INFORMAN SLOHOV TVARY V 3 RONKU Mgr Viera

  • Slides: 8
Download presentation
INFORMAČNÉ SLOHOVÉ ÚTVARY V 3. ROČNÍKU Mgr. Viera Dubská

INFORMAČNÉ SLOHOVÉ ÚTVARY V 3. ROČNÍKU Mgr. Viera Dubská

PATRIA SEM: Správa ü Oznámenie ü Inzerát ü Pozvánka ü Reklama ü Vizitka ü

PATRIA SEM: Správa ü Oznámenie ü Inzerát ü Pozvánka ü Reklama ü Vizitka ü

SPRÁVA Je stručná a výstižná informácia o niečom, čo sa už stalo. Nájdeme v

SPRÁVA Je stručná a výstižná informácia o niečom, čo sa už stalo. Nájdeme v nej odpovede na otázky: v Čo sa stalo? v Kedy sa to stalo? v Kde sa to stalo? v Komu sa to stalo? v Prečo sa to stalo?

INZERÁT Je krátke oznámenie, v ktorom ľudia ponúkajú niečo, čo už nepotrebujú alebo hľadajú

INZERÁT Je krátke oznámenie, v ktorom ľudia ponúkajú niečo, čo už nepotrebujú alebo hľadajú niečo, čo im chýba. Musí obsahovať dôležité informácie o predmete, ktorý ponúkam, či hľadám a kontaktnú adresu alebo telefónne číslo.

OZNÁMENIE Je stručná a výstižná informácia o udalosti, ktorá sa ešte len stane. Nesmú

OZNÁMENIE Je stručná a výstižná informácia o udalosti, ktorá sa ešte len stane. Nesmú v ňom chýbať odpovede na otázky: Čo? Kto? Kedy? Kde?

POZVÁNKA Je písomné pozvanie na nejaké podujatie. Nesmie v nej chýbať: Koho pozývame? Aké

POZVÁNKA Je písomné pozvanie na nejaké podujatie. Nesmie v nej chýbať: Koho pozývame? Aké podujatie? Kde a kedy sa uskutoční? Kto pozýva?

REKLAMA Je krátky text, ktorý upozorňuje na ponúkanú službu alebo tovar takým spôsobom, aby

REKLAMA Je krátky text, ktorý upozorňuje na ponúkanú službu alebo tovar takým spôsobom, aby nás upútal a o niečom presvedčil.

VIZITKA Je malá papierová kartička, na ktorej sú uvedené základné informácie o človeku. Slúži

VIZITKA Je malá papierová kartička, na ktorej sú uvedené základné informácie o človeku. Slúži na odovzdanie uvedených informácií inej oso; be. Zvyčajne sa uvádza: meno, priezvisko, titul, povolanie, adresa, tel. číslo, e-mail prípadne obrázok.