INFORMACIONOKOMUNIKACIONI SISTEMI Zimski semestar 20112012 godine mr Jelena

  • Slides: 16
Download presentation
INFORMACIONOKOMUNIKACIONI SISTEMI Zimski semestar 2011/2012 godine mr Jelena Surčulija

INFORMACIONOKOMUNIKACIONI SISTEMI Zimski semestar 2011/2012 godine mr Jelena Surčulija

Pretpostavke funkcionisanja IKS 1. Nastanak IKS 2. Predmet izučavanja IKS 3. IKS – Definicija

Pretpostavke funkcionisanja IKS 1. Nastanak IKS 2. Predmet izučavanja IKS 3. IKS – Definicija pojma

Opseg komuniciranja Intrapersonalna komunikacija Interpersonalna komunikacija Grupna komunikacija Masovna komunikacija Interkulturna komunikacija

Opseg komuniciranja Intrapersonalna komunikacija Interpersonalna komunikacija Grupna komunikacija Masovna komunikacija Interkulturna komunikacija

Elementi opsega komuniciranja 1. 2. 3. 4. 5. Intrapersonalna komunikacija – unutrašnji govor Interpersonalna

Elementi opsega komuniciranja 1. 2. 3. 4. 5. Intrapersonalna komunikacija – unutrašnji govor Interpersonalna komunikacija – odnosi sa drugima Grupna komunikacija – interesovanja vezana za pripadnost grupi Masovna komunikacija – značajna uloga medija Interkulturna komunikacija – sa pripadnicima drugih društava i kultura

Savremeno društvo Filozofi kažu da savremeni čovek živi u svetu koji poznaje uglavnom “iz

Savremeno društvo Filozofi kažu da savremeni čovek živi u svetu koji poznaje uglavnom “iz druge ruke” – posredstvom medija, a ne na osnovu vlastitog, neposrednog iskustva. Čovekova životna zajednica – poklapa se sa čovečanstvom kao celinom sa razvojem civilizacije i širenjem tehnologija.

Nova ekonomija Osnov: razmena informacija! Industrije sadržaja (content industries/copyright industrije/ kreativne industrije): Industrije koje

Nova ekonomija Osnov: razmena informacija! Industrije sadržaja (content industries/copyright industrije/ kreativne industrije): Industrije koje se zasnivaju na intelektualnoj svojini i u osnovi se bave informacijama. Uključuju: Proizvođače Distributere Oglašivače Muziku Dizajn. . .

Dualni grad Nova civilizacijska tvorevina (Manuel Castells) Elementi dualnog grada su: Kosmopolitske elite –

Dualni grad Nova civilizacijska tvorevina (Manuel Castells) Elementi dualnog grada su: Kosmopolitske elite – funkcionalno, ekonomski i kulturno u dnevnom dodiru sa čitavim svetom 2. Tribalističke lokalne zajednice – one koje se u okviru svojih lokalnih urbanih identiteta suprotstavljaju tome Oba grada su, po mišljenju Castells-a, podjednako živi i stvarni i svako od nas živi pripadajući i jednom i drugom – u većoj ili manjoj meri. 1.

Mediji Da li su društveno i politički neutralni ili, samim tim što su sredstva

Mediji Da li su društveno i politički neutralni ili, samim tim što su sredstva komunikacije, služe određenim društvenim snagama i interesima koji nastoje da ih kontrolišu? Oblici odnosa medija i društva: 1. 2. 3. 4. Neutralnost Demokratska usmerenost Elitizam Suprotstavljeni uticaji

Informaciono-komunikacioni sistem Skup posebnih institucija, kanala i aktivnosti pomoću kojih grupe specijalista, na društvenim

Informaciono-komunikacioni sistem Skup posebnih institucija, kanala i aktivnosti pomoću kojih grupe specijalista, na društvenim normama utemeljen način, informišu javnost o delovanju pojedinaca, grupa, institucija i organizacija. Njegova svrha je omogućavanja masovnog pristupa informacijama i transparentnost vlasti i drugih organizacija u društvu. Teorijski okvir analize savremenih IKS: Društvena teorija komunikacije Predmetni okvir analize savremenih IKS: Globalno društvo Minimalni uslov da bi se komunikacija smatrala

Javne sfere 1. Mikro-javna sfera: Desetine, stotine ili hiljade građana raspravljaju o pitanjima od

Javne sfere 1. Mikro-javna sfera: Desetine, stotine ili hiljade građana raspravljaju o pitanjima od javnog interesa na nivou nižem od nacionalne države. 2. Mezo-javna sfera: Komunikacija miliona ljudi na nivou nacionalne države. 3. Makro-javna sfera: Stotine miliona/milijarde ljudi koji su uključeni u rasprave na nadnacionalnom i planetarnom nivou.

Bazični model komunikacionog procesa Izvor (Novinar) Informacija (govor) Prenosnik (Mikrofon) Fizički signal (kanal) Prijemnik

Bazični model komunikacionog procesa Izvor (Novinar) Informacija (govor) Prenosnik (Mikrofon) Fizički signal (kanal) Prijemnik Poruka Primalac

Važni elementi komunikacije Kod: kulturno utvrđena konvencija, kojim izvor i primalac informacije pridaju isto

Važni elementi komunikacije Kod: kulturno utvrđena konvencija, kojim izvor i primalac informacije pridaju isto ili različito značenje. Šum: 1. Kanalski šum: smetnja koja može da se javi na kanalu i koja može da izmeni fizičku strukturu signala. 2. Šum koji dolazi iz okoline 3. Semantički šum: različito shvatanje ili tumačenje značenja. Redudanca: višak ili ponavljanje informacija koje opterećuje kanal, ali doprinosi boljem razumevanju poruka. Povratna sprega (feedback): primalac poruke postaje pošiljalac poruke i posredstvom istog kanala šalje

Funkcionalno komuniciranje U osnovi funkcionalnog komuniciranja je ideja društvenog dijaloga – slobodnog, ravnopravnog komuniciranja

Funkcionalno komuniciranje U osnovi funkcionalnog komuniciranja je ideja društvenog dijaloga – slobodnog, ravnopravnog komuniciranja društva sa sobom i unutar sebe. Odvija se između sredstava masovnog komuniciranja i javnosti. Komunikator usklađuje sopstvene predstave, ciljeve i htenja sa očekivanjima primaoca. To se ostvaruje pomoću empatije – uživljavanjem komunikatora u osećanja i potrebe publike.

Komunikacijske potrebe publike 1) Izviru iz osnovnih aktivnosti čoveka: 1) 2) 3) 4) Politička

Komunikacijske potrebe publike 1) Izviru iz osnovnih aktivnosti čoveka: 1) 2) 3) 4) Politička Ekonomska Kulturna Naučna 2) Nastaju iz osnovnih funkcija masovnih medija: Informativna – upoznavanje sa događajima i njihovim akterima 2) Komentatorska – formiranje javnog mnjenja 3) Orijentacijska – društveno obrazovanje ili socijalizacija 4) Rekreativna – zabava i opuštanje 1)

Država kao izvor informacija Brifing (Briefing): Usmereni kontakti Vladinih predstavnika i novinara Javni (on

Država kao izvor informacija Brifing (Briefing): Usmereni kontakti Vladinih predstavnika i novinara Javni (on the record) 2. Iz obaveštenih izvora (on background) 3. U poverenju (off the record) 4. Iz poverljivih izvora (deep background) 1.

Deregulacija elektronskih medija Važna uloga regulatornih tela: OFCOM u Velikoj Britaniji FCC u SAD

Deregulacija elektronskih medija Važna uloga regulatornih tela: OFCOM u Velikoj Britaniji FCC u SAD RRA u Srbiji