INF 9650 Informasjonsledelse gang 5 1 Gang 5

  • Slides: 30
Download presentation
INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 1 Gang 5 • Temaer: • •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 1 Gang 5 • Temaer: • • • Lederrollen Lederes bruk av informasjon og informasjonsteknologi Et syn på IS-endringer Forretningsbehov Informasjonsbehov • Litteratur: • • L&L, kap 16 RS, Larsen, side 29 -36 IS infrastruktur Databaser: dvs. data lagret i informasjonsteknologi Individ <--> Gruppe <--> Organisasjon Internt <--> Eksternt

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 2 4 viktige lederfunksjoner • Planlegging •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 2 4 viktige lederfunksjoner • Planlegging • • Organisering • • Fordele arbeidsoppgaver og ansvar Ledelse • • Sette mål og finne tiltak for å nå målene Motivere medarbeidere Kontrollere • Overvåke resultater og foreta korreksjoner

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 3 Mintzbergs syn på lederroller Kilde: Laudon

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 3 Mintzbergs syn på lederroller Kilde: Laudon & Laudon, tabell 16. 1

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 4 Lederroller: Interpersonal Kilde: Laudon & Laudon,

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 4 Lederroller: Interpersonal Kilde: Laudon & Laudon, tabell 16. 1

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 5 Lederroller: Informational Kilde: Laudon & Laudon,

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 5 Lederroller: Informational Kilde: Laudon & Laudon, tabell 16. 1

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 6 Lederroller: Decisional Kilde: Laudon & Laudon,

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 6 Lederroller: Decisional Kilde: Laudon & Laudon, tabell 16. 1

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 7 Lederens to hovedroller Kilde: Tor J.

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 7 Lederens to hovedroller Kilde: Tor J. Larsen, Handelshøyskolen BI

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 8 Et alternativt syn på kunnskapsarbeid •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 8 Et alternativt syn på kunnskapsarbeid • • Arbeid som involverer tenking, informasjonsbehandling, og formulering av analyser, anbefalinger og prosedyrer” Arbeidet består av fire faser: 1 2 3 4 Innhenting av informasjon Analyse av informasjon Bearbeiding og presentasjon av informasjon Kommunisering av informasjon Kilde: Larsen. Managers’ use of computers, HICSS, 1991

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 9 1 Innhenting av informasjon • •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 9 1 Innhenting av informasjon • • • Hente rådata, dvs. data som ikke er bearbeidet med hensyn til den spesifikke situasjon der den skal anvendes. Forutsetter at informasjonsbehov er kjent Data kan hentes fra databaser på egen maskin, interne databaser, og eksterne databaser (f. eks. Internett, Reuter)

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 10 Fase 1: Eksempel på rådata

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 10 Fase 1: Eksempel på rådata

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 11 2 Analyse av informasjon • •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 11 2 Analyse av informasjon • • Bearbeiding og analyse for et spesifikt behov Bearbeiding: preparere rådata, f. eks. : • • sammenstille fra flere kilder omregning til sammenlignbare enheter akkumulere til ønsket detaljnivå Analyse: den intellektuelle delen • • bruk av kunnskap for å belyse ulike aspekter trekke konklusjoner

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 12 Fase 2: Eksempel på analyse

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 12 Fase 2: Eksempel på analyse

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 13 3 Bearbeiding og presentasjon av informasjon

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 13 3 Bearbeiding og presentasjon av informasjon • Etterarbeid for å presentere analysen. En viktig del i presentasjon er å forberede for kommunikasjon • • • Velge fremstillingsmåte Presentere en helhet, resultat i ønsket sammenheng Redigeringsmessige sider

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 14 Fase 3: Eksempel på en presentasjon

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 14 Fase 3: Eksempel på en presentasjon

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 15 4 Kommunisering av informasjon • Kommunisere

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 15 4 Kommunisering av informasjon • Kommunisere resultat til andre, gjerne gjennom en eller flere av følgende medier: • • • Rapport Brev Presentasjon Elektronisk post Multimedia World Wide Web

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 16 Fase 4: Eksempel på kommunikasjon

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 16 Fase 4: Eksempel på kommunikasjon

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 17 Det vi vet om lederes bruk

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 17 Det vi vet om lederes bruk av IS • • Egen bruk: hovedsakelig tekstbehandling, i dag antagelig også elektronisk post Viktige oppgaver som delegeres til andre: • • tekstbehandling regneark finansielle modellverktøy presentasjonsgrafikk flytdiagrammer tilgang til (interne) databaser Det som delegeres betraktes som viktigere enn det lederen gjør selv Kilde: Larsen. Managers’ use of computers, HICSS, 1991

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 18 Støttesystemer for lederen Viktig del av

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 18 Støttesystemer for lederen Viktig del av datagrunnlaget for systemene kommer fra TPS - Transaction Prosessing Systems (Transaksjonssystemer) · MIS - Management Information Systems (Planleggings- og kontrollsystemer) ¸ DSS - Decision Support Systems (Beslutningsstøttesystemer) ¹ ESS - Executive Support Systems (Ledelsesinformasjonssystemer) ¶

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 19 Lederes bruk av IT: Integrasjonsnivåer som

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 19 Lederes bruk av IT: Integrasjonsnivåer som fremmer effektiv bruk 1 Integrasjon mellom leder og teknologien (brukergrensesnitt) for enkelhet i bruk. 2 Integrasjon mellom applikasjoner for enkelhet i bruk (enhetlig grensesnitt) og transport av output (data og grafikk). 3 Integrasjon mellom leder og medarbeidere for effektiv delegering og arbeidsdeling. 4 Integrasjon mellom ledere på samme nivå for effektiv kommunikasjon og planlegging. 5 Integrasjon fra leder til database (intern og ekstern) for tilgang til og oppdatering av grunndata Kilde: Larsen. Managers’ use of computers, HICSS, 1991

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 20 IS - utvikling • Fossefallsmetoden Analyse

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 20 IS - utvikling • Fossefallsmetoden Analyse Design Konstruksjon Implementering Drift Vedlikehold

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 21 Arbeidsgang Prosjekt definisjon Design Analyse Behovsanl

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 21 Arbeidsgang Prosjekt definisjon Design Analyse Behovsanl Gjenomfør. Evaluering Drift Funksjonell Prototype Implementering Teknisk

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 22 Prosjektdefinisjon • • • Definer problemet

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 22 Prosjektdefinisjon • • • Definer problemet Avgrense problemet Etabler prosjektgruppe • • Ledelse Brukere Referansegruppe Prosjektplan

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 23 Analyse • Behovsavklaring • • •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 23 Analyse • Behovsavklaring • • • Hva har vi Hvilke problemer må løses Gjennomførbarhet • • • Hvilke alternativer finnes • Luksus eller nødløsning Teknisk gjennomførbarhet Økonomisk gjennomførbarhet

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 24 Design • Funksjonell design • •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 24 Design • Funksjonell design • • Prototype • • • Dataflyt og datamodeller Brukerkontroll Opplæring Teknisk design • Spesialister tar over

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 25 Implementering • • Konstruksjon Testing •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 25 Implementering • • Konstruksjon Testing • • Testdata Virkelig data Opplæring Konvertering til nytt system

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 26 Konvertering til nytt system • Parallellinnføring

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 26 Konvertering til nytt system • Parallellinnføring Gammelt Nytt + Sikkert, mulighet for utsettelser - Dyrt, krevende

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 27 Konvertering til nytt system • Direkteinnføring

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 27 Konvertering til nytt system • Direkteinnføring Gammelt Nytt + Må være godt forberedt Rimelig - Mulighet for de helt store katastrofer

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 28 Konvertering til nytt system • Innføring

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 28 Konvertering til nytt system • Innføring i faser Gammelt Nytt + Sikker konvertering Spredning av investering - Konvertering tar lang tid Samarbeidsproblemer mellom systemer

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 29 Konvertering til nytt system • Pilotprosjekt

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 29 Konvertering til nytt system • Pilotprosjekt Gammelt Nytt Pilot + Grundig test av systemet - Lang konverteringstid

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 30 Drift og vedlikehold • Evaluering Feilretting

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 5 - 30 Drift og vedlikehold • Evaluering Feilretting Videreutvikling Vedlikehold • Kassering • • •