INDELING OUDERAVOND Korte inleiding door Teamleider Decaan Gelegenheid

  • Slides: 38
Download presentation

INDELING OUDERAVOND Korte inleiding door: – Teamleider – Decaan Gelegenheid tot het stellen van

INDELING OUDERAVOND Korte inleiding door: – Teamleider – Decaan Gelegenheid tot het stellen van vragen. Kennismaking met de mentor. dhr. B. van der Heijden mevr. A. Sprengers

Mavo 3 -4 gebouw

Mavo 3 -4 gebouw

Kluisjes gang en lokalen

Kluisjes gang en lokalen

Kantoor vragen en opvang

Kantoor vragen en opvang

Samenwerking met ouders

Samenwerking met ouders

Algemeen • Contacten met ouders • Begeleiding bij individuele problemen – Mentor (eerste aanspreekpunt)

Algemeen • Contacten met ouders • Begeleiding bij individuele problemen – Mentor (eerste aanspreekpunt) – Docent – Leerlingbegeleider (mevr. Van Herck) – Leerlingcoördinatoren (dhr. M. van Kol en dhr. S. Walraven) – Maatschappelijk werk (Truus van de Sande) – Zorgteam (mevr. Fülöp en dhr. Berkers) – Teamleider • GSM-gebruik • Het is niet toegestaan zonder toestemming foto’s, filmpjes en/of geluidsopnames te maken

STUDIEBEGELEIDING Spectrum Brabant

STUDIEBEGELEIDING Spectrum Brabant

Drie vormen van begeleiding: Studiebegeleiding Light Huiswerk maken onder toezicht, binnen strakke structuur. Studiebegeleiding

Drie vormen van begeleiding: Studiebegeleiding Light Huiswerk maken onder toezicht, binnen strakke structuur. Studiebegeleiding Regulier Plannen, studievaardigheden en vakinhoudelijke ondersteuning Studiebegeleiding Extra Gericht op leerlingen met een extra hulpvraag o. a. autisme en ADHD

Eerste vier weken nietgoed-geld-terug garantie Opzegtermijn 2 weken Landelijk keurmerk Meer informatie: www. spectrumbrabant.

Eerste vier weken nietgoed-geld-terug garantie Opzegtermijn 2 weken Landelijk keurmerk Meer informatie: www. spectrumbrabant. nl

Resultaten en doorstroom. • Laatste jaren 97% à 98 % geslaagden in leerjaar 4

Resultaten en doorstroom. • Laatste jaren 97% à 98 % geslaagden in leerjaar 4 • Goede doorstroom van 3 naar 4. • Studiehulp laatste 8 weken verplicht voor leerlingen die een onvoldoende rapport hebben.

19, 20 en 21 sept. Activiteitendagen voor mavo-3

19, 20 en 21 sept. Activiteitendagen voor mavo-3

Ouderavond mavo-3 Voorlichting vanuit het decanaat • Wat volgt er na de mavo? •

Ouderavond mavo-3 Voorlichting vanuit het decanaat • Wat volgt er na de mavo? • Keuzebegeleiding op het Joris? • Welke keuzes maak je in mavo-3?

Na de mavo: Drie mogelijkheden: • MBO bol-opleiding (beroepsopleidend) • MBO bbl-opleiding (beroepsbegeleidend) •

Na de mavo: Drie mogelijkheden: • MBO bol-opleiding (beroepsopleidend) • MBO bbl-opleiding (beroepsbegeleidend) • Havo

Eisen doorstroming havo • Minimaal 6, 8 gemiddeld van de 6 examenvakken • In

Eisen doorstroming havo • Minimaal 6, 8 gemiddeld van de 6 examenvakken • In het gekozen pakket moet naast Ne en En ook een tweede moderne vreemde taal of wiskunde zitten • Ne en En: eindcijfers, minimaal 1 keer 6 en 1 keer 7 • Overige vakken zoveel mogelijk afstemmen op profielkeuze op de havo • Positieve studiehouding (advies vakdocenten) • Niet doubleren

Keuzebegeleiding Wat gebeurt er dit jaar? • Keuzebegeleidingslessen (Qompas v, online methode) • Bedrijvenavond

Keuzebegeleiding Wat gebeurt er dit jaar? • Keuzebegeleidingslessen (Qompas v, online methode) • Bedrijvenavond v • Infoavond MBO v • Arbeidsoriëntatie (eigen stageplaats regelen!) v • Website decanaat

Belangrijke data LOB • Onderwijsbeurs: vrijdag 28 en zaterdag 29 september • Maandag 5

Belangrijke data LOB • Onderwijsbeurs: vrijdag 28 en zaterdag 29 september • Maandag 5 november Bedrijvenavond op school • Informatie avond MBO/havo: 10 januari • Voorlopige keuze: februari 2019 • Arbeidsoriëntatie 25 februari t/m 1 maart 2019 • Definitieve keuze: na de meivakantie 2019

Keuze in mavo Examenvakken mavo Nederlands Engels Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Nask 1 (natuurkunde)

Keuze in mavo Examenvakken mavo Nederlands Engels Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Nask 1 (natuurkunde) Nask 2 (scheikunde) Biologie Economie CKV LO-2 Rekenen (studiehulp) Naar mavo-4 met: Nederlands en Engels verplicht keuze profiel met 2 verplichte vakken 2 vakken naar keuze ma 1 en LO verplicht

Lokalen mavo 3 M 3 a dhr. Walraven T 1 M 3 b mevr.

Lokalen mavo 3 M 3 a dhr. Walraven T 1 M 3 b mevr. Van Herck T 6 M 3 c dhr. Berkers T 2 M 3 d dhr. Cornelis T 3

INDELING OUDERAVOND Korte inleiding door: – Teamleider – Decaan dhr. B. van der Heijden

INDELING OUDERAVOND Korte inleiding door: – Teamleider – Decaan dhr. B. van der Heijden mevr. A. Sprengers Gelegenheid tot het stellen van vragen Kennismaking met de mentor

Algemeen • Contacten met ouders • Begeleiding bij individuele problemen – Mentor (eerste aanspreekpunt)

Algemeen • Contacten met ouders • Begeleiding bij individuele problemen – Mentor (eerste aanspreekpunt) – Docent – Leerlingbegeleider (mevr. Van Herck) – Leerlingcoördinatoren (dhr. M. van Kol en dhr. S. Walraven) – Maatschappelijk werk (Truus van de Sande) – Zorgteam (Mevr. Fülöp en Dhr. Berkers) – Teamleider • GSM-gebruik • Het is niet toegestaan zonder toestemming foto’s, filmpjes en/of geluidsopnames te maken

EXAMENDOSSIER • PTA-reglement: aantal toetsen, tijdstippen en weging • Examentoetsen en voortgangstoetsen • Aanwezigheid

EXAMENDOSSIER • PTA-reglement: aantal toetsen, tijdstippen en weging • Examentoetsen en voortgangstoetsen • Aanwezigheid • Controle-overzicht examendossier • Maatschappijleer • LO • 1 Herkansing na elke toetsweek • Presenteren voor een groep in mavo 4 verplicht examenonderdeel • Cijfer rekentoets

Examenregels Gemiddeld 5, 5 voor centraal examen • Eenmaal cijfer 4, gecompenseerd door een

Examenregels Gemiddeld 5, 5 voor centraal examen • Eenmaal cijfer 4, gecompenseerd door een 7 • Tweemaal cijfer 5, gecompenseerd door een 7 • Voor Nederlands minimaal eindcijfer 5 • Voor rekenen minimaal toets eenmaal gemaakt

Resultaten en doorstroom. • Laatste jaren 97% à 98 % geslaagden in leerjaar 4

Resultaten en doorstroom. • Laatste jaren 97% à 98 % geslaagden in leerjaar 4 • Goede doorstroom van 3 naar 4. • Examentraining en extra examentraining.

STUDIEBEGELEIDING Spectrum Brabant

STUDIEBEGELEIDING Spectrum Brabant

Drie vormen van begeleiding: Studiebegeleiding Light Huiswerk maken onder toezicht, binnen strakke structuur. Studiebegeleiding

Drie vormen van begeleiding: Studiebegeleiding Light Huiswerk maken onder toezicht, binnen strakke structuur. Studiebegeleiding Regulier Plannen, studievaardigheden en vakinhoudelijke ondersteuning Studiebegeleiding Extra Gericht op leerlingen met een extra hulpvraag o. a. autisme en ADHD

Eerste vier weken nietgoed-geld-terug garantie Opzegtermijn 2 weken Landelijk keurmerk Meer informatie: www. spectrumbrabant.

Eerste vier weken nietgoed-geld-terug garantie Opzegtermijn 2 weken Landelijk keurmerk Meer informatie: www. spectrumbrabant. nl

19, 20 en 21 sept. mavo-4 werken aan het sectorwerkstuk

19, 20 en 21 sept. mavo-4 werken aan het sectorwerkstuk

Deze avond • Mogelijkheden na mavo-4 • Kenmerken MBO • Naar havo-4

Deze avond • Mogelijkheden na mavo-4 • Kenmerken MBO • Naar havo-4

Mogelijkheden na mavo • MBO-bol voltijdstudie • MBO-bbl deeltijdstudie • Havo

Mogelijkheden na mavo • MBO-bol voltijdstudie • MBO-bbl deeltijdstudie • Havo

Kenmerken MBO • Opleidingsduur 1, 2, 3 of 4 jaar • Opleidingen: 4 niveaus

Kenmerken MBO • Opleidingsduur 1, 2, 3 of 4 jaar • Opleidingen: 4 niveaus • Doorstroom HBO vanuit MBO niveau-4 • Het aanmelden bij het MBO gaat via Intergrip/DDD info per brief en via decaan/doorstroomcoach (Dhr. Van Kol) • Aanmelden Summacollege vanaf 1 november opleidingen beperkte instroom

Naar havo-4 eisen: • Ne & En verplicht • Overige vakken moeten in profiel

Naar havo-4 eisen: • Ne & En verplicht • Overige vakken moeten in profiel passen • 6, 8 gemiddeld van de zes examenvakken • Ne en En: eindcijfer minimaal 1 keer 6 en 1 keer 7 • Voldoende tot goede studiehouding • Niet doubleren • Toelatingscommissie beslist

Belangrijke data • Vrijdag 28 en 29 september: Onderwijsbeurs in Eindhoven • Bedrijvenavond op

Belangrijke data • Vrijdag 28 en 29 september: Onderwijsbeurs in Eindhoven • Bedrijvenavond op school maandag 5 november. • Vanaf 1 november aanmelden MBO • Januari: Aanmelding Havo 4 • Maart / april: Sluiting aanmelding MBO

Lokalen mavo- 4 M 4 a Dhr. Van Kol T 4 M 4 b

Lokalen mavo- 4 M 4 a Dhr. Van Kol T 4 M 4 b Mevr. Kumeling T 1 M 4 c Dhr. Spätjens T 2 M 4 d Mevr. Lathouwers T 3