Informan systm Centrum pro virtuln a modern metody

  • Slides: 13
Download presentation
Informační systém Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii

Informační systém Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Informační systém - informace Data - Údaje textového, grafického, číselného či jiného charakteru. -

Informační systém - informace Data - Údaje textového, grafického, číselného či jiného charakteru. - Jsou zpracovány podle instrukcí (programu) tak, aby se získaly požadované informace.

Informační systém - informace Informace - Označují zprávy podávané ústně, písemně nebo jiným způsobem.

Informační systém - informace Informace - Označují zprávy podávané ústně, písemně nebo jiným způsobem. - Snižují nejasnost, neurčitost a usnadňují rozhodování a řízení. - Vždy se předávají, šíří a uchovávají prostřednictvím nějakého nosiče (znaků, slov, symbolů).

Informační systém - informace - Kvalita informace se odvíjí od kvality zdroje. - V

Informační systém - informace - Kvalita informace se odvíjí od kvality zdroje. - V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. - Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit. Sdělitelný poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu.

Informační systém - informace Zpracování dat:

Informační systém - informace Zpracování dat:

Informační systém - informace Typy informací: - plánovací - výhledové, určitý stupeň nejistoty -

Informační systém - informace Typy informací: - plánovací - výhledové, určitý stupeň nejistoty - kontrolní - porovnání aktuálních výsledků s cílem - informační - přesné, okamžité

Informační systém - informace - strategické - tvorba dlouhodobých plánů, nejsou podrobné, určeny pro

Informační systém - informace - strategické - tvorba dlouhodobých plánů, nejsou podrobné, určeny pro nejvyšší management - taktické - specifické, přísněji definovány, určeny pro střední management - operativní - detailní, přesně specifikované, určeny pro nejnižší management

Informační systém - informace - kvalitativní (slovní) - subjektivní povahy, morální charakter - kvantitativní

Informační systém - informace - kvalitativní (slovní) - subjektivní povahy, morální charakter - kvantitativní (číselné) - vhodné pro plánování a kontroly - kvantifikovatelné slovní - složité pro rozhodování

Informační systém - informace Vlastnosti informací: ● musí mít pro uživatele určitou hodnotu (spolehlivost)

Informační systém - informace Vlastnosti informací: ● musí mít pro uživatele určitou hodnotu (spolehlivost) ● kompletnost ● relevantnost ● přesnost ● srozumitelnost ● týkat se problému ● významnost ● komunikace se správnou osobou

Informační systém - informace Použití informací: Tvoří nezbytné zdroje pro každou organizaci. Jsou důležitou

Informační systém - informace Použití informací: Tvoří nezbytné zdroje pro každou organizaci. Jsou důležitou součástí každodenních operací: - plánování - sledování výkonu - kontrolu - rozhodování - komunikaci.

Informační systém - informace Využívání vhodného počítačového softwaru a hardwaru: - textové editory -

Informační systém - informace Využívání vhodného počítačového softwaru a hardwaru: - textové editory - tabulkové procesory - elektronická pošta - databáze.

Informační systém - informace Úkol: Zařaďte následující typy informací (možno i více kategorií): -

Informační systém - informace Úkol: Zařaďte následující typy informací (možno i více kategorií): - předpokládaný prodej zboží. . . . . plánovací - počet zameškaných hodin studenta Nováka. . . kvantitativní - počet automobilů k 1. lednu letošního roku. . . taktické - odhad objemu prodeje. . . plánovací - název ukončené vysoké školy. . . . kvantifikované - týdenní skutečná spotřeba el. energie. . . . . operativní - rok ukončení střední školy. . . . . kvantitativní - denní spotřeba energie. . . informační - stav pokladny. . . . kvantitativní - předpověď počasí. . . . kvalitativní - plánovaná týdenní spotřeba energie. . . plánovací

Informační systém - informace Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Informační systém - informace Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura: www stránky: „cs. wikipedia. org“ www stránky: „google. cz“ Hindls R. , Hronová S. , Cipra T. : Kvantitativní metody a informatika