Industrija gospodarska grana koja je promijenila lice Europe

  • Slides: 16
Download presentation
Industrija – gospodarska grana koja je promijenila lice Europe

Industrija – gospodarska grana koja je promijenila lice Europe

Industrija • prerada sirovina dobivenih iz primarnih djelatnosti • prehrambena, drvna, metaloprerađivačka, tekstilna, kemijska,

Industrija • prerada sirovina dobivenih iz primarnih djelatnosti • prehrambena, drvna, metaloprerađivačka, tekstilna, kemijska, elektronička, elektrotehnička

Industrijalizacija • proces širenja i jačanja industrijske proizvodnje • kolijevka industrijskih revolucija i razvoja

Industrijalizacija • proces širenja i jačanja industrijske proizvodnje • kolijevka industrijskih revolucija i razvoja industrije u svijetu bila je Velika Britanija (Ujedinjeno Kraljevstvo) • na razvoj industrije u UK utjecalo je veliko britansko kolonijalno carstvo, veliko tržište i bogatstvo ruda • u početcima tekstilna industrija, čeličane, željezare, metaloprerađivačka industrija Tvornica za obradu vune u Engleskoj.

Razvoj prometa • razvoj tvornica potaknuo je razvoj prometa radi trgovine i raspodjele industrijskih

Razvoj prometa • razvoj tvornica potaknuo je razvoj prometa radi trgovine i raspodjele industrijskih proizvoda • osim pomorskog, tada se razvija i željeznički promet koji omogućuje brz i jednostavan prijevoz robe, ali i povezanost velikih država (Transkontinentalna željeznica u SAD-u, Transsibirska željeznica u Rusiji)

Druga industrijska revolucija • prava industrijalizacija i urbanizacija (proces širenja gradova i gradskog načina

Druga industrijska revolucija • prava industrijalizacija i urbanizacija (proces širenja gradova i gradskog načina života) nastaju u drugoj polovini 19. st. s pojavom nafte • industrijska proizvodnja raste uvođenjem električne energije • industrija postaje ovisna o izvorima energije i sirovinama pa najveća industrijska središta nastaju uz velika nalazišta • uz rudarstvo i metalurgiju, sve se više razvija i teška kemijska industrija

Nove industrije • industrija Europe zadnjih tridesetak godina u većini država se prestrukturirala –

Nove industrije • industrija Europe zadnjih tridesetak godina u većini država se prestrukturirala – sa starih na nove industrije • elektronička, elektrotehnička, automobilska, prehrambena, farmaceutska • zahtijevaju manje sirovina pa nisu uz nalazišta • potražuju obrazovanu i stručnu radnu snagu • prevladavaju u razvijenijim državama • industrijska postrojenja na prometnim pravcima, riječnim tokovima ili lukama • cilj: što brže i jeftinije izvesti gotove proizvode

 • stara postrojenja se ruše ili pretvaraju u stambene i poslovne prostore •

• stara postrojenja se ruše ili pretvaraju u stambene i poslovne prostore • u tranzicijskim zemljama preobrazba teče sporije • multinacionalnost – proizvodnja se odvija u suradnji dviju ili više država Gasometer u Beču – nekadašnji spremnici plina danas pretvoreni u stambene i poslovne prostore.

Litoralizacija • premještanje stanovništva i gospodarske djelatnosti uz obalu • prati proces industrijalizacije Genova

Litoralizacija • premještanje stanovništva i gospodarske djelatnosti uz obalu • prati proces industrijalizacije Genova – pogled na luku.

Deindustrijalizacija • prestanak širenja industrije te smanjenje broja zaposlenih u industriji • razvijene države

Deindustrijalizacija • prestanak širenja industrije te smanjenje broja zaposlenih u industriji • razvijene države Europe – ušle u razdoblje deindustrijalizacije • nerazvijene države Europe – doživljavaju industrijalizaciju Promjena zaposlenoga stanovništva po sektorima djelatnosti kroz vrijeme.

Industrijski najrazvijenija područja • Ruhr u Njemačkoj • industrijski trokut u Italiji Tvornica lokomotiva

Industrijski najrazvijenija područja • Ruhr u Njemačkoj • industrijski trokut u Italiji Tvornica lokomotiva i superbrzih vlakova u Njemačkoj.

Ruhr • razvoj započeo u industrijskim revolucijama • veliko bogatstvo kamenog ugljena omogućilo razvoj

Ruhr • razvoj započeo u industrijskim revolucijama • veliko bogatstvo kamenog ugljena omogućilo razvoj proizvodnje • razvojem industrije dolazi do urbanizacije i porasta broja stanovnika – Ruhr je najgušće naseljeno područje i najveća konurbacija Europe • rijeka Rajna – izvor vode za industriju, važna za prometnu povezanost • industrije: elektronička (Siemens, Bosch), automobilska (Opel, Volkswagen), kemijska, farmaceutska (Bayer)

Razmještaj industrije u Porajnju.

Razmještaj industrije u Porajnju.

Talijanski trokut • čine gradovi Torino, Milano, Genova • u Padskoj nizini na sjeveru

Talijanski trokut • čine gradovi Torino, Milano, Genova • u Padskoj nizini na sjeveru Italije • područje siromašno sirovinama, ali bogato izvorima energije – hidroenergija • danas doživljava preobražaj – ulogu su preuzele nove industrije i tehnologije

Slovačka • još uvijek traje proces prestrukturiranja industrije • ležišta željezne rude – razvoj

Slovačka • još uvijek traje proces prestrukturiranja industrije • ležišta željezne rude – razvoj metaloprerađivačke industrije • otvaranje pogona multinacionalnih kompanija automobilska industrija – pokretač gospodarskog razvoja države (strana ulaganja, nova radna mjesta, izvoz) • gospodarsko i političko središte države je Bratislava

Panorama Bratislave.

Panorama Bratislave.

Industrija - gospodarska grana koja je promijenila lice Europe • industrija - gospodarska grana

Industrija - gospodarska grana koja je promijenila lice Europe • industrija - gospodarska grana koja prerađuje sirovine • industrijalizacija - proces širenja i jačanja industrijske proizvodnje • urbanizacija - proces širenja gradova i gradskog načina života • litoralizacija - premještanje stanovništva i gospodarske djelatnosti uz obalu • prestrukturiranje europske industrije • najvažnije industrijske regije Europe – Ruhr, Porajnje, Šleska, talijanski industrijski trokut • Slovačka – razvoj industrije temeljen na stranim ulaganjima multinacionalne tvrtke (automobilska industrija)