Imunopatologick reakce reakce pecitlivlosti I typu Alergeny definice

  • Slides: 23
Download presentation
§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura §

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura § Anafylaxe – mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba § Diagnostické postupy používané u alergických onemocnění § Léčba alergických onemocnění § Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. typu

Mechanismus Ig. E zprostředkované reakce Typ I – Alergie + Alergen Ig. E navázané

Mechanismus Ig. E zprostředkované reakce Typ I – Alergie + Alergen Ig. E navázané na žírné buňce Degranulace, uvolnění mediátorů

Odpověď Th 1/Th 2 Ig. E IL-4 B Alergen IL-12 T Th 2 APC

Odpověď Th 1/Th 2 Ig. E IL-4 B Alergen IL-12 T Th 2 APC T IL-5 Alergická reakce Eozinofil IL-12 T Th 1 IFN- B Ig. G

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura §

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura § Anafylaxe – mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba § Diagnostické postupy používané u alergických onemocnění § Léčba alergických onemocnění § Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. Typu

Vzdušné (inhalační) Alergeny Potravinové Hmyzí jedy Lékové alergeny

Vzdušné (inhalační) Alergeny Potravinové Hmyzí jedy Lékové alergeny

PŘÍKLADY pyly sezónní Vzdušné alergeny plísně břízovité stromy trávy pelyněk ambrózie Alternaria Cladosporium celoroční

PŘÍKLADY pyly sezónní Vzdušné alergeny plísně břízovité stromy trávy pelyněk ambrózie Alternaria Cladosporium celoroční roztoči Aspergillus Dermatophagoides pteronyssinus Dermatophagoides farinae zvířecí alergeny kočka pes

PŘÍKLADY kravské mléko vajíčka Potravinnové alergeny zelenina, ovoce, ořechy ryby, mořské plody potravinová aditiva

PŘÍKLADY kravské mléko vajíčka Potravinnové alergeny zelenina, ovoce, ořechy ryby, mořské plody potravinová aditiva VĚK

PŘÍKLADY Alergeny jedu blanokřídlého hmyzu včela (čmelák) vosa (sršeň)

PŘÍKLADY Alergeny jedu blanokřídlého hmyzu včela (čmelák) vosa (sršeň)

PŘÍKLADY PNC, cefalosporiny nesteroidní antiflogistika Lékové alergeny jodové kontrastní látky lokální anestetika periferní myorelaxancia

PŘÍKLADY PNC, cefalosporiny nesteroidní antiflogistika Lékové alergeny jodové kontrastní látky lokální anestetika periferní myorelaxancia latex etylénoxid

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura §

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura § Anafylaxe – mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba § Diagnostické postupy používané u alergických onemocnění § Léčba alergických onemocnění § Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. Typu

Anafylaktická reakce Stupeň Kůže GI-trakt Respirační trakt Oběhový systém I Svědění, urtikárie, zarudnutí, angioedém

Anafylaktická reakce Stupeň Kůže GI-trakt Respirační trakt Oběhový systém I Svědění, urtikárie, zarudnutí, angioedém - - - II Svědění, urtikárie, zarudnutí, angioedém Nausea, křeče Rhinorrhoea, dyspnea Tachykardie, arytmie, pokles TK III Svědění, urtikárie, zarudnutí, angioedém Průjmy Edém laryngu, bronchospasmus Oběhový šok, mdloby IV Svědění, urtikárie, zarudnutí, angioedém Průjmy Zástava dechu Zástava srdeční činnosti

Léčba anafylaxe Adrenalin: l Intramuskulárně u pacientů s klinickými symptomy šoku, otokem dýchacích cest

Léčba anafylaxe Adrenalin: l Intramuskulárně u pacientů s klinickými symptomy šoku, otokem dýchacích cest a výraznější dušností l Dávkování u dospělých: 0. 5 ml ředěmí 1: 1000 V případě potřeby opakovat dávku po 5 -10 minutách

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura §

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura § Anafylaxe – mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba § Diagnostické postupy používané u alergických onemocnění § Léčba alergických onemocnění § Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. Typu

Diagnostika alergie Anamnéza Klinické vyšetření Kožní testy Vyšetření spec. Ig. E v séru Provokační

Diagnostika alergie Anamnéza Klinické vyšetření Kožní testy Vyšetření spec. Ig. E v séru Provokační a eliminační testy

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura §

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura § Anafylaxe – mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba § Diagnostické postupy používané u alergických onemocnění § Léčba alergických onemocnění § Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. Typu

Specifická imunoterapie Farmakoterapie Eliminace alergenu Léčba alergických onemocnění

Specifická imunoterapie Farmakoterapie Eliminace alergenu Léčba alergických onemocnění

Eliminace alergenu • Protiroztočové povlaky • Pylové filtry • Pobyt na horách během pylové

Eliminace alergenu • Protiroztočové povlaky • Pylové filtry • Pobyt na horách během pylové sezóny • Odstranění zvířat

Farmakoterapie • Antihistaminika • Kortikoidy • Antileukotrieny • Stabilizátory žírných buněk • Symptomatické léky

Farmakoterapie • Antihistaminika • Kortikoidy • Antileukotrieny • Stabilizátory žírných buněk • Symptomatické léky

Specifická imunoterapie • Subkutánní • Sublingvální

Specifická imunoterapie • Subkutánní • Sublingvální

Ig. E IL-4 B-cell Alergen APC Th 2 CD 80/86 CD 28 HLA TCR

Ig. E IL-4 B-cell Alergen APC Th 2 CD 80/86 CD 28 HLA TCR CD 4 - IT T cell Eozinofily IT IL-5 - + Alergická + odpověď - TGF- b Tr 1 IL-10 Th 1 IFN-g + B-cell Ig. G

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura §

§ Imunopatologická reakce (reakce přecitlivělosti) I. typu § Alergeny- definice, rozdělení a nomenklatura § Anafylaxe – mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba § Diagnostické postupy používané u alergických onemocnění § Léčba alergických onemocnění § Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. Typu

Atopická onemocnění • Alergická rhinitis je onemocnění nosu (a oční spojivky) způsobené Ig. E-zprostředkovaným

Atopická onemocnění • Alergická rhinitis je onemocnění nosu (a oční spojivky) způsobené Ig. E-zprostředkovaným zánětem nosní sliznice vznikajícím po expozici alergenu. Alergická rhinitis Ig. E mediovaná potravinová alergie Alergické astma Atopický ekzém l Alergické astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, kterého se účastní řada buněk a faktorů imunitního systému. • Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, které je mediováno T-buňkami a stimulováno Ig. E-závislými reakcemi.