Informace o innosti kolnho psychologa Projekt Efektivn spoluprce

  • Slides: 12
Download presentation
Informace o činnosti školního psychologa Projekt: Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků

Informace o činnosti školního psychologa Projekt: Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků Školní psycholog: Mgr. Lucie Adolfová Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/46. 0001 Příjemce podpory: Město Moravský Krumlov

2 Obsah prezentace I. Informace o náplni práce II. Programy ve třídách III. Individuální

2 Obsah prezentace I. Informace o náplni práce II. Programy ve třídách III. Individuální konzultace IV. Metody práce psychologa V. Kariérní poradenství VI. Spolupráce VII. Do budoucna … VIII. Syndrom vyhoření

3 Co se dělo do konce února? • Programy ve třídách • Individuální konzultace

3 Co se dělo do konce února? • Programy ve třídách • Individuální konzultace • Kariérní poradenství • Spolupráce s SVP, OSPOD • Vzdělávání

4 Programy ve třídách • Proběhlo na 60 programů ve třídách. • Byly zacíleny

4 Programy ve třídách • Proběhlo na 60 programů ve třídách. • Byly zacíleny dle požadavků učitelů (stmelení kolektivu, samostatnost, posmívání, vyloučení žáci, screening). • Nižší ročníky x vyšší ročníky • Podané ruce

5 Individuální konzultace • Proběhlo téměř 90 konzultací s dětmi nebo rodiči. • Témata

5 Individuální konzultace • Proběhlo téměř 90 konzultací s dětmi nebo rodiči. • Témata (nespavost, po/rozvodová problematika, neposlušnost, nepozornost, vyčleněnost ze třídního kolektivu => školní neúspěch) • • Ventilace emocí Diagnostika Poradenství Komplexní řešení (zájem rodičů? )

6 Metody • Kresba lidské postavy, stromu, rodiny • Hra s plastovými zvířátky •

6 Metody • Kresba lidské postavy, stromu, rodiny • Hra s plastovými zvířátky • Nedokončené věty • Rozhovor • Pozorování • • Semafor Pozitivní myšlení Práce s rodinou Plastová zvířátka • Bezpečný vztah • Vnímání dítěte • ČAS

7 Kariérní poradenství • Zúčastnilo se 70 žáků. • Diagnostika intelektu, osobnosti a zájmů.

7 Kariérní poradenství • Zúčastnilo se 70 žáků. • Diagnostika intelektu, osobnosti a zájmů. • Individuální předání zpětné vazby.

8 Spolupráce • OSPOD Moravský Krumlov • OSPOD Znojmo • Nově vzniklé SVP v

8 Spolupráce • OSPOD Moravský Krumlov • OSPOD Znojmo • Nově vzniklé SVP v Moravském Krumlově

9 A co dál? • Pokračování v konzultacích, programech • Zvládání trémy – workshop

9 A co dál? • Pokračování v konzultacích, programech • Zvládání trémy – workshop • Nabídka diagnostiky učitelského sboru a vztahů na pracovišti • Relaxační metody a prevence syndromu vyhoření • Vedení rozhovorů s dítětem • ? ? ?

10 Syndrom vyhoření (burn-out syndrom) • Pomáhající profese (závislost na zpětné vazbě) • Profesní

10 Syndrom vyhoření (burn-out syndrom) • Pomáhající profese (závislost na zpětné vazbě) • Profesní očekávání ≠ realita • Vyčerpání, únava jako důsledek dlouhodobého stresu • Plíživý postup

11 Prevence burn-out syndromu • Zpětná vazba • Otevřenost na pracovišti, sdílení • Přístup

11 Prevence burn-out syndromu • Zpětná vazba • Otevřenost na pracovišti, sdílení • Přístup nadřízeného (zájem + opora + zpětná vazba) • • Vzdělávání, seberozvoj, intervize Kvalitní mezilidské vztahy Oddělení práce a volného času Asertivita (NE, otevřenost, „jájazyk“) • Psychoterapie • Změna v žebříčku hodnot • Změnit místo, zaměstnání

12 Děkuji za pozornost!

12 Děkuji za pozornost!