INF 9650 Informasjonsledelse gang 2 1 Gang 2

  • Slides: 18
Download presentation
INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 1 Gang 2 • Temaer: • •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 1 Gang 2 • Temaer: • • Grunnleggende begreper i den informasjonsteknologiske infrastruktur Litteratur: • L&L kap 4, 5, 7, 8 Forretningsbehov Informasjonsbehov IS infrastruktur Databaser: dvs. data lagret i informasjonsteknologi Maskinvare <--> Programvare Individ <--> Gruppe <--> Organisasjon Internt <--> Eksternt

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 2 Informasjonsteknologisk infrastruktur • • Summen av

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 2 Informasjonsteknologisk infrastruktur • • Summen av maskinvare og programvare og hvordan de enkelte deler henger sammen. Hjelpemiddel til å samle inn, behandle og analysere, bearbeide og presentere, samt kommunisere informasjon.

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 3 • Maskinvare • Programvare • Nettverksløsninger

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 3 • Maskinvare • Programvare • Nettverksløsninger • Anvendelser

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 4 Bruk av informasjonsteknologi i arbeidslivet Kilde:

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 4 Bruk av informasjonsteknologi i arbeidslivet Kilde: SSB Telenor Fo. U 1994

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 5 ? ? ? ? • Prosessor

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 5 ? ? ? ? • Prosessor • Bit • Byte • Mega • Klokke-frekvens

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 6 ? ? ? ? • RISC

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 6 ? ? ? ? • RISC • USB • RAM • Skanner • Disk • CD-ROM

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 7 Elementer i et multimediasystem Inndata •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 7 Elementer i et multimediasystem Inndata • Tastatur • Mus • Digitaliseringsbord • Mikrofon • CD spiller • Keyboard • Kasettspiller • Videokamera • Videospiller • Laserdiskspiller Behandling • Datamaskin • Adapterkort (Lyd, videokompresjon Utdata • Skjerm • Høytalere Lagring • CD-rom • Disk Kilde: Laudon & Laudon. Figur 5. 9

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 8 Ulike typer av programvare (eksempler) Programspråk

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 8 Ulike typer av programvare (eksempler) Programspråk (BASIC, C) Database (Access) Applikasjoner (Ordre/Faktura) Systemprogramvare • Operativsystem (MS DOS, Windows NT, OS/2) • Grensesnitt (Windows 3. 1) • Driverrutiner (for skrivere, etc. ) Verktøy (Word, Netscape)

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 9 ? ? ? ? • •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 9 ? ? ? ? • • • OS Grensesnitt GUI Windows 95/98/2000 Kildekode Assembler Mac 4. Genearasjons språk Java Browser - navigasjonsverktøy

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 10 Nettverk • LAN • WAN •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 10 Nettverk • LAN • WAN • Internasjonale –nett

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 11 Nettverkskommunikasjon - OSI-modellen Datamaskin A Datamaskin

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 11 Nettverkskommunikasjon - OSI-modellen Datamaskin A Datamaskin B Applikasjonslag • Kommunikasjon til program Presentasjonslag • Tegnsett og koder Dialoglag • Etablerer kommunikasjon Transportlag • Sikrer dataoverføring Nettverksslag • Ruter og formidler data Datalink-lag • Feilfri pakking og overføring Fysisk lag • Overføring av rådata Kilde: Laudon & Laudon. Figur 8. 11

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 12 • • • ? ? ?

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 12 • • • ? ? ? ? ? Digitale # Analoge signaler Modem Kabler - trådløst Båndbredde Nettverkstopologi Server Klient/tjener Node ISDN TCP/IP ATM EDI

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 13 Trender i bruk av teknologi •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 13 Trender i bruk av teknologi • • • Spredning av generelle verktøy i tillegg til spesifikke applikasjoner. Integrasjon mellom verktøy. Verktøykasse i stedet for frittstående applikasjon. Sammenkobling av enheter på ulike steder. (Corporate networks, WANs) • Nasjonale og internasjonale nettverk som kan brukes til kommunikasjon mellom bedrifter. (WANs, Internett) • Integrasjon mellom tjenester. (Internett, Intranett)

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 14 Internet Underholdning eller bidrag til verdiskapning

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 14 Internet Underholdning eller bidrag til verdiskapning i samfunn og bedrifter?

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 15 ? ? ? ? ? g

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 15 ? ? ? ? ? g g g Internet - intranett - ekstranett WWW w Lenk w HTML w Hjemmeside w Http w URL News E-post FTP g. IRC g. Videokonferanse g. Hjemmekontor

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 16 Adopsjonsprosessen for innføring av WEB •

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 16 Adopsjonsprosessen for innføring av WEB • • • Profilere bedriften Informere om produkter og tjenester Samle info. om brukerene Gjennomføre transaksjoner Opprette og føre dialog med brukerne

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 17 Bedrifters syn på IS/IT - fra

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 17 Bedrifters syn på IS/IT - fra historikk til nåtid • Fra EDB-system til IS infrastruktur! • • • Fra teknikkorientering til virksomhetsfokus! • • Fra spesialisert EDB til integrert IS/IT Fra egenutvikling til standardsystem og generelle verktøy Fra funksjonalitet til bruk av informasjon Fra sentralstyring til lokal medvirkning Fra kostnad til ressurs Fra ekspertdrevet til brukerstyrt?

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 18 Rekkevidde og omfang i IT-infrastruktur Rekkevidde

INF 9650 Informasjonsledelse - gang 2 - 18 Rekkevidde og omfang i IT-infrastruktur Rekkevidde (reach) Hvem som helst, hvor som helst Kunder, leverandører uavhengig av plattform Integrert vareflyt Kunder, leverandører med samme plattform Hele bedriften Lokal enhet Omfang (range) Papirløst kontor Standard meldinger Tilgang til lagrede data Uavhengige transaksjoner Integrerte transaksjoner Kilde: Peter Keen, Shaping the Future, HBS Press, 1991