INFORMACJA o stanie realizacji zada owiatowych Gminy widwin

  • Slides: 23
Download presentation
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdwin w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdwin w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z art. 5 a ust 4 USO, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego

Tabela 1 liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2013/ 2014. Szkoła Podstawowa

Tabela 1 liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2013/ 2014. Szkoła Podstawowa Nazwa szkoły klasy II IV V Gimnazjum VI Razem uczniów Liczba oddziałów I Klasy II III Razem uczniów Liczba oddziałów 0 I Zespół Szkół w Bierzwnicy Zespół Szkół w Lekowie 25 12 21 14 15 10 16 113 7 17 17 17 51 3 47 19 22 16 26 19 29 178 8 25 24 82 4 Filia Szkoły Podstawow ej w Oparznie 23 14 6 8 9 6 7 73 4 x 33 16/1 7 x x Ogółem 95 45 49 38 50 35 52 364 19 40 49 41 130 7/494 Tabela 2 liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2014/ 2015. Szkoła Podstawowa Nazwa szkoły 0 Zespół 25 Szkół w Bierzwnicy Zespół 27/1 Szkół w 5 Lekowie Gimnazjum klasy II IV V VI Razem uczniów Liczba oddziałów I 19 14 20 14 14 10 116 7 18/17 15 23 16 27 17 175 I Klasy II III Razem uczniów Liczba oddziałów 16 16 17 49 3 9 17 /17 27 28 89 4 Filia Szkoły Podstawow ej w Oparznie 21 16 11 6 8 10 5 77 6 x x x Ogółem 88 70 40 49 38 51 32 368 22 50 43 45 138 7/506

Szkoła 2013/2014 SP Lekowo Filia Oparzno SP Bierzwnica G Lekowo G Bierzwnica Szkoła 2014/2015

Szkoła 2013/2014 SP Lekowo Filia Oparzno SP Bierzwnica G Lekowo G Bierzwnica Szkoła 2014/2015 SP Lekowo Filia Oparzno SP Bierzwnica G Lekowo G Bierzwnica Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 162 113 157 138 85 Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 173 121 147 140 84 Uczniowie uczący się w tej szkole Uczniowie uczący się w innej szkole Uczniowie, z innych gmin 108 48 80 73 47 54 65 82 65 40 23 2 8 9 4 Uczniowie uczący się w tej szkole Uczniowie uczący się w innej szkole Uczniowie, z innych gmin 110 52 76 79 46 63 68 71 61 38 26 7 15 11 4

1/1 2/2 0 2/1, 33 4/4 6/5, 10 12/10, 4 3 1/1 0 2/2

1/1 2/2 0 2/1, 33 4/4 6/5, 10 12/10, 4 3 1/1 0 2/2 0 ZS w Bierzwnicy 0 3/2, 50 2/2 12/10, 9 4 17/15, 4 1/1 3/ 3 Razem 0 8/7, 50 11/10, 25 30/28, 94 49/46, 65 3/3 2/2 8/8 Szkoła Filialna W Oparznie razem 3/3 Opiekun Osoba/etat 1/1 Księgowa Osoba/etat 1/1 Sekretarz Osoba/etat 22/20, 69 Sprzątaczka Osoba/etat 13/13 Woźny Osoba/etat 6/4, 69 Kierowca Osoba/etat Konserwator Osoba/etat 3/3 ZS w Lekowie razem Nauczyciel Mianowany Osoba/etat 0 Szkoła Nauczyciel Stażysta Nauczyciel Kontraktowy Osoba/etat Nauczyciel Dyplomowany Osoba/etat 2013/2014 3/3 0 2/1, 7 5 1/1 13/1 2, 75 5/5 1/1 1/¾ 1/1 9/8, 7 5 2/2 3/2, 75 4/3, 75 6/6 28/27, 5 1/1 Nauczyciel Stażysta Nauczyciel Kontraktowy Osoba/etat Nauczyciel Mianowany Osoba/etat Nauczyciel Dyplomowan y Osoba/etat razem Konserwato r Osoba/etat Woźny Osoba/etat Sprzątaczka Osoba/etat Sekretarz Osoba/etat Księgowa Osoba/etat Kierowca Osoba/etat Opiekun Osoba/etat razem 2014/2015 4 / 3, 5 2 / 2 7 / 6, 25 12 / 12 25/23, 75 1 / 1 3 / 3 1 / 1 2 / 2 1 / 1 3 / 3 12/12 Szkoła Filialna w Oparznie - 2 / 1, 33 4 / 4 6 / 5, 10 12/10, 43 1 / 1 - 2 / 2 - - 1 / 1 5/5 ZS w Bierzwnicy 0 3/2, 61 2/2 12/10, 94 17/15, 55 1/1 2/2 1/1 1/0, 75 1/1 8/7, 75 4/3, 5 7/5, 94 13/12, 25 30/28, 04 54/49, 73 3/3 2/2 7/7 2/2 3/2, 75 3/3 5/5 25/24, 75 Szkoła ZS w Lekowie Razem

TYGODNIOWY ROZKŁAD DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LEKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Trasa

TYGODNIOWY ROZKŁAD DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LEKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Trasa 1 : Cieszyno – Lekowo - Cieszyno Miejscowości : Dowóz kl. I - III G Kurs autobusu szkolnego Kierowca J. Kąkol Opiekunka T. Piotrowska Cieszyno Klępczewo Bełtno Lekowo Miejscowości: Lekowo Bełtno Klępczewo Cieszyno Gola Górna Oparzno Lipce Łąkowo Dowóz kl. „O” – VI SP Kurs autobusu -Mikołajczyk Opiekunka G. Panasz 8. 10 8. 15 8. 20 7. 55 8. 05 8. 10 8. 15 Odwóz 1 Odwóz 2 Kurs autobusu -Mikołajczyk Opiekunka G. Panasz 13. 00 13. 05 13. 10 13. 20 - 15. 00 15. 05 15. 10 - Trasa 2: Kunowo – Cieszyno – Świdwin (kurs liniowy) Odwóz Lekowo Kunowo Cieszyno Świdwin 15: 05 15. 10 15. 15 15. 25 Odwóz 3 15. 50 15. 55 16. 00 16. 10

Trasa 3 : Rusinowo – Lekowo - Rusinowo Dowóz Odwóz Kurs autobusu - Mikołajczyk

Trasa 3 : Rusinowo – Lekowo - Rusinowo Dowóz Odwóz Kurs autobusu - Mikołajczyk Kurs autobusu szkolnego Kierowca J. Kąkol Opiekunka A. Kruk Śliwno Rusinowo Kowanowo Berkanowo Międzyrzecze Ząbrowo Kartlewo Lekowo 7. 41 7. 46 7. 51 7. 53 8. 08 8. 12 8. 17 Lekowo Kartlewo Ząbrowo Międzyrzecze Berkanowo Kowanowo Rusinowo Śliwno 1 2 3 13. 05 13. 10 13. 14 13. 19 13. 27 13. 31 13. 36 - 15. 00 15. 07 15. 14 15. 19 15. 27 15. 31 15. 36 15. 40 15. 57 16. 04 16. 09 16. 17 16. 21 16. 26 16. 30 Trasa 4: Rusinowo – Oparzno – Lekowo – Oparzno - Rusinowo Dowóz gimnazjum Odwóz gimnazjum Kurs autobusu szkolnego Kierowca J. Kąkol Opiekunka T. Piotrowska Rusinowo Śliwno Osowo Łąkowo Lipce Oparzno Gola Górna Przybysław Klępczewo Bełtno Lekowo Mikołajczyk 7. 15 7. 20 7. 25 7. 30 7. 45 7. 50 8. 00 8. 15 8. 20 Lekowo Bełtno Klępczewo St. Przybysław Gola Górna Oparzno Lipce Łąkowo Osowo Śliwno Rusinowo 15: 00 15: 05 15: 10 15: 20 15: 35 15: 40 15: 55 16: 00 16: 05 15: 50 15: 55 16: 00 16: 10 16: 25 16: 30 16: 45 16: 50 16: 55

Trasa 4 : Rogalino– Lekowo - Rogalino Dowóz Odwóz Kurs autobusu szkolnego Kierowca Z.

Trasa 4 : Rogalino– Lekowo - Rogalino Dowóz Odwóz Kurs autobusu szkolnego Kierowca Z. Pantoł Opiekunka A. Wojtów Lekowo Rogalinko Niemierzyno Bystrzynka Bystrzyna Przymiarki Jastrzębniki Lekowo Kurs autobusu szkolnego Kierowca Z. Pantoł Opiekunka A. Wojtów 7: 15 7. 40 7. 45 7. 50 7. 55 7. 58 8. 05 8. 10 8. 15 Lekowo Bystrzyna Bystrzynka Niemierzyno Rogalinko Rogalino Krosino kol. 1 2 3 13. 05 13. 07 13. 14 13. 19 13. 27 13. 31 13. 36 15. 00 15. 07 15. 14 15. 19 15. 27 15. 31 15. 36 15. 50 15. 57 16. 04 16. 09 16. 17 16. 21 16. 26 Trasa 5: Krosino kol. – Krosino - Lekowo Dowóz Mikołajczyk - kurs liniowy kierowca Mikołajczyk Opiekunka M. Budzińska Krosino kol. Krosino Lekowo 8. 10 8. 15 8. 20

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LEKOWIE rok szkolny 2014/2015 Cieszyno Kartlewo Niemierzyno Rogalino Rusinowo Bystrzno Jastrzębniki

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LEKOWIE rok szkolny 2014/2015 Cieszyno Kartlewo Niemierzyno Rogalino Rusinowo Bystrzno Jastrzębniki Przymiarki Łąkowo Oparzno Kowanowo Śliwno Gola Górna Lipce Stary Przybysław 6 1 5 2 1 - - 1 1 - - - - - 8 14 15 II 4 - 1 - - 2 - 4 - 1 1 - 2 - - - - - 3 8 23 III 8 2 - 5 1 2 1 3 1 - - - - 4 11 16 IV 6 - - 1 - 4 1 2 - 1 1 - - - 5 5 27 V 5 - - 3 - 5 1 - 2 1 4 1 1 1 - - - 9 13 17 VI 6 - 2 2 - 1 1 - - - - 3 8 42 3 3 11 7 19 3 20 5 3 5 1 7 2 1 1 - - - - 32(91) 59 - - 17(31) 14 - - - 11 15 133 Mikołajczyk Klępczewo 4 GIMBUS Krosino Berkanowo - Świdwin Bełtno 13 1 - Kunowo Ząbrowo I Lekowo KLASA 35 Dobrowola Międzyrzecze STAN KLASY DOJEŻDŻAJĄCY 41 „ 0” 10 - - 3 3 13 - 7 - - - 2 1 1 - - - 34 IG 8 - 2 2 1 4 - 5 - - 2 2 1 - 2 1 1 2 - - - 1 27 IIG 9 - 2 3 - 5 1 4 - - - 1 2 - - - 6 12 28 IIIG 4 - 2 - - 5 1 3 1 1 1 - 3 - - - 1 1 1 - 1 6 18 21 - 6 5 1 14 2 12 1 1 3 3 6 - 2 1 2 3 1 1 1 - 1 23(68) 45 89

SZKOŁA FILIALNA W OPARZNIE STAN KLASY KLASA Oparzno Osowo Bedlno Berkanowo Niemierzyno Rogalino Rusinowo

SZKOŁA FILIALNA W OPARZNIE STAN KLASY KLASA Oparzno Osowo Bedlno Berkanowo Niemierzyno Rogalino Rusinowo Łąkowo Kowanowo Świdwin Gola Górna Lipce Stary Przybysław Mikołajczyk/Gimbus Oparzno DOJEŻDŻAJĄCY 16 I 5 4 - - - 1 2 11 5 11 II 2 1 1 - - 4 - - 1 1 1 9 2 6 III 2 2 - - 1 - - - 1 4 2 8 IV 4 - - - 1 - - 3 4 4 10 V 2 1 - - - 2 - - 1 1 3 8 2 5 VI 2 - - - 2 - - 1 3 2 17 8 - - 2 10 - 1 4 3 11 39 17 - - - 5 - 2 2 3 3 15 6 56 21 „ 0” 6 -

KLUCZKOWO PRZYRZECZE SMARDZKO SŁAWA CIESZENIEWO RYCERZEWKO BRONOWO ŚWIDWINEK ŚWIDWIN BIERZWNICA 19 I 2 1

KLUCZKOWO PRZYRZECZE SMARDZKO SŁAWA CIESZENIEWO RYCERZEWKO BRONOWO ŚWIDWINEK ŚWIDWIN BIERZWNICA 19 I 2 1 1 1 5 1 1 - - 7 11 1 14 II 8 - 1 1 2 - - 2 12 - 20 III 9 - 1 1 2 - 1 - - 6 13 1 14 IV 2 1 1 - 2 - 3 - - 5 6 3 14 V 4 - - - 2 1 1 - - 6 7 1 10 VI 2 1 1 - 2 - - 4 6 - 27 3 5 3 15 2 6 - - 30 55 6 STAN KLASY KLASA TYGODNIOWY ROZKŁAD DOWOZU UCZNIÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM (GIMBUSEM) DO ZESPOŁU SZKÓŁ W BIERZWNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 91 DOJEŻDŻAJĄCY GIMBUS Inne 25 „ 0” 5 1 1 1 4 3 2 1 - 7 15+1 BUSEM 2 16 IG 3 2 2 - 3 1 1 - - 4 11 1 17 IIG 4 - 2 2 3 - 2 - - 4 11 2 17 IIIG 4 1 - - 4 - 2 - - 6 9 2 11 3 4 2 10 1 5 - - 14 31 5 50

 POWRÓT DO DOMU WYJAZD DO SZKOŁY I 7: 00 7: 05 7: 10

POWRÓT DO DOMU WYJAZD DO SZKOŁY I 7: 00 7: 05 7: 10 PRZYRZECZE KLUCZKOWO RYCERZEWKO CIESENIEWO SŁAWA SMARDZKO KURS TYGODNIOWY ROZKŁAD DOWOZU UCZNIÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM 7: 25 7: 40 7: 50 pon, wt, pt 8: 00 II 8: 20 I Odbiór dziecka 8: 25 8: 30 - 13: 00 13: 20 13: 15 8: 50 13: 35 13: 05 13: 40 13: 55 15: 25 II Odbiór dziecka 14: 45 15: 00 - 14: 50 14: 45 wtorek, piątek 15: 30 14: 10 15: 35 14: 45 wtorek, piątek 15: 40 15: 55

2013/2014 Szkoły Ilość dzieci Filia w Oparznie ZS Lekowo ZS Bierzwnica PKS (bilety) 20

2013/2014 Szkoły Ilość dzieci Filia w Oparznie ZS Lekowo ZS Bierzwnica PKS (bilety) 20 84 14 (Bronowo) Gimbus 32 110 96 Szkoła Specjalne 10+2 Opiekunów 7 (Opel Vivaro) 1(Bus Brzeżno) 5 ( bus Szkoła specjalna) 2014/2015 Szkoły Filia w Oparznie ZS Lekowo ZS Bierzwnica Szkoła Specjalne Ilość dzieci PKS / Mikołajczyk Gimbus (bilety) 54 X 118 72 13 101+ 1 Busem 11+2 Opiekunów 7 (Opel Vivaro) 5 (Bus Brzeżno) 5 ( bus Szkoła specjalna)

Wyniki ze sprawdzianu klas VI wyniki 2011/2012/2013/2014 w Bierzwnicy średnia klasy: 20, 1 19,

Wyniki ze sprawdzianu klas VI wyniki 2011/2012/2013/2014 w Bierzwnicy średnia klasy: 20, 1 19, 8 18, 25 w Oparznie / Filia Oparzno średnia klasy: 23, 0 23, 70 23, 00 w Lekowie średnia klasy: 16, 1 21, 21 17, 17 Średnia powiatowa 20, 77 21, 32 23, 59 Średnia gminy 19, 00 21, 22 18, 26

Wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 Wyszczególnienie Część matematyczno -przyrodnicza

Wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 Wyszczególnienie Część matematyczno -przyrodnicza G. Bierzwnica G. Lekowo Średnia Wojewódzka Matematyka – 49, 83 Przyroda – 48, 39 Część humanistyczny 2012/2013 Język polski – 50, 78 Historia , WOS – 55, 45 Język Angielski 41, 63 Język angielski 72, 5 Matematyka – 63, 06 Nauki Przyrodnicze 61, 57 Język polski- 54, 96 Historia , WOS-70, 3 44, 75 58, 06 Język niemiecki 63, 75 61, 36 56, 17 55, 36 57, 76

Wyszczególnienie Część matematyczno -przyrodnicza Część humanistyczny Język Angielski 2013/2014 Język angielski –PP 48, 47

Wyszczególnienie Część matematyczno -przyrodnicza Część humanistyczny Język Angielski 2013/2014 Język angielski –PP 48, 47 G. Bierzwnica Matematyka – 47, 6 Przyroda – 48, 24 Język polski – 65, 06 Historia, WOS – 60, 3 G. Lekowo Matematyka – 45, 17 Język polski- 55, 13 Nauki Przyrodnicze- 44, 33 Historia , WOS- 51, 63 Średnia Wojewódzka Matematyka - 43, 93 Nauki Przyrodnicze – 49, 57 Język polski – 64, 86 Historia , WOS-56, 63 Język angielski –PR 23, 9 Język angielski –PP 41, 78 Język niemiecki – PP 48, 8 Język angielski – PP 64, 66 Język niemiecki – PP 53, 05

Osiągnięcia nauczycieli w Zespole Szkół w Bierzwnicy: Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Osiągnięcia 1.

Osiągnięcia nauczycieli w Zespole Szkół w Bierzwnicy: Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Osiągnięcia 1. Kamińska Urszula • Finalista etapu wojewódzkiego 46 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki , ptaszęta polne”, • Finalista etapu wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego, • I miejsce w kategorii wiekowej I-III SP w Powiatowym Konkursie Tańca You can dance. 2. Bujas Bożena • Laureat Konkursu Diecezjalnego pt. „Mój kościół na Pomorzu” 3. Marta Jalowska • Finalista etapu wojewódzkiego - Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie, • III miejsce w SP i III miejsce w G w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym. 4. Graczyk Aleksandra • I miejsce w kategorii wiekowej „ 0” i III miejsce w kategorii wiekowej I-VI SP w IX Powiatowym Przeglądzie Piosenki o Zdrowiu, • Wyróżnienie w 46 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki , ptaszęta polne” w kategorii wiekowej „ 0” na etapie miejsko-gminnym. 5. Monika Prządka • Wyróżnienie w 46 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki , ptaszęta polne” w kategorii wiekowej IV-VI na etapie miejsko-gminnym. 6. Marta Beata Jalowska • Między powiatowy Fundacyjny Interaktywny Kurs Języka Angielskiego „Marzenia się spełniają”: I i II miejsce w kategorii SP, I miejsce w kategorii G - Poziom Beginner – Początkujący, I i III miejscew kategorii- G – Poziom Pre Intermediate – Średniozaawansowany. 7. Słowik Małgorzata • Wyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza baśń mojego dzieciństwa”. 8. Elżbieta Kocikowska • II miejsce w G i III miejsce w SP w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym na szczeblu gminy. 9. Gałas Jacek • I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt, • III miejsce w Mistrzostwach Regionu koszalińskiego w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt, • II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w Dębnie, • III miejsce w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej Chłopców. • IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Ręcznej Dziewcząt szkół Gimnazjalnych • III miejsce w Turnieju Wojewódzkim w Piłce Ręcznej Dziewcząt szkół Podstawowych w Mielnie

Sprawozdanie ze sportu szkolnego w 2013/2014 Zespołu Szkół w Lekowie Miejsca I Międzywojewódzki Mikołajkowy

Sprawozdanie ze sportu szkolnego w 2013/2014 Zespołu Szkół w Lekowie Miejsca I Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki konkurencja karate kumite konkurencja karate kata konkurencja sumo Konkurencja karate kumite konkurencja sumo MP w unihokeju chłopców SP Turniej COCA COLA CUP I runda rozgrywek w Brzeżnie Turniej karate o puchar Burmistrza Barwic Konkurs taneczny You Can Dance Miejsca II MP Piłka Nożna Chłopców gimnazjum Sztafetowe Biegi przełajowe chłopców szkół podstawowych MP Tenis stołowy chłopców szkół podstawowych Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki konkurencja karate kumite konkurencja karate kata Turniej Sztuk walki o puchar burmistrza Złocieńca MP w unihokeju dziewcząt gimnazjum Turniej piłki nożnej COCA COLA CUP II runda rozgrywek w Kołobrzegu MP w piłce koszykowej chłopców gimnazjum Konkurs poezji i piosenki niemieckiej Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym Zachodniopomorska Olimpiada Sportów Walki Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu Głogów Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu Ostrowiec Świętokrzyskim Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Drużynowo –Oparzno Miejsca III MP Sztafetowe biegi przełajowe chłopców gimnazjum MP Piłka Siatkowa chłopców gimnazjum Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki MP w piłce ręcznej chłopców SP MP w piłce nożnej chłopców SP Miejsca IV MP Drużynowy tenis stołowy MP Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdwin MP Biegi przełajowe dziewcząt szkół podstawowych Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki Regionalne Mistrzostwa w unihokeju chłopców SP Miejsce V MP Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt gimnazjum MP Piłka nożna dziewcząt gimnazjum MP Drużynowy tenis stołowy MP Indywidualne biegi przełajowe MP w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum Kamil Wachnik brał udział w Konkursie Geograficznym zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzonym przez Wojewódzką Komisję Konkursową i zdobył tytuł laureata.

Koszty Zużycie gazu , energii elektrycznej, woda, ścieki i odpady stałe oraz dowóz uczniów

Koszty Zużycie gazu , energii elektrycznej, woda, ścieki i odpady stałe oraz dowóz uczniów w okresie 01. 2012 – 30. 06. 20014 r. w Zespół Szkół w Lekowie Wyszczególnieni Gaz (m 3/ kwota zł) Energia elektryczna Woda, ścieki, śmieci Dowóz dzieci 2012 - Lekowo 42 275 m 2012 - Oparzno 39 639 m 3 2012 2013 81914 m 3 74 980 m 3 do 30. 06. 2014 42 275 m 3 108 376, 35 zł 66 667, 19 zł 175043, 54 zł 122 816, 87 zł 66794, 91 zł 18 182, 27 zł 10 003, 20 zł 28185, 47 zł 28 163, 70 zł 3195, 54 zł 12 250, 60 zł 5 850, 28 zł 18100, 88 zł 19160, 56 zł 10009, 83 zł 478 985, 76 zł - 478 985, 76 zł 443 253, 52 zł 267 646, 86 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, woda, ścieki i odpady stałe oraz dowóz uczniów w okresie

Zużycie gazu, energii elektrycznej, woda, ścieki i odpady stałe oraz dowóz uczniów w okresie 01. 2012 r. – 30. 06. 2014 r. w Zespole Szkół w Bierzwnicy Wyszczególnienie 2012 35. 690 m 3 2013 do 30. 06. 2014 33. 503 m 3 17. 683 m 3 69. 556, 97 zł 70. 429, 42 zł. 39. 010, 43 zł. Energia elektryczna 16. 241, 00 zł 13. 220, 56 zł. 2. 357, 86 zł. Woda, ścieki 3. 420, 30 zł 4. 573, 70 zł. 3. 263, 28 zł. Śmieci 7. 883, 60 zł 2. 808, 00 zł. 1. 332, 00 zł. Dowóz dzieci 129817, 11 zł 139. 461, 03 zł. 64. 112, 00 zł. Gaz (m 3/ kwota zł)

Wydatki na oświatę Szkoły/rok 2012 2013 2014 30. 08. 2014 ZS Bierzwnica 1669400, 15

Wydatki na oświatę Szkoły/rok 2012 2013 2014 30. 08. 2014 ZS Bierzwnica 1669400, 15 1747953, 89 1062045, 62 ZS Lekowo 3265490, 00 3565049, 28 2284411, 32 Razem 4934890, 15 513003, 17 3346456, 94 (5520606, 50) Subwencja 3426360 3370895 2420530 (3507358 ) Środki własne Gminy Świdwin 1508530, 15 1942108, 17 925926, 94 (2013248, 50)

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego z uwzględnieniem waloryzacji wynosi: w przypadku nauki zawodu

Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego z uwzględnieniem waloryzacji wynosi: w przypadku nauki zawodu : 4848, 46 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące 8081, 00 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 253, 68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia Za rok 2013 r. wydano 7 decyzji na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączna kwotę 72088, 36 zł tj. 1. Tadeusz Sak – Zakład Elektromechaniki Pojazdowej – 8081, 00 2. Ryszard Piątek PPHU PROBUD -15713, 06 3. OHP Koszalin – 5334, 00 4. Renata Szybisty - salon fryzjerki – 8081, 00 5. ER-KO – 15713, 06 6. Spółdzielnia Pracy Matalo-Drzewna – 8081, 00 7. TECH-MET -6498, 24 8. IN-TECH -4587, 00 Wszystkie środki na dofinansowanie pracodawcom kształcenia pracowników młodocianych pozyskano w ramach dotacji z Kuratorium Oświaty w Szczecinie z Funduszu Pracy.

Przedszkole i Punkty Przedszkolne Punkt przedszkolny „Krasnale” TPD w Lekowie Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina”

Przedszkole i Punkty Przedszkolne Punkt przedszkolny „Krasnale” TPD w Lekowie Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina” TPD w Oparznie Przedszkole „Republika Malucha” TPD w Kluczkowie Liczba dzieci Liczba miejsc 18 20 11 20 18 20 Według Uchwały Nr XL/305/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 08 2014 r. ( z poprawkami) Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świdwin w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku braku na terenie Gminy Świdwin przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. ( 472 zł – 65%). Art. 79 a Ustawy o systemie oświaty mówi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia ……………. . , pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę dotacji , otrzymanej na ucznia przez gminę.