Individuln projekt msta Chebu na zmnu situace sociln

  • Slides: 10
Download presentation
„Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště

„Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch“ KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 6 – RANÁ PÉČE Registrační číslo projektu: CZ. 1. 04/3. 2. 00/55. 00009 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Raná péče �§ 54 zákona o sociálních službách �Forma služby: terénní �Cílová skupina: obyvatelé

Raná péče �§ 54 zákona o sociálních službách �Forma služby: terénní �Cílová skupina: obyvatelé sociálně vyloučených lokalit v obcích Cheb, Jáchymov, Sokolov, Toužim a Teplá

Průběh sociální služby dle zadávací dokumentace �rodiny s dětmi s mentálním nebo kombinovaným zdravotním

Průběh sociální služby dle zadávací dokumentace �rodiny s dětmi s mentálním nebo kombinovaným zdravotním postižením od 0 -7 let �Služba podpoří 40 klientských rodin v intervalech 1 x – 2 x měsíčně v domácím prostředí �Cíle podpory: �Snižovat negativní vliv postižení �zvyšovat vývojovou úroveň �Posilovat kompetence a snižovat závislost rodin na sociálních systémech -> vytváření podmínek pro sociální integraci

vytváření podmínek pro sociální integraci �Podpora rozvoje schopností dítěte s ohledem na jeho specifické

vytváření podmínek pro sociální integraci �Podpora rozvoje schopností dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby �Pomoc při vytváření stimulujícího prostředí �Poskytování psychologického, pedagogického a sociálního poradenství �Pomoc s přípravou dítěte pro vstup do předškolního a školního zařízení �Podpora v jednání s úřady a odborníky �Zajištění dostupnosti odborných informací či rehabilitačních pomůcek �Významná aktivita: zprostředkování informací o dostupných nástrojích umožňujících zařazení na trh práce

Informovanost o klíčové aktivitě č. 6 �Úzká spolupráce s odborníky: � Speciální pedagog �

Informovanost o klíčové aktivitě č. 6 �Úzká spolupráce s odborníky: � Speciální pedagog � klinický logoped � Psycholog � Dětský psychiatr � Pediatr � Neonatolog � Gynekolog � Sociální pracovníci jiných služeb � Webové stránky, informační letáky, články v Radničních listech, osobní prezentace klíčové aktivity v rámci Dnů sociálních služeb

Indikátory plnění ROK PLNĚNÍ 2012 2013 2014 2015 CELKEM POČET PODPOŘENÝCH OSOB POČET KONTAKTŮ

Indikátory plnění ROK PLNĚNÍ 2012 2013 2014 2015 CELKEM POČET PODPOŘENÝCH OSOB POČET KONTAKTŮ (10 MIN. JEDNÁNÍ) POČET INTERVENCÍ (30 MIN. JEDNÁNÍ) 7 200 13 400 400 7 130 40 1130

Indikátory plnění při ukončení ROK PLNĚNÍ POČET PODPOŘENÝCH OSOB POČET KONTAKTŮ (10 MIN. JEDNÁNÍ)

Indikátory plnění při ukončení ROK PLNĚNÍ POČET PODPOŘENÝCH OSOB POČET KONTAKTŮ (10 MIN. JEDNÁNÍ) POČET INTERVENCÍ (30 MIN. JEDNÁNÍ) PLÁNOVANÁ HODNOTA PRŮBĚŽNÁ HODNOTA K DATU PODÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI 2012 6 199 18 7 6 2013 13 222 287 13 13 2014 8 163 405 13 8 2015 13 80 172 7 13 CELKEM 40 664 882 40 40

Trh práce �V průběhu realizace klíčové aktivity započalo celkem 13 uživatelů vykonávat pracovní činnost

Trh práce �V průběhu realizace klíčové aktivity započalo celkem 13 uživatelů vykonávat pracovní činnost formou: �Částečný úvazek �Brigáda či výpomoc �Práce z domu

Překážky v návratu na trh práce � 24 hodinová péče o dítě s postižením

Překážky v návratu na trh práce � 24 hodinová péče o dítě s postižením � Slabá sociální opora již na mikroúrovni � Nedostatek lůžek pro odlehčovací službu � Nedostatek míst v ambulantních zařízeních (denní stacionář, denní centrum) � Problematika související se zajištěním asistenta pedagoga � Nedostatečná nabídka alternativních forem zaměstnání � Nízká motivace

Děkuji za pozornost

Děkuji za pozornost