INF 9650 Informasjonsledelse gang 4 1 Forretningsbehov Gang

  • Slides: 19
Download presentation
INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 1 Forretningsbehov Gang 4 • Temaer: •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 1 Forretningsbehov Gang 4 • Temaer: • • Organisasjoners forretningsbehov og informasjonsbehov Kunnskapsarbeide i organisasjoner Strategisk samordning Litteratur: • L&L, kap 13 og 14 s. 494 -561, RS, Henderson & Venkatraman s. 16 -28 Informasjonsbehov IS infrastruktur Databaser: dvs. data lagret i informasjonsteknologi Individ <--> Gruppe <--> Organisasjon Internt <--> Eksternt

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 2 Kendall-Jackson - fra forretningsbehov til IS

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 2 Kendall-Jackson - fra forretningsbehov til IS Forretningsbehov Informasjonsbehov IS infrastruktur Hele bedriften må ha tilgang til databaser Data om lagerbevegelser Databaser: Lagerdvs. data lagret i data informasjonsteknologi Maskinvare <--> Programvare Individ <--> Gruppe <--> Organisasjon Bedre lagerkontroll Internt <--> Eksternt Data om leveringspresisjon Hurtige leveringer Kendall - Jackson er beskrevet på side 495 -6 i L&L

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 3

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 3

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 4

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 4

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 5 Benetton - ulike typer av IS

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 5 Benetton - ulike typer av IS Oppgavekarakter Brukes av Strategisk Toppledere Taktisk Kunnskap Drift, produksjon. service Mellomledere Ordre Databaser Katalog Prisliste Ordre Prod. plan Transport Prod. R&F Kunnskapsarbeidere Produksjonsarbeidere S & Mf PL Benetton er beskrevet på side 498 i L&L

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 6 IS for organisasjonen og grupper Transaksjonssystemer

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 6 IS for organisasjonen og grupper Transaksjonssystemer - smør og brød • Lager • Selgeroppfølging • Innkjøp • Ordrebehandling • Kvalitetskontroll • Point of sale • Produksjonskontroll • Innvilge kreditt • Distribusjon • Betalinger • Personalopplæring • Lønninger

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 7 Organisatoriske oppgaver IS kan støtte Generelle

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 7 Organisatoriske oppgaver IS kan støtte Generelle funksjoner • Koordinering av individer og oppgaver for å nå felles mål. • Integrasjon mellom ulike enheter eller prosjekter. • Forbinde organisasjonen med sine omgivelser. Aktiviteter • Dokumenthåndtering • Planlegging og samordning • Kommunikasjon med individer og grupper • Forvalte data om individer og grupper • Prosjektledelse Kilde: L&L 3 rd ed. , table 14. 3

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 8 Gruppevare Kundeoppf Programvare som effektiviserer gruppearbeid

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 8 Gruppevare Kundeoppf Programvare som effektiviserer gruppearbeid i store og små organisasjoner. Støtter samarbeid og gjør data tilgjengelig. Lagerstyr. Regnskap Virtuelle møter Konferanser Database E-post Kalender Personalsys

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 9 4 viktige spørsmål for IS •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 9 4 viktige spørsmål for IS • • Hvor kommer dataene fra? Hva gjør systemet med dataene? Hvilke forretningsbehov dekkes? Hvilke endringer medfører systemet for virksomheten?

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 10 Strategisk samordning Virksomhetstematikk Krav til ekstern

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 10 Strategisk samordning Virksomhetstematikk Krav til ekstern effektivitet IS/IT-tematikk Forretningsstrategi IS/IT-strategi • Fokus og omfang • Kjernekompetanse • Styringsmodell • Formål og fokus for IS/IT • Kjernekompetanse på IS/IT • Styringsmodell IS/IT Strategisk samordning Behov for intern effektivitet Organisatorisk infrastruktur og prosesser IS infrastruktur og prosesser • Administrativ infrastruktur • Virksomhetsprosesser • Ferdigheter • IS infrastruktur • Prosesser/prosedyrer • Ferdigheter Kilde: Henderson & Venkatraman. Strategic alignment, IBM Systems Journal, 1993

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 11 Strategisk samordning • • • Samordning

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 11 Strategisk samordning • • • Samordning er dynamisk Eksterne forhold påvirker interne og omvendt Stadig flere virksomheter har dynamiske omgivelser - tilsier organisk organisasjon

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 12 Perspektiv 1: Eksekvering av strategi Forretningsstrategi

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 12 Perspektiv 1: Eksekvering av strategi Forretningsstrategi • Fokus og omfang • Kjernekompetanse • Styringsmodell Strategisk samordning Organisatorisk infrastruktur og prosesser IS infrastruktur og prosesser • Administrativ infrastruktur • Virksomhetsprosesser • Ferdigheter • IS infrastruktur • Prosesser/prosedyrer • Ferdigheter

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 13 Perspektiv 2: Teknologitransformasjon Forretningsstrategi IS/IT-strategi •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 13 Perspektiv 2: Teknologitransformasjon Forretningsstrategi IS/IT-strategi • Fokus og omfang • Kjernekompetanse • Styringsmodell • Formål og fokus for IS/IT • Kjernekompetanse på IS/IT • Styringsmodell IS/IT Strategisk samordning IS infrastruktur og prosesser • IS infrastruktur • Prosesser/prosedyrer • Ferdigheter

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 14 Perspektiv 3: Konkurransmessig potensiale Forretningsstrategi IS/IT-strategi

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 14 Perspektiv 3: Konkurransmessig potensiale Forretningsstrategi IS/IT-strategi • Fokus og omfang • Kjernekompetanse • Styringsmodell • Formål og fokus for IS/IT • Kjernekompetanse på IS/IT • Styringsmodell IS/IT Strategisk samordning Organisatorisk infrastruktur og prosesser • Administrativ infrastruktur • Virksomhetsprosesser • Ferdigheter

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 15 Perspektiv 4: Servicenivå IS/IT-strategi • Formål

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 15 Perspektiv 4: Servicenivå IS/IT-strategi • Formål og fokus for IS/IT • Kjernekompetanse på IS/IT • Styringsmodell IS/IT Strategisk samordning Organisatorisk infrastruktur og prosesser IS infrastruktur og prosesser • Administrativ infrastruktur • Virksomhetsprosesser • Ferdigheter • IS infrastruktur • Prosesser/prosedyrer • Ferdigheter

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 16 Porter Analyse av forretningsbehovet “Integrert vareflyt”

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 16 Porter Analyse av forretningsbehovet “Integrert vareflyt” Virksomhetstematikk Eksterne forretningsbehov Interne forretningsbehov IS/IT-tematikk Forretningsstrategi • Integrert vareflyt i dagligvaresektoren, • Leveringssikkerhet IS/IT-strategi • Kunnskap om datakommunikasjon • Samarbeide med eksterne partnere Organisatorisk infrastruktur og prosesser • Effektiv og presis distribusjon • God treffsikkerhet i prognoser IS infrastruktur og prosesser • Applikasjoner for prognoser og distribusjon • Integrert teknisk plattform (rekkevidde og omfang)

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 17

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 17

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 18

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 18

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 19 Analyse av forretningsbehovet “TRESS” - slanger

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 4 - 19 Analyse av forretningsbehovet “TRESS” - slanger og koblinger Virksomhetstematikk IS/IT-tematikk Eksterne forretningsbehov Forretningsstrategi • Integrert vareflyt i rørbransjen • Leveringssikkerhet • Lett å finne riktige produkter • Kvalitet og service • Lave driftskostnader IS/IT-strategi • Kunnskap om datakommunikasjon • Samarbeide med eksterne partnere • Annonsere på WEB Interne forretningsbehov Organisatorisk infrastruktur og prosesser • Produktbase integrert med leverandører • Enkel ordreeffektuering • Effektiv og presis distribusjon • Hjemmekontor • E-handelsløsning IS infrastruktur og prosesser • WEB med produktbase • Applikasjoner for e-handel og distribusjon • Integrert teknisk plattform (rekkevidde og omfang) Leverandør - Kunde • PC med Internet - Intranet - mail