INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA INFORMACIONI

  • Slides: 11
Download presentation
INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA Menadžment čini skup upravljačkih radnji i međusobno

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA Menadžment čini skup upravljačkih radnji i međusobno tesno povezanih aktivnosti u koje se ubrajaju: n planiranje, n organizacija, n rukovođenje, i n kontrola.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Zajedničke za sve upravljačke funkcije su

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Zajedničke za sve upravljačke funkcije su finansijske informacije. n Upotrebljivost finansijskih informacija zavisi od njihove relevantnosti, tačnosti i pravovremenosti.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Savremeni informacioni sistemi predstavljaju nezaobilazan faktor

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Savremeni informacioni sistemi predstavljaju nezaobilazan faktor modernog rukovođenja i menadžmenta i ključni resurs za donošenje strateških poslovnih odluka, njihovu operacionalizaciju, kao i za kontrolu učinaka tako donetih odluka.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n P l a n i r

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n P l a n i r a nj e je aktivnost kojom neki poslovni sistem određuje budući tok svojih akcija. n Informacioni sistemi doprinose da se funkcija planirnja kvalitetnije obavlja. n To se ogleda u prikupljanju i sređivanju podataka neophodnih za planiranje i u korišćenju savremenih metoda statističke analize.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Planiranje je segment upravljanja koji posebnu

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Planiranje je segment upravljanja koji posebnu pažnju posvećuje vremenskom aspektu poslovanja. n Za potrebe planiranja neophodni su podaci o prošlosti, sadašnjosti i o budućnosti.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Planske odluke mogu da imaju operativni,

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Planske odluke mogu da imaju operativni, taktički i strategijski karakter. n Zadatak informacionog sistema nije samo da pruži strategijske, taktičke i operativne informacije već i da svaku pojedinu grupu veže za određene nivoe odlučivanja.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Poslovni informacioni sistemi veoma efikasno rešavaju

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Poslovni informacioni sistemi veoma efikasno rešavaju probleme centralizacije i decentralizacije o d l u č i v a nj a, postojanja tačnih i blagovremenih informacija kao i probleme koordinacije u odlučivanju.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Definisanje područja odlučivanja podrazumeva utvrđivanje onoga

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Definisanje područja odlučivanja podrazumeva utvrđivanje onoga ko inicira odluke, ko donosi odluke, ko priprema odluke i koje informacije prethode donošenju svake odluke.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n K o n t r o

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n K o n t r o l a obuhvata utvrđivanje standarda, merenje izvršenja u skladu sa njima i ispravljanje odstupanja od ustanovljenih programa i planova. n Jedan od ciljeva poslovnog informacionog sistema je i podrška funkcije kontrole, da je učini bržom i kvalitetnijom.

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Primenom informacione tehnologije i stvaranjem poslovnih

INFORMACIONI SISTEMI I UPRAVLJANJE U POSLOVNIM SISTEMIMA n Primenom informacione tehnologije i stvaranjem poslovnih informacionih sistema ostvaruju se značajne promene u odnosu na tradicionalni način upravljanja u poslovnim sistemima i generalno podiže kvalitet obavljanja kako upravljačke funkcije tako i svih ostalih funkcija poslovnog sistema.