Indefinite pronouns Autorem materilu a vech jeho st

  • Slides: 10
Download presentation
Indefinite pronouns Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová.

Indefinite pronouns Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Romana Petrová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedogických pracovníků (NÚV).

Indefinite pronouns some any no every something anything nothing everything somebody anybody nobody everybody

Indefinite pronouns some any no every something anything nothing everything somebody anybody nobody everybody somewhere anywhere nowhere everywhere

Indefinite pronouns some – používáme v kladných oznamovacích větách, nabídkách a zdvořilých žádostech. George

Indefinite pronouns some – používáme v kladných oznamovacích větách, nabídkách a zdvořilých žádostech. George has got something to say. Would you like something to drink? any – používáme v záporných větách a zjišťovacích otázkách. V kladné oznamovací větě lze použít ve významu „kdokoli, kdekoli, cokoli“. I haven´t got anything to eat. I would live anywhere in Europe.

Indefinite pronouns no – mají záporný význam, proto sloveso větě musí být kladné. Nobody

Indefinite pronouns no – mají záporný význam, proto sloveso větě musí být kladné. Nobody came to see me today. every – sloveso po složeninách s every musí být ve třetí osobě jednotného čísla – is/was/works. . Everybody is happy to know indefinite pronouns : -).

Indefinite pronouns Pokud neurčitá zájmena plní funkci podmětu, používáme slovesa v jednotném čísle a

Indefinite pronouns Pokud neurčitá zájmena plní funkci podmětu, používáme slovesa v jednotném čísle a zájmena v čísle množném. If anybody calls, tell them I´ll come back soon. Everybody is happy when they win in a lottery.

Translate: 1) Anyone can see what’s going on here. 2) Everyone clapped when the

Translate: 1) Anyone can see what’s going on here. 2) Everyone clapped when the movie ended. 3) Does anyone have something that could help me with anything? 4) Everything is taken care of. 5) I really just needed some time away from everyone. 6) My parents always told me that anything is possible. 7) I would live anywhere hot. It doesn´t matter. 8) He just needs somwhere to stay.

Solution 1) Kdokoli může vidět, oč tu běží. 2) Každý zatleskal, když film skončil.

Solution 1) Kdokoli může vidět, oč tu běží. 2) Každý zatleskal, když film skončil. 3) Má někdo něco, co by mi pomohlo s čímkoli? 4) O vše je postaráno. 5) Já opravdu jen potřebuji nějaký čas být pryč ode všech. 6) Mí rodiče mi vždy říkali, že cokoli je možné. 7) Žila bych kdekoliv, kde je horko. Je mi to jedno. 8) Jen potřebuje někde žít.

Put in indefinite pronouns 1) I didn't see Max at the gym. In fact,

Put in indefinite pronouns 1) I didn't see Max at the gym. In fact, I didn't see. . . The place was empty. 2) James, . . . is here to see you. 3). . can play that game. It is very easy. 4) Peter didn´t see. . suspicious. 5) Davis told. . . his secret. He is a mystery man. 6) I have. . for you. Look.

Solution: 1) I didn't see Max at the gym. In fact, I didn't see

Solution: 1) I didn't see Max at the gym. In fact, I didn't see anybody. The place was empty. 2) James, somebody is here to see you. 3) Anybody can play that game. It is very easy. 4) Peter didn´t see anything suspicious. 5) Davis told nobody his secret. He is a mystery man. 6) I have something for you. Look.