IMGK 207 Bilimsel aratrma yntemleri 6 Hafta rnekleme

  • Slides: 15
Download presentation
IMGK 207 -Bilimsel araştırma yöntemleri 6. Hafta- Örnekleme yöntemleri ve Anket Yrd. Doç. Dr.

IMGK 207 -Bilimsel araştırma yöntemleri 6. Hafta- Örnekleme yöntemleri ve Anket Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Bugün • Geçen hafta bulduğunuz makaleler • Örnekleme yöntemleri • Verilerin toplanması: Anket

Bugün • Geçen hafta bulduğunuz makaleler • Örnekleme yöntemleri • Verilerin toplanması: Anket

Ödevleriniz

Ödevleriniz

Evren & Örneklem • Bir araştırmada evren (population) soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin

Evren & Örneklem • Bir araştırmada evren (population) soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği canlı ya da cansız varlıklardan oluşan büyük grupturç • Evren değer/Parametre: Evrenden elde edilen verilerden hesaplanan ve evreni betimlemek için kullanılan değerlere denir. • Örneklem: Evrenin özelliklerini yansıtması düşüncesiyle evrenden belirli yöntemlerle seçilmiş birimlerin oluşturduğu topluluk • Örneklem değer: Örneklemi betimlemede kullanılan değerler.

 • Randomization-Yansızlık-Seçkisizlik: Örneklemde temel alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olması –

• Randomization-Yansızlık-Seçkisizlik: Örneklemde temel alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olması – Bağımsızlık

Örnekleme Basit Seçkisiz Her bir örnekleme eşit seçilme olasılığı Tabakalı Alt gruplardan seçilim Sistematik

Örnekleme Basit Seçkisiz Her bir örnekleme eşit seçilme olasılığı Tabakalı Alt gruplardan seçilim Sistematik Aralıklar Amaçsal Aykırı, Max çeşit. , Tipik, Tabakalı Amaçlı, Ölçüti Seçkisiz Örnekleme Seçkisiz olmayan Uygun

VERİLERİN TOPLANMASI • Anket • Görüşme • Gözlem

VERİLERİN TOPLANMASI • Anket • Görüşme • Gözlem

Anket (Questionnaire) • Genellikle yaşam koşullarını, tutum, davranış, inanç belirlemeye yönelik sorular dizinidir. •

Anket (Questionnaire) • Genellikle yaşam koşullarını, tutum, davranış, inanç belirlemeye yönelik sorular dizinidir. • Diğer veri toplama yöntemlerine göre – Daha geniş kitlelere – Kısa zamanda daha ekonomik ulaşılması yöntemiyle avantajlıdır. – Fakat yanıtlacıları güdüleme ve soruları kişiselleştirme gibi sorunları vardırç

 • Anketlerde – Demografik sorular-Olgusal – Kavramsal anlama ile ilgili-Bilgi – Bir konu

• Anketlerde – Demografik sorular-Olgusal – Kavramsal anlama ile ilgili-Bilgi – Bir konu veya objeye ilişkin-Davranış soruları – Bir konu veya objeye ilişkin duygu –görüş- İnanç ve Kanı soruları Bulunabilir.

Anket Geliştirme 1 -Problemi tanımlama 2 -Madde yazma 3 -Uzman görüşü alma ve ön

Anket Geliştirme 1 -Problemi tanımlama 2 -Madde yazma 3 -Uzman görüşü alma ve ön uygulama formu oluşturma 4 -Ön uygulama analizler ve ankete son şeklini verme

1 -Problemi tanımlama

1 -Problemi tanımlama

2 -Madde yazma • Açık uçlu sorular – Yorumlama soruları – Listeleme soruları –

2 -Madde yazma • Açık uçlu sorular – Yorumlama soruları – Listeleme soruları – Boşluk doldurma soruları • Kapalı uçlu sorular – Sınıflama soruları – Sıralama soruları – Dereceleme soruları

3 -Uzman görüşü alma ve ön uygulama • Kapsam geçerliliği: Ankette yer alan maddeler

3 -Uzman görüşü alma ve ön uygulama • Kapsam geçerliliği: Ankette yer alan maddeler ihtiyaç duyulan olgusal ve yargısal verileri kapsamada ve toplamada ne kadar etkili • Uzmandan beklenilenler açıkça yazılmalı • Ön uygulamada – Kapak ve sunuş yazısı – Anket cevaplama yönergesi – Anket soruları

4 -Ön uygulama ve analizler • Asıl çalışmayı yapacağınız gruba benzer bir grup seçin

4 -Ön uygulama ve analizler • Asıl çalışmayı yapacağınız gruba benzer bir grup seçin – Soruların farklı özellikleri ölçmesi – Soruların aynı özelliği ölçmesi • Anket uygulanırken – Posta – Telefon – İnternet • Google formlar • Survey monkey • Typeform

Sorunlar • • • • Anketi kısa ve öz tutun Sorular tek bir amaca

Sorunlar • • • • Anketi kısa ve öz tutun Sorular tek bir amaca yönelik olsun Kafa karıştırıcı yoruma açık sorulardan kaçının Basit tek anlamı olan kelime tercih edin Soru listesi üzerine geri bildirim alın Kişisel ve gizlilik gerektiren soruları sona ekleyi Cevap kategorilerini mantıksal olarak düzenleyin Psikolojik özellik ölçüyorsanız olumsuz ve olumlu sorulara yer verin Uygun bir kategori dili ve mantığı seçin Açık uçlu sorulardan ve «diğer» seçeneğinden kaçının Kategorileri gereksiz yere çoğaltmayın Ölçek noktalarını gereksiz yere çoğaltmayın Ora noktası olan ölçekleri dikkatli kullanın Cevap kategorileri arasında sıralama istemeyin Yönlendirici sorular sormayın