Imunologie semin 1 J Ochotn j ochotnaseznam cz

  • Slides: 45
Download presentation
Imunologie seminář 1 J. Ochotná j. ochotna@seznam. cz

Imunologie seminář 1 J. Ochotná j. [email protected] cz

Podmínky pro udělení zápočtu • Povinná docházka na semináře • Složení zápočtového testu (minimálně

Podmínky pro udělení zápočtu • Povinná docházka na semináře • Složení zápočtového testu (minimálně 90 bodů)

Zkouška z imunologie • Počítačový test (minimálně 90 bodů) • Ústní zkouška

Zkouška z imunologie • Počítačový test (minimálně 90 bodů) • Ústní zkouška

http: //uia. fnplzen. cz/

http: //uia. fnplzen. cz/

Sylabus přednášek imunologie 3. ročník všeob. lék. 2015/2016 7. 10. 2015 Doc. MUDr. Petr

Sylabus přednášek imunologie 3. ročník všeob. lék. 2015/2016 7. 10. 2015 Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. 1. Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce 2. Bariérové funkce těla a obranné mechanismy 3. Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy 4. Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy 5. Fagocytóza a její význam pro imunitu 6. Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce 7. Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce 14. 10. 2015 Mgr. Jitka Ochotná 8. Komplement, způsoby aktivace, biologický význam 9. Alternativní cesta aktivace komplementu a její regulace 10. Klasická cesta aktivace komplementu a její regulace 11. Biologický význam komplementu a jeho regulační mechanismy 12. Bazofily a mastocyty a jejich význam v imunitních reakcích 13. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce) 14. Antigeny, hapteny, epitopy, základní charakteristika. T nezávislé antigeny, superantigeny, sekvestrované antigeny - imunologicky privilegovaná místa 15. Chemická podstata, velikost molekuly antigenů, stupeň nepříbuznosti

Doporučená literatura • Hořejší V. , Bartůňková J. : Základy imunologie. Praha, Triton, 4.

Doporučená literatura • Hořejší V. , Bartůňková J. : Základy imunologie. Praha, Triton, 4. vydání, 2009. • Bartůňková J. , Paulík M. a kol. : Vyšetřovací metody v imunologii. Praha Grada Publishing 2005.

Doporučená literatura • Liška, M. ; Ochotná, J. ; Panzner, P. Základy alergologie a

Doporučená literatura • Liška, M. ; Ochotná, J. ; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult –I. - VI. část [elektronická skripta]. [cit. 2013 -10 -01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http: //mefanet. lfp. cuni. cz • Jíllek P. : Imunologie stručně, jasně, přehledně. Grada 2014.

http: //mefanet. lfp. cuni. cz/

http: //mefanet. lfp. cuni. cz/

Náhled do elektronických skript

Náhled do elektronických skript

Ostatní zdroje • http: //www. e-imunologie. cz • https: //cs. wikipedia. org

Ostatní zdroje • http: //www. e-imunologie. cz • https: //cs. wikipedia. org

Plán seminářů pondělí týden A 1. Seminář: Úvod do imunologie, příprava protilátek (5. 10.

Plán seminářů pondělí týden A 1. Seminář: Úvod do imunologie, příprava protilátek (5. 10. 2015) 2. Seminář: Vyšetření parametrů nespecifické imunity (19. 10. 2015) 3. Seminář: Vyšetření parametrů specifické imunity (2. 11. 2015) 4. Seminář: Zápočtový test, exkurse do laboratoře (16. 11. 2015) 5. Seminář: Imunodeficity, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky (30. 11. 2015) 6. Seminář: Alergická onemocnění (14. 12. 2015) 7. Seminář: Zápočet (4. 1. 2015)

Plán seminářů středa týden A 1. Seminář: Úvod do imunologie, příprava protilátek (7. 10.

Plán seminářů středa týden A 1. Seminář: Úvod do imunologie, příprava protilátek (7. 10. 2015) 2. Seminář: Vyšetření parametrů nespecifické imunity (21. 10. 2015) 3. Seminář: Vyšetření parametrů specifické imunity (4. 11. 2015) 4. Seminář: Zápočtový test, exkurse do laboratoře (18. 11. 2015) 5. Seminář: Imunodeficity, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky (2. 12. 2015) 6. Seminář: Alergická onemocnění (16. 12. 2015) 7. Seminář: Zápočet (4. 1. 2015)

Plán seminářů pondělí týden B 1. Seminář: Úvod do imunologie, příprava protilátek (12. 10.

Plán seminářů pondělí týden B 1. Seminář: Úvod do imunologie, příprava protilátek (12. 10. 2015) 2. Seminář: Vyšetření parametrů nespecifické imunity (26. 10. 2015) 3. Seminář: Vyšetření parametrů specifické imunity (9. 11. 2015) 4. Seminář: Zápočtový test, exkurse do laboratoře (23. 11. 2015) 5. Seminář: Imunodeficity, autoimunitní onemocnění, autoprotilátky (7. 12. 2015) 6. Seminář: Alergická onemocnění (21. 12. 2015) 7. Seminář: Zápočet (4. 1. 2015)

Imunitní systém

Imunitní systém

Hlavní funkce imunitního systému

Hlavní funkce imunitního systému

Hlavní funkce imunitního systému obranyschopnost autotolerance imunitní dohled

Hlavní funkce imunitního systému obranyschopnost autotolerance imunitní dohled

Komponenty imunitního systému

Komponenty imunitního systému

Komponenty imunitního systému lymfatické tkáně a orgány buňky imunitního systému molekuly imunitního systému

Komponenty imunitního systému lymfatické tkáně a orgány buňky imunitního systému molekuly imunitního systému

Lymfatické tkáně a orgány

Lymfatické tkáně a orgány

Lymfatické tkáně a orgány Primární lymfatické tkáně a orgány * kostní dřěň, thymus *

Lymfatické tkáně a orgány Primární lymfatické tkáně a orgány * kostní dřěň, thymus * místo vzniku, zrání a diferenciace imunokompetentních buněk * nezralé lymfocyty zde získávají svou antigenní specifitu

Kostní dřeň

Kostní dřeň

Thymus

Thymus

Sekundární lymfatické tkáně a orgány * místo setkání imunokompetentních bb. s Ag * slezina

Sekundární lymfatické tkáně a orgány * místo setkání imunokompetentních bb. s Ag * slezina * lymfatické uzliny a jejich organizované shluky (tonsily, apendix, Peyerovy plaky ve střevě) * MALT (mucous associated lymphoid tissue)

Sekundární lymfatické tkáně a orgány Lymfatická uzlina Slezina MALT

Sekundární lymfatické tkáně a orgány Lymfatická uzlina Slezina MALT

Buňky imunitního systému (imunocyty) Všechny krevní buňky vznikají z jedné pluripotentní kmenové buňky (CD

Buňky imunitního systému (imunocyty) Všechny krevní buňky vznikají z jedné pluripotentní kmenové buňky (CD 34). Vývoj červených a bílých krvinek začíná ve žloutkovém vaku, pak se hematopoéza přemisťuje do fetálních jater a sleziny (3. -7. měsíc gestace). Hlavní krvetvornou funkci má kostní dřeň.

Povrchové molekuly leukocytů • CD antigeny – povrchové molekuly leukocytů

Povrchové molekuly leukocytů • CD antigeny – povrchové molekuly leukocytů

CD antigeny

CD antigeny

Povrchové molekuly leukocytů • Antigenně specifické receptory (TCR, BCR) • Adhezivní molekuly • Fc

Povrchové molekuly leukocytů • Antigenně specifické receptory (TCR, BCR) • Adhezivní molekuly • Fc receptory • Komplementové receptory • Cytokinové a chemokinové receptory • HLA • Receptory PRR

Imunitní mechanismy

Imunitní mechanismy

Imunitní mechanismy Nespecifické a specifické imunitní mechanismy spolu vzájemně spolupracují.

Imunitní mechanismy Nespecifické a specifické imunitní mechanismy spolu vzájemně spolupracují.

Nespecifické imunitní mechanismy * složka buněčná – neutrofilní, eosinofilní a bazofilní granulocyty, mastocyty, NK

Nespecifické imunitní mechanismy * složka buněčná – neutrofilní, eosinofilní a bazofilní granulocyty, mastocyty, NK buňky, monocyty humorální – komplement, interferony, lektiny a další sérové proteiny * rozeznávají konzervované struktury (PAMPs)

Specifické imunitní mechanismy * složka buněčná - T lymfocyty (TCR) humorální – protilátky *

Specifické imunitní mechanismy * složka buněčná - T lymfocyty (TCR) humorální – protilátky * rozeznávají * specifické části antigenu (epitopy) mají imunologickou paměť

Antigen (imunogen) = látka, kterou imunitní systém specificky rozpoznává a reaguje na ni tvorbou

Antigen (imunogen) = látka, kterou imunitní systém specificky rozpoznává a reaguje na ni tvorbou protilátek či pomožením specifických T lymfocytů Proteiny nebo polysacharidy > 5 k. Da (optimální velikost je cca 40 k. Da) autoantigen exoantigen alergen

Rozdělení antigenů podle jejich příbuznosti Antigeny: a) autologní b) syngenní c) allogenní d) xenogenní

Rozdělení antigenů podle jejich příbuznosti Antigeny: a) autologní b) syngenní c) allogenní d) xenogenní

Epitop = část antigenu, která je rozpoznávána imunitním systémem (lymfocyty- BCR, TCR; Ig) Zkříženě

Epitop = část antigenu, která je rozpoznávána imunitním systémem (lymfocyty- BCR, TCR; Ig) Zkříženě reagující antigeny – sdílí jeden a více stejných nebo podobných epitopů

Interakce antigen – protilátka Vazebná místa protilátek (paratop) tvoří nekovalentní komplexy s odpovídajícími místy

Interakce antigen – protilátka Vazebná místa protilátek (paratop) tvoří nekovalentní komplexy s odpovídajícími místy na molekulách antigenů (epitop) Komplex antigen-protilátka je reverzibilní

Protilátka (imunoglobulin) • je glykoprotein, který je syntetizován plazmatickými buňkami • tvorba protilátek je

Protilátka (imunoglobulin) • je glykoprotein, který je syntetizován plazmatickými buňkami • tvorba protilátek je vyvolána přítomností antigenu

Využití protilátek v diagnostice Reakce protilátek s antigenem je základem všech sérologických metod využívaných

Využití protilátek v diagnostice Reakce protilátek s antigenem je základem všech sérologických metod využívaných v medicíně. Jednotlivé metody se liší způsobem jejich vizualizace. Existuje velké množství detekčních systémů umožňujících zviditelnit reakci antigenu s protilátkou. Takto lze diagnostikovat široké spektrum infekčních či autoimunitních chorob člověka a zvířat.

Protilátky využívané v diagnostice Monoklonální protilátka – je produkována klonem buněk pocházejících z jedné

Protilátky využívané v diagnostice Monoklonální protilátka – je produkována klonem buněk pocházejících z jedné plazmatické buňky; váže se velmi specificky k určitému epitopu antigenu Polyklonální protilátka – je produkt mnoha klonů plazmatických buněk; jde o směs protilátek namířených proti různým epitopům antigenu

Příprava monoklonálních protilátek César Milstein Georges J. F. Kőhler 1984 – Nobelova cena

Příprava monoklonálních protilátek César Milstein Georges J. F. Kőhler 1984 – Nobelova cena

Využití monoklonálních protilátek v terapii • inhibice rejekce transplantátu • léčba některých nádorových onemocnění

Využití monoklonálních protilátek v terapii • inhibice rejekce transplantátu • léčba některých nádorových onemocnění (imunotoxiny, radioimunotoxiny, bispecifické protilátky…) • léčba autoimunitních chorob • léčba některých virových onemocnění Humanizované protilátky

Děkuji za Vaši pozornost

Děkuji za Vaši pozornost