Informan Systm Logistiky MO a AR nstroj pro

  • Slides: 5
Download presentation
Informační Systém Logistiky MO a AČR - nástroj pro řízení vojenské logistiky Odbor rozvoje

Informační Systém Logistiky MO a AČR - nástroj pro řízení vojenské logistiky Odbor rozvoje a výstavby logistiky / Sekce podpory MO ČR, Vítězné náměstí 5, Praha 6, www. army. cz, tel. : +420 973 218 537

ISL - 2005 ve dnech 3. -7. 5. 2005 bude v rámci veletrhu IDET

ISL - 2005 ve dnech 3. -7. 5. 2005 bude v rámci veletrhu IDET 2005 vystavován funkční model „Informačního systému logistiky“, který je využíván v Armádě České republiky k podpoře řízení logistiky. Rozsah funkčnosti je uveden na následujících obrázcích.

Životní cyklus majetku v rámci provozní vojenské logistiky, který je podporován Informačním systémem logistiky

Životní cyklus majetku v rámci provozní vojenské logistiky, který je podporován Informačním systémem logistiky Katalog Logistické požadavky Standardy, normy a postupy Opatřování Provádění údržby a kontrola majetku Pokyny k akvizici a zajišťování Plánování provozu a údržby majetku Finanční IS Evidence majetku Pohyby majetku Výdej Skladování Řízení nákupu majetku a služeb Příjem Likvidace a vyřazování Pokyny k distribuci Kontrola(Ukazatele výkonnosti) Řízení odprodeje majetku

Struktura využívaných funkcí ISL v roce 2005 INFORMAČNÍ SYSTÉM LOGISTIKY (ISL) Subsystém ŘÍZENÍ ISL

Struktura využívaných funkcí ISL v roce 2005 INFORMAČNÍ SYSTÉM LOGISTIKY (ISL) Subsystém ŘÍZENÍ ISL Subsystém ŘÍZENÍ LOGISTIKY Subsystém ŘÍZENÍ AKVIZICE ŘÍZENÍ ODPRODEJE MAJETKU Subsystém ÚDRŽBA VÝZBROJE a TECHNIKY Subsystém ŘÍZENÍ ZÁSOBOVÁNÍ Subsystém SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Subsystém STANDARDIZACE INSTALACE a ADMINISTRACE ASW ISL LOGISTICKÉ POŽADAVKY DISTRIBUCE DAT MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MOBILIZACE KATALOG (MCC) POHYBY MATERIÁLU PLÁNOVÁNÍ ÚDRŽBY SPRÁVA JEDNOTNÉ TERMINOLOGIE BEZPEČNOST PLÁN. OPER. LOGISTICKÉ PODPORY OPATŘOVÁNÍ PŘÍJEM PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SPRÁVA PROCESŮ STANDARDIZ. INTERFACE NA IS MO (FIS, …) POKYNY K AKVIZICI A ZAJIŠŤOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ INTERFACE NA IS NATO (NCS, …) POKYNY K DISTRIBUCI VÝDEJ INTERFACE NA IS STÁTNÍ SPR. (OKEČ, . ) EVIDENCE MATERIÁLU LIKVIDACE A VYŘAZOVÁNÍ ŘÍZENÍ ZÁSOB ŘÍZENÍ DISTRIBUCE CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ a MUNICE STANDARDY, NORMY A POSTUPY CENTRÁLNÍ EVIDENCE NEMOVITOSTÍ SPRÁVA DOKUMENTÚ SPRÁVA UŹIVATELŮ Subsystém DOPRAVNĚ ZÁSOBOVACÍ Subsystém NATURÁLNÍ ODÍVÁNÍ

ISL - 2005 Zájemci o podrobnější informace jsou zváni do expozice Armády České republiky

ISL - 2005 Zájemci o podrobnější informace jsou zváni do expozice Armády České republiky do pavilony Z