INFORMAN SLOHOV POSTUP 19 DECEMBER DE KOLY Slohov

  • Slides: 36
Download presentation
INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP 19. DECEMBER – DEŇ ŠKOLY Slohový postup

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP 19. DECEMBER – DEŇ ŠKOLY Slohový postup

OZNÁMENIE - INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP INFORMUJEME VČAS, POZÝVAME S ÚCTOU ÚVOD: - Blíži sa

OZNÁMENIE - INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP INFORMUJEME VČAS, POZÝVAME S ÚCTOU ÚVOD: - Blíži sa Deň školy. Sviatočne zaznamenať tento deň. Informovať širšiu a bližšiu verejnosť, pozvať hostí, učiteľov a žiakov z iných škôl. . . A tak v novinách Hlas ľudu vyšlo oznámenie. 1. OZNÁMENIE V sobotu 19. decembra t. r. vo veľkej sieni SVD v Petrovci bude sviatočne zaznamenaný Deň ZŠ Jána Čajaka. Program sa začne o 17. hodine. Všetci ste srdečne vítaní. • OZNÁMENIE JE NAJZÁKLADNEJŠÍ SLOHOVÝ POSTUP, V KTOROM SA HOVORÍ O UDALOSTI, KTORÁ SA MA STAŤ. • OZNÁMENIE JE STRUČNÉ A OZNAMUJÚ SA V ŇOM LEN PODSTATNÉ VECI ( MIESTO, ČAS. . . ) • OZNÁMENIE SA PÍŠE JASNÝM A ZROZUMITEĽNÝM JAZYKOM. NEBÝVA DLHÉ. Slohový postup

OZNÁMENIE - INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP INFORMUJEME VČAS, POZÝVAME S ÚCTOU - Vo výklade v

OZNÁMENIE - INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP INFORMUJEME VČAS, POZÝVAME S ÚCTOU - Vo výklade v kníhkupectve a v troch obchodoch boli vyvesené PLAGÁTY, ktoré informovali o blížiacom sa Dni školy. 2. PLAGÁT V sobotu 19. decembra 2006 o 17. hodine vo veľkej sieni SVD príležitostným programom ZŠ Jána Čajaka zaznamená Deň školy. Vstup voľný. PLAGÁT JE NAJSTARŠÍ SLOHOVÝ POSTUP, MÁ INFORMOVAŤ ŠIRŠIU VEREJNOSŤ. PLAGÁT POSKYTUJE KOMUNIKÁCIU, KONTAKT, VÝMENU INFORMÁCIÍ. PLAGÁT MÁ BYŤ GRAFICKY UPRAVENÝ. Slohový postup

- V škole prípravy ku Dňu školy boli v plnom prúde. Školou sa ozývala

- V škole prípravy ku Dňu školy boli v plnom prúde. Školou sa ozývala hudba školského orchestra, chóristi nacvičovali piesne, učiteľky s malými tanečníkmi nacvičovali tance a v učebni učiteľky s divadelníkmi chystali divadelné scénky. Na telocviku basketbalisti trénovali, zbierali sily bojovať proti súperom zo susedných škôl, výtvarníci pripravovali scénu, kuchárky dohovárali jedálny lístok a kým sekretárka pripravovala pozvánky na Deň školy, pán riaditeľ telefonoval do ZŠ Jozefa Marčoka Dragutína. Chcel si overiť, či hložianska škola sa chystá na Deň školy. Riaditeľ vytočil číslo hložianskej školy. Zdvihla sekretárka. Pán riaditeľ sa predstavil. . . Slohový postup

3. ZVUKOVÝ ZÁZNAM TELEFONICKÉHO ROZHOVORU n n n Sekretárka: Dobrý deň , tu základná

3. ZVUKOVÝ ZÁZNAM TELEFONICKÉHO ROZHOVORU n n n Sekretárka: Dobrý deň , tu základná škola Jozefa Marčoka Dragutína v Hložanoch. Riaditeľ: Dobrý deň, tu riaditeľ petrovskej základnej školy Pavel Pálenkáš. Chcel by som sa rozprávať s riaditeľom. Sekretárka: Dobrý deň pán riaditeľ. Je mi ľúto, ale náš riaditeľ je na služobnej ceste. Vracia sa pozajtra. Máte pre neho nejaký odkaz? Riaditeľ: Chcel som si overiť, či sa Váš riaditeľ chystá na Deň našej školy, či môžeme počítať na účasť hložianskych basketbalistov v športovom podujatí. Ale nevadí, zašlem Vám telegram. Ďakujem za informáciu. Príjemný deň. Dovidenia. Sekretárka: Dovidenia, pán riaditeľ! Slohový postup

TELEFÓN-najpoužívanejšia forma vzájomnej komunikácie. n VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TELEFONOVANIA: n Slohový postup

TELEFÓN-najpoužívanejšia forma vzájomnej komunikácie. n VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TELEFONOVANIA: n Slohový postup

n n n POZDRAVÍME SA , ZAŽELÁME DOBRÝ DEŇ A V ZÁPÄTÍ SA POZDRAVÍME

n n n POZDRAVÍME SA , ZAŽELÁME DOBRÝ DEŇ A V ZÁPÄTÍ SA POZDRAVÍME S telefonujúcim vedieme dialóg, nie monológ (otázky kladieme tak , aby sme si vyvinuli spätnú väzbu, čiže odpoveď) Pri telefonovaní dôležitá je intonácia , tiež úsmev (aj keď ho nevidno) Počas rozhovoru v telefóne by nemalo nastať ticho, treba ho nahradiť otázkou, prípadne rozvinúť predchádzajúcu myšlienku Telefonický rozhovor ukončí vždy ten, kto volal, rozhovor sa končí pozdravom, prípadne želaním príjemného dňa. Slohový postup

Telegram Aby riaďiteľ nezabudol , hneď vzal ceruzu do ruky a napísal telegram. .

Telegram Aby riaďiteľ nezabudol , hneď vzal ceruzu do ruky a napísal telegram. . . n Slohový postup Čakáme Vás 19. decembra na Deň našej školy. Riaditeľ školy Pavel Palenkáš

Telegram Slohový postup

Telegram Slohový postup

TELEGRAM JE STRUČNÝ SLOHOVÝ POSTUP , KTORÝM SA NIEČO OZNAMUJE ALEBO O NIEČOM INFORMUJE

TELEGRAM JE STRUČNÝ SLOHOVÝ POSTUP , KTORÝM SA NIEČO OZNAMUJE ALEBO O NIEČOM INFORMUJE n TELEGRAM MÔŽE BYŤ : OBYČAJNÝ , BLAHOPRAJNÝ ALEBO SÚSTRASTNÝ n TELEGRAM SA PÍŠE NA NEVYPLNENOM TLAČIVE , KTORÉ DOSTANEME NA POŠTE , KDE HO PRIAMO NA OKIENKU ODOVZDÁME POŠTOVÉMU RADNÍKOVI n Slohový postup

n n TELEGRAM MÔŽEME POSLAŤ AJ TELEFONICKY Z DOMU , AK VYTOČÍME ČISLO 96

n n TELEGRAM MÔŽEME POSLAŤ AJ TELEFONICKY Z DOMU , AK VYTOČÍME ČISLO 96 TEXT TELEGRAMU : STRUČNÝ A PÍSANÝ PALIČKOVÝM PÍSMOM NAJPRV SA PÍŠE ADRESA PRIJÍMATEĽA , POTOM TEXT TELEGRAMU , S POTPISOM / VY, TY, VÁM-VEĽKÝM ZAČIATOČNÝM PÍSMENOM NA PODACOM TLAČIVE SA UVÁDZA ADRESA ODOSIELATEĽA TELEGRAMU Slohový postup

Riaditeľ pozrel na hodinky. Bolo 13 : 30 hod. a keďže nemohol ihneď dovolať

Riaditeľ pozrel na hodinky. Bolo 13 : 30 hod. a keďže nemohol ihneď dovolať školníka a poslať ho na poštu , rýchlo si sadol za počítač, zavtipkoval si a poslal email. Elektronická pošta v tomto prípade bola praktickejšia. Slohový postup

E-mail, e-mailová pošta , najrýchlejšia elektronická komunikácia Každý E-mail musí obsahovať nasledovné: • email

E-mail, e-mailová pošta , najrýchlejšia elektronická komunikácia Každý E-mail musí obsahovať nasledovné: • email prijímateľa (npr. [email protected] yu) • názov emaila (npr. Pozvanie na Deň školy) • Obsah emaila Slohový postup

Kým riaditeľ písal e-mail , zatiaľ v susednej kancelárii sekretárka do obálok kládla pozvánky.

Kým riaditeľ písal e-mail , zatiaľ v susednej kancelárii sekretárka do obálok kládla pozvánky. Slohový postup

6. Pozvánka- pozvanie n Pozvanie – oznámenie , v ktorom žiadame a prosíme o

6. Pozvánka- pozvanie n Pozvanie – oznámenie , v ktorom žiadame a prosíme o účasť na chystanej akcii Pozvanie – krátky útvar s presnými údajmi, o mieste, čase a programe podujatia n Slohový postup

Otázky: 1. Akým spôsobom získal a odovzdával pán riaditeľ informácie? Išlo o stručné alebo

Otázky: 1. Akým spôsobom získal a odovzdával pán riaditeľ informácie? Išlo o stručné alebo obšírne informácie? 2. Prostredníctvom čoho môžeme získať informácie? 3. Čo je základným cieľom komunikácie? 4. Informujeme vždy včas a pravdivo? V ktorých situáciach nie? 5. Ake slohové postupy doteraz poznáme? Slohový postup

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP sa vyznačuje: n. Stručnosťou n. Výstižnosťou n. Presnosťou n. Vecnosťou (objektívnosťou)

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP sa vyznačuje: n. Stručnosťou n. Výstižnosťou n. Presnosťou n. Vecnosťou (objektívnosťou) PÍSOMNÉ PREJAVY majú ustálenú vonkajšiu podobu, ktorá robí text prehľadným a ľahko čitateľným. Slohový postup

2. HODINA 1. 2. Na Deň školy najviac sa tešili žiaci. Boli radi, že

2. HODINA 1. 2. Na Deň školy najviac sa tešili žiaci. Boli radi, že sa v ten deň stretnú s priateľmi z hosťujúcich škôl. Najviac bola nadšená Mirka z 8. b triedy, ktorá sa rozhodla napísať list priateľovi z kulpínskej školy. Zoznámili sa vlani na Deň našej školy a vtedy medzi nimi vzniklo priateľstvo, sympatia a možno aj láska. Ihneď to zistíme. Slohový postup

SÚKROMNÝ LIST V Petrovci, 13. decembra 2006 Čauko Igor! Už tomu bude rok, ako

SÚKROMNÝ LIST V Petrovci, 13. decembra 2006 Čauko Igor! Už tomu bude rok, ako sme sa zoznámili. Teraz je zas príležitosť stretnúť sa na výbornú. Dopoludnia bude športové stretnutie, dúfam, že budeš hrať aj ty. A ja budem tebe držať palce. Tebe! Potom pôjdeme spolu obedovať a do 17. hod. máme voľno, nuž tak čosi vyplanujeme. O 17. 00 hod. je kultúrnoumelecký program a potom by som Ťa odviedla k mojej spolužiačke na narodeninový žúr. Do skorého videnia Tvoja priateľka Mirka P. S. Priveď so sebou aj Tvojho kamoša Mira. Slohový postup

-SÚKROMNÝ LIST-písomný prejav, ktorý posielame súkromnej osobe -LISTOVÝ PAPIER nemá byť linajkavý, štvorčekavý, ani

-SÚKROMNÝ LIST-písomný prejav, ktorý posielame súkromnej osobe -LISTOVÝ PAPIER nemá byť linajkavý, štvorčekavý, ani vytrhnutý zo zošitu -LISTY SA PÍŠU perom, alebo večnou ceruzou (modrým alebo čiernym atramentom) Slohový postup

OSNOVA SÚKMROMNÉHO LISTU: V pravom hornom rohu-MESTO A DÁTUM b) OSLOVENIE (končiace výkričníkom alebo

OSNOVA SÚKMROMNÉHO LISTU: V pravom hornom rohu-MESTO A DÁTUM b) OSLOVENIE (končiace výkričníkom alebo čiarkou) c) TEXT: -ÚVOD -JADRO (môže pozostávať z viacerých odsekov) -ZAKONČENIE d) POZDRAV pisateľa listu e) PODPIS pisateľa listu (na konci listu na pravej strane) f) P. S. DODATOK (POST SCRIPTUM) „POD ČIAROU“-DODATOČNE NAPÍSANÁ MYŠLIENKA, VETA a) V Petrovci, 13. decembra 2006 Slohový postup Čauko Igor! Už tomu bude rok, ako sme sa zoznámili. Teraz je zas príležitosť stretnúť sa na výbornú. Dopoludnia bude športové stretnutie, dúfam, že budeš hrať aj ty. A ja budem tebe držať palce. Tebe! Potom pôjdeme spolu obedovať a do 17. hod. máme voľno, nuž tak čosi vyplanujeme. O 17. 00 hod. je kultúrno-umelecký program a potom by som Ťa odviedla k mojej spolužiačke na narodeninový žúr. Do skorého videnia Tvoja priateľka Mirka P. S. Priveď so sebou aj Tvojho kamoša Mira.

- ZÁMENÁ, KTORÝMI OSLOVUJEME PRIJÍMATEĽA ZO ZDVORILOSTI PÍŠEME VEĽKÝM ZAČIATOČNÝM PÍSMENOM (Ty, Váš, Tvoja,

- ZÁMENÁ, KTORÝMI OSLOVUJEME PRIJÍMATEĽA ZO ZDVORILOSTI PÍŠEME VEĽKÝM ZAČIATOČNÝM PÍSMENOM (Ty, Váš, Tvoja, Vy. . . ) - LIST SA POSIELA V OBÁLKE. NA OBÁLKU SA PÍŠE ADRESA PRIJÍMATEĽA: a) OSLOVENIE (Vážený pán, Vážená pani, Žiak/Žiačka) b) TITUL PRED MENOM c) MENO A PRIEZVISKO d) ULICA, ČÍSLO DOMU e) MESTO (POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLO) f) NÁZOV ŠTÁTU Slohový postup

 • ADRESA ODOSIEĽATEĽA PÍŠE SA DO ĽAVÉHO HORNÉHO ROHU (ZADNÁ ČASŤ OBÁLKY) •

• ADRESA ODOSIEĽATEĽA PÍŠE SA DO ĽAVÉHO HORNÉHO ROHU (ZADNÁ ČASŤ OBÁLKY) • LISTY PÍŠEME V ZALEPENEJ OBÁLKE. • * Ex post: DODATOČNE Slohový postup

-Mirka bola spokojná s tým, čo napísala, ale ihneď si uvedomila, že list stihne

-Mirka bola spokojná s tým, čo napísala, ale ihneď si uvedomila, že list stihne na danú adresu iba zajtra. A keďže bola netrpezlivá, chcela mu prezradiť svoje city, vzala svoj mobilný telefón a napísala SMS-ku. Slohový postup

SMS-SMART MESSAGING SERVICE Ahoj! V sobotu je Deň školy, rok ako sme sa zoznámili.

SMS-SMART MESSAGING SERVICE Ahoj! V sobotu je Deň školy, rok ako sme sa zoznámili. Čakám Ťa, Mirka -NAPÍSANÝ KRÁTKY TEXT. V TEXTOVOM EDITERI VÁŠHO MOBILNÉHO TELEFÓNU POSLANÝ NA TELEFÓNNE ČÍSLO VÁŠHO ZNÁMEHO, KTORÝ PREVEZME TEXT V PRIBLIŽNE ROVNAKEJ PODOBE NA DISPLEI VLASTNÉHO MOBILNÉHO TELEFÓNU. Slohový postup

-Kým Mirka písala súkromný do školy poštár ÚRADNÝlist, LIST riaditeľovi priniesol úradný list. Vec:

-Kým Mirka písala súkromný do školy poštár ÚRADNÝlist, LIST riaditeľovi priniesol úradný list. Vec: Odpoveď na telegram zo dňa 11. decembra 2006 Vážený pán riaditeľ, oznamujem Vám, že prichádzame na Deň Vašej školy. Prichádza náš telocvikár a desiati basketbalisti. Očakávajte nás o 9. 30 hod. na športovom podujatí. Riaditeľ ZŠ Jozefa Marčoka Dragutína Ján Bažík V Hložanoch, 16. decembra 2006 Slohový postup

Uradný list -Písomný prejav, ktorý posielame úradnej osobe (podniku, inštitucii…) -Obsah listu je stručný

Uradný list -Písomný prejav, ktorý posielame úradnej osobe (podniku, inštitucii…) -Obsah listu je stručný a zvyčajne sa uvadzajú dôvody, pre ktoré sa niečo žiada -Posiela sa poštou ako doporučený list Vec: Odpoveď na telegram zo dňa 11. decembra 2006 Vážený pán riaditeľ, oznamujem Vám, že prichádzame na Deň Vašej školy. Prichádza náš telocvikár a desiati basketbalisti. Očakávajte nás o 9. 30 hod. na športovom podujatí. Riaditeľ ZŠ Jozefa Marčoka Dragutína Ján Bažík V Hložanoch, 16. decembra 2006 Slohový postup

Na školu každý deň stíhali gratulácie-blahoželania z mnohých škôl. . . KOLEKTIVU OSNOVNE ŠKOLE

Na školu každý deň stíhali gratulácie-blahoželania z mnohých škôl. . . KOLEKTIVU OSNOVNE ŠKOLE “JAN ČAJAK” SREĆAN PRAZNIK I PUNO USPEHA U RADU ŽELI ODELENJE MINISTARSTVA PROSSVETE U NOVOM SADU ÚPRIMNÉ BLAHOŽELANIE KU DŇU ŠKOLY ŽELÁ VÁM KOLEKTÍV ZÁKLADNEJ ŠKOLY MLADÝCH POKOLENÍ KOVAČICA Slohový postup

GRATULÁCIE – BLAHOŽELANIA • Text pozdravu alebo blahoželania píšeme úctivo (zámená Vy, Váš, Tvoj.

GRATULÁCIE – BLAHOŽELANIA • Text pozdravu alebo blahoželania píšeme úctivo (zámená Vy, Váš, Tvoj. . . vo všetkých troch píšeme veľkým začiatočným písmenom) • Do pravého horného rohu môžeme uviesť miesto odkiaľ sa pozdrav posiela a dátum kedy bol napísaný • Text pozdravu či blahoželania má mať peknú úpravu • Dolu je podpísaný odosieľateľ blahoželania Slohový postup

- Prišiel aj dlhoočakávaný deň. Zamestnanci a žiaci školy a žiaci oslávili Ďeň školy.

- Prišiel aj dlhoočakávaný deň. Zamestnanci a žiaci školy a žiaci oslávili Ďeň školy. Všetci boli spokojní. Naši basketbalisti obsadili 1. miesto, Mirka sa stretla so svojou láskou, kultúrno-umelecký program bol úspešný, o čom svedčilo aj to, že veľká sieň SVD bola plná a diváci učinkujúcich v programe odmenili silným potleskom. Najšťastnejší bol pán riaditeľ, lebo Deň školy bol na výbornú. Týždeň po tom to potvrdil aj náš školský časopis Okienko, v ktorom bola uverejnená správa a bleskový rozhovor s pánom riaditeľom. Slohový postup

SPRÁVA A INTERVIEW -Správa je základom komunikácie, oboznamuje nás s tým, čo sa dôležitého

SPRÁVA A INTERVIEW -Správa je základom komunikácie, oboznamuje nás s tým, čo sa dôležitého stalo -Správa má byť stručná, vecná a pritom pútavá -Správa odpovedá na otázky: čo, kde, kedy a prečo sa niečo stalo a kto to organizoval INTERVIEW-ROZHOVOR: -Usmerňovaný (riadený) rozhovor, ktorý informuje o osobe, ale aj o závažných faktoch -Otázky sú krátke a zrozumiteľné Slohový postup

Na úvod zopakovať učivo, využiť schému 3. HODINA OZNÁMENIE SPRÁVA A INTERVIEW PLAGÁT TELEFONICKÝ

Na úvod zopakovať učivo, využiť schému 3. HODINA OZNÁMENIE SPRÁVA A INTERVIEW PLAGÁT TELEFONICKÝ ROZHOVOR BLAHOŽELANIAGRATULÁCIE INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP ÚRADNÝ LIST EMAIL SMS SÚKROMNÝ LIST Slohový postup TELEGRAM POZVÁNKA

ZAHRAJME SA Utvoriť 3 skupiny žiakov (podľa farieb) Vypísať úlohy (každá skupina výberom dostala

ZAHRAJME SA Utvoriť 3 skupiny žiakov (podľa farieb) Vypísať úlohy (každá skupina výberom dostala 2 úlohy) Vypísať skratka definície daných slohových postupov Po určitom čase žiaci prezentujú svoje úlohy, kým ostatné skupiny hodnotia ich prácu (1 -3, 2 -1, 3 -2) 1 3 Slohový postup 2

Predstavte si, že máte možnosť pozvať si do školy Žiacky parlament z kovačickej ZŠ

Predstavte si, že máte možnosť pozvať si do školy Žiacky parlament z kovačickej ZŠ Mladých pokolení. Vaše úlohy sú: 1. Predveďte TELEFONICKÝ ROZHOVOR s predsedom Žiackeho parlamentu. V mene členov vášho Žiackeho parlamentu, pozvite ich na návštevu a dohodnite s ním záväzný termín. 2. Informujte OZNÁMENIE o stretnutí na školskú nástenku. 3. Informulujte POZVANIE na stretnutie Žiackych parlamentov v školskom rozhlase. 4. O priebehu stretnutia napíšte SPRÁVU do školského časopisu Okienko. 5. Do Okienka urobte krátke INTERVIEW s predsedom kovačického parlamentu. 6. S týždňovým odstupom napíšte LIST v mene všetkých žiakov (v mene Žiackeho parlamentu) a prítomných na stretnutí. Ešte raz sa členom kovačického Žiackeho parlamentu srdečne poďakujte za ich ochotu prísť medzi vás. Slohový postup

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP, KOMUNIKÁCIA je ústna alebo písomná výmena informacií medzi podávateľom (hovoriacim) a

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP, KOMUNIKÁCIA je ústna alebo písomná výmena informacií medzi podávateľom (hovoriacim) a prijímateľom (adresátom) INFORMÁCIA znamená akýkoľvek údaj, správu, oznámenie KOMUNIKÁCIA býva zväčša bezprostredná, ale môže byť aj sprostredkovaná pomocou telefónu, počítaču. . . Pri PÍSOMNEJ KOMUNIKÁCII podávateľ informácie a odpoveď nedostáva hneď, ale až po istom čase. Základným útvarom je LIST Možno zhrnúť, že krátke informačné útvary sú vlastne aj komunikačné útvary. Slohový postup

Autori: Vesna Valihorová Mária Andrášiková Pavel Marčok ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec Slohový postup

Autori: Vesna Valihorová Mária Andrášiková Pavel Marčok ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec Slohový postup