Indoeuropeiska sprk Ca 80 i Norden talar Svenska

  • Slides: 9
Download presentation

Indoeuropeiska språk • Ca 80% i Norden talar Svenska, Danska och Norska – Förstår

Indoeuropeiska språk • Ca 80% i Norden talar Svenska, Danska och Norska – Förstår varandra • Utvecklats ur gemensamt urnordiskt språk. • Isländska och Färöiska • Tillhör samma språkfamilj- Indoeuropeiska språk.

Finsk-ugriska språk • Finns språk i Norden som tillhör annan språkfamilj. • Finska och

Finsk-ugriska språk • Finns språk i Norden som tillhör annan språkfamilj. • Finska och Samiska • finsk-ugriska språk tillhör uraliska språkfamiljen. • A 20% talar Finska. • Samiska talas i Norra Finland, Sverige och Norge - inget officiellt språk - minoritetsspråk

Svenska • • Största språket i norden – ca 9 miljoner Oficiellt språk i

Svenska • • Största språket i norden – ca 9 miljoner Oficiellt språk i Finland – 6% Lär sig svenska i finska skolan Svenska är huvudspråk på Åland

Danska • Officiellt språk i Danmark – ca 5 miljoner • I tyska Sydslesvig

Danska • Officiellt språk i Danmark – ca 5 miljoner • I tyska Sydslesvig pratar man danska – ca 60000 • Färöarna och Grönland hör till Danmark men har eget styre – Färöiska och Grönländska • Danskan har stor betydelse • Färöarna läser danska i skolan och använder språket i offentliga sammanhang.

Norska – huvudspråk i Norge - ca 4 miljoner I Sverige har ca 59

Norska – huvudspråk i Norge - ca 4 miljoner I Sverige har ca 59 000 norska so m modersmål I USA har ca 57 000 norska som modersmål Två skriftspråk – Nynorska och bokmål Nynorska bygger på äldre norska dialekter Bokmål används av de flesta och är påverkad av danskan. Skapades på 1800 -talet • Norge har under historien länge hört till Danmark. • •

Finska • Finska är officiellt språk i Finland tillsammans med svenska – 4, 8

Finska • Finska är officiellt språk i Finland tillsammans med svenska – 4, 8 miljoner • Finska även i Sverige, Ryssland, USA och Norge – 400 000 • I Sverige ca 300 000 finsktalande – Ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Skandinaviska • Svenska, danska 0 ch norska ett språk – skandinaviska – uppfattas som

Skandinaviska • Svenska, danska 0 ch norska ett språk – skandinaviska – uppfattas som olika dialekter av samma språk. • Språken har växt fram ur ett gemensamt nordiskt språk och även utvecklats på ett liknande sätt. • Isländskan har inte utvecklats på samma sätt – förstås inte av de tre övriga.

Diskussion • Är det viktigt att bevara språken i Norden? Vore det inte bättre

Diskussion • Är det viktigt att bevara språken i Norden? Vore det inte bättre om alla endast talade engelska över hela världen? • Borde skandinaviskan få ett eget skriftspråk? Hur skulle det se ut? • Varför anser vi i Sverige att det är viktigt att skydda minoritetsspråken och att ge modersmålsundervisning? • Hur tror du framtiden ser ut för språken i Norden? Hur kommer vi att tala om tusen år? Vilka språk kommer att finnas kvar? Från vilket språk kommer vi att låna flest ord? Vad tror du?