, způsob udržování a aktualizace dat, osvědčené procesy postupy, možné projekty ověřené na MU (e-learning) apod. Formáty dokumentů – pro soubory se automaticky vytvářejí pdf a txt verze Kapacity úložiště - není omezení na velikost souborů Aplikace nejsou jednoúčelové nebo konkrétními portály (jako např. samostatně stojící aplikace odevzdáváren x propojena se studijními materiály, se systémem práv, semestry, kurzy, otevřena v nastaveném časovém období, autom. vložení příjmení a jména vkládajícího, …) E-learning – integrace do systému, který všichni používají

Informační systém Masarykovy univerzity Uživatelská příjemnost • • • Vlastní designér Design dle grafiky

Informační systém Masarykovy univerzity Uživatelská příjemnost • • • Vlastní designér Design dle grafiky školy Navigační prvky

Informační systém Masarykovy univerzity Klientská část • Výhradně běžný webový prohlížeč, jedna adresa •

Informační systém Masarykovy univerzity Klientská část • Výhradně běžný webový prohlížeč, jedna adresa • (Win, Linux, Mac. OS, Solaris, Palm. OS, Java, Symbian) Prezentační/aplikační část • HTTPs server (Apache, vlastní aplik. prostředí, Perl, Linux FC, dualcore AMD-64, O&G) • Distribuované souborové úložiště objemných dat Databázová část • DB server (Oracle Database 10 g SE, Linux FC, 2 x dualcore AMD -64, O&G) Další součásti • Víceúrovňové zabezpečení a zálohování (off-site) • (monitoring provozu 24 x 7, okamžitá reakce na chyby, nízká doba opravy) • Automatické konverze, systémová komunikace Technologie Architektura

Informační systém Masarykovy univerzity Nabízený outsourcing zahrnuje • • • • Služby Technologie Servis

Informační systém Masarykovy univerzity Nabízený outsourcing zahrnuje • • • • Služby Technologie Servis všechny standardní agendy: Aplikace Podpora • administrativa, komunikace, e-learning, …; Architektura. HW/SW Data uživatelům česká (příp. anglická, slovenská) verze; stálý vývoj: nové agendy; servis aplikací, upgrade, zásahy; HW/SW provoz, servis – upgrade – záplaty (do úrovně před zásahy dodavatele), jednání s dodavateli; Co to znamená? databáze provoz, –”–; • vývojový tým pro CARITAS řešení konektivity, UPS; • chod ISu zavedení režimu podpory; • stálý rozvoj a vývoj zdarma školení odpovědných osob – dle smlouvy; • sledování bezproblémového provozu zálohování dat; • monitoring bezpečnosti, zásahy • podpora koordinátorovi CARITAS archivace dat; • metodika, know-how, příp. školení bezpečnost; pojištění HW; metodická, technická a uživatelská podpora – dle smlouvy; spolehlivý a bezpečný mailserver s AV a antispamovou ochranou (v systému).

Informační systém Masarykovy univerzity Co je zajištěno formou outsourcingu? Bezpečnost dat • Vysoký stupeň

Informační systém Masarykovy univerzity Co je zajištěno formou outsourcingu? Bezpečnost dat • Vysoký stupeň zabezpečení. Trvalý dohled nad systémem. Spolehlivost systému, dostupnost dat • Dostupnost 99, 6 %, spolehlivý vůči uživatelům – naprostá důvěra uživatelů (nic nevedou písemně, kromě zákonných povinností). • Údržba, opravy, výměna hardware za běhu systému. Záruky • Vývojový tým je vývojovým týmem pro každou školu. • Vývojové kapacity dostatečné, extrémní vývoj probíhal i za třetinových kapacit. Neposkytuje pouze podporu dle smlouvy, ale sleduje používání systému a potřeby. • Nabízíme implementaci základu do 3 měsíců. Zkušenosti s jinou školou • 1999 MU cca z 18 000 na 42 500 stud. • 2001 VŠFS cca z 2 500 na 6 000 stud. • 2002 – 2008 FHS UK cca z 1 000 na 2 500 stud. • 2007 BIVŠ 5 000 stud. • 2008 Akademie STING 900 stud. • 2008 - 2009 VOŠ JABOK cca z 300 na 900 stud. • 2008 Akcent College 30 stud. • 2009 VŠTE 1 200 stud. • 2010 VŠH 3 000 stud.

Informační systém Masarykovy univerzity Klíčové implementační kroky • • • 3 měsíce realistický harmonogram;

Informační systém Masarykovy univerzity Klíčové implementační kroky • • • 3 měsíce realistický harmonogram; návrh, příprava HW a konfigurace; návrh, nastavení databáze; vlastní implementace, importy dat – dle smlouvy: • předání matrik studentů, číselníků, údajů o programech, předmětech, záznamy studijních výsledků, o zaměstnancích, pracovištích, harmonogram akademického roku, studijní řád; zahájení testovacího provozu; školení uživatelů – dle smlouvy; přidělení přístupů; zahájení ostrého provozu; informace studentům; • režim podpory – dle smlouvy; • ověřené postupy při implementaci a udržování aktuálnosti a konzistence dat.

Informační systém Masarykovy univerzity Děkuji za pozornost! Prostor pro Vaše dotazy Kontakt: iscor@fi. muni.

Informační systém Masarykovy univerzity Děkuji za pozornost! Prostor pro Vaše dotazy Kontakt: [email protected] muni. cz. http: //is. muni. cz/elportal/ Další informace: http: //is. muni. cz/info/ http: //is. muni. cz/clanky/ http: //is. muni. cz/do/1433/na psali_o_isu/ http: //is. muni. cz/nas_system/