IMGK 207 Bilimsel aratrma yntemleri 4 Hafta Problemi

  • Slides: 22
Download presentation
IMGK 207 -Bilimsel araştırma yöntemleri 4. Hafta- Problemi tanımlama Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar

IMGK 207 -Bilimsel araştırma yöntemleri 4. Hafta- Problemi tanımlama Yrd. Doç. Dr. Bahadır Namdar Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Bugün • Araştırma problemi nedir? • Nasıl belirlenir

Bugün • Araştırma problemi nedir? • Nasıl belirlenir

Araştırma konusu • Araştırma yapmak istediğimiz alandaki herhangi bir konu – Süre – İlgi

Araştırma konusu • Araştırma yapmak istediğimiz alandaki herhangi bir konu – Süre – İlgi alanı – Rapor uzunluğu – Kaynaklar – Ekonomik olması – Etik kaygılar

Araştırma problemi • Unutmayın! Her bilimsel araştırma bir problem ile başlar • Araştırma problemi

Araştırma problemi • Unutmayın! Her bilimsel araştırma bir problem ile başlar • Araştırma problemi gerçekleştireceğiniz araştırma ile çözüm bulmayı planladığınız sorundur. • Bunun için bir araştırma konusu bulmanız gerekir.

 • Araştırma sorularının toplamı araştırma probleminin ne olduğunu tanımlamaktadır. – Araştırma soruları cevaplandığında

• Araştırma sorularının toplamı araştırma probleminin ne olduğunu tanımlamaktadır. – Araştırma soruları cevaplandığında ele alınan problem durumu da çözümlenmiş demektir.

Araştırma Problemi Belirleme • Seçmiş olduğunuz konuda sizi rahatsız eden ve aynı zamanda çözüm

Araştırma Problemi Belirleme • Seçmiş olduğunuz konuda sizi rahatsız eden ve aynı zamanda çözüm getirebileceğinize inandığınız problemleri belirleyin. • Okumalarınız sırasında, sizi meraklandıran problemleri bulmaya ve listelemeye çalışın. • Bu süreçte mutlaka bir ARAŞTIRMA GÜNLÜĞÜ tutun.

Her problem araştırılabilir değildir! • • Akla yatkın olmalı Anlamlı olmalı Açık ve anlaşır

Her problem araştırılabilir değildir! • • Akla yatkın olmalı Anlamlı olmalı Açık ve anlaşır olömalı İfadeler olasılık ve emir kipi şeklinde kurulmalı Sınanabilir test edilebilir ve ölçülebilir olmalı Çok geniş ve çok dar kapsamlı olmamalı Orijinal ve özgün olmalı Etik olmalı

İzlenilecek yol • Araştırma konusunun kapsamını daralt • Problemi net olarak belirlemek • Araştırmanın

İzlenilecek yol • Araştırma konusunun kapsamını daralt • Problemi net olarak belirlemek • Araştırmanın amacının yazılması

Problem Seçimi • Problem seçimi – Genel ölçütler: • Çözülebilirlik Önemlilik Yenilik Etik kurallara

Problem Seçimi • Problem seçimi – Genel ölçütler: • Çözülebilirlik Önemlilik Yenilik Etik kurallara uygun olarak araştırılabilirlik – Özel ölçütler: • Alanda yeterlilik Yöntem ve tekniklerde yeterlilik Veri toplama izni Zaman ve olanak yeterliliği

 • • • Matematik dersi başarısı ile Fen ve Teknoloji dersi başarısı arasında

• • • Matematik dersi başarısı ile Fen ve Teknoloji dersi başarısı arasında ilişki var mıdır? Yarın hava nasıl olacak? Mesleki kıdem ile mesleğe karşı tutum arasında ilişki var mıdır? Tek ebeveynli çocuklar ile çift ebeveynli çocukların okul başarıları arasında fark var mıdır? Yeşil gözlü insanlar daha mı akıllıdır? Evrende dünya dışında yaşam var mıdır?

Değişkenler • Belirlenen araştırma soruları bir durumu betimlemeye yönelik olabileceği gibi – Olaylar ve

Değişkenler • Belirlenen araştırma soruları bir durumu betimlemeye yönelik olabileceği gibi – Olaylar ve olgular arası ilişkileri ortaya çıkarmak üzerine de olabilir. • İlköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli grafik öğretimi hakkındaki düüşünleri nelerdir? • Teknoloji destekli grafik öğretiminin ve düz anlatımın öğrencilerin okul başarıları üzerinde etkisi var mıdır?

Değişken • Bir durumdan diğerine farklılık gösteren bir özelliktir.

Değişken • Bir durumdan diğerine farklılık gösteren bir özelliktir.

Değişkenler • Nicel değişken: Değişken sayı ve miktar olarak açıklanıyorsa • Nitel değişken: Değişken

Değişkenler • Nicel değişken: Değişken sayı ve miktar olarak açıklanıyorsa • Nitel değişken: Değişken özelliği sınıflandırılıyorsa • Sürekli değişken: Ölçülen özellikle ilgili iki ölçüm sonsuz sayıda değer alabiliyorsa (boy, kilo vs) • Süreksiz değişken: Sınırlı sayıda değişken alabilir (kız erkek) Bağımsız Değişken (Neden) Bağımlı değişken (Sonuç)

Değişkenler • Düzenleyici değişken: Bağımlı ve bağımsız değişken arası ilişkiyi düzenler • Dışsal-Kontrol değişken:

Değişkenler • Düzenleyici değişken: Bağımlı ve bağımsız değişken arası ilişkiyi düzenler • Dışsal-Kontrol değişken: Bağımlı değişkenle ilişkisi olan ancak araştırmamızda etkisi test edilemeyen bağımsız değişkenlere denir.

Hipotez • HİPOTEZ: Bir problemin çözümü için ileri sürülen tahmini çözüm önermesi.

Hipotez • HİPOTEZ: Bir problemin çözümü için ileri sürülen tahmini çözüm önermesi.

Bir Örnek Sıfır Hipotez- Null- H 0 Alternatif Hipotez-Araştırma-H 1 Değişkenler arası ilişki yok

Bir Örnek Sıfır Hipotez- Null- H 0 Alternatif Hipotez-Araştırma-H 1 Değişkenler arası ilişki yok Değişkenler arası ilişki var Bizim kuşku duyarak araştırma yapmak istediğimiz asıl burası Örn: Sınav öncesi okunmuş pirinç yemenin sınav başarısına etkisi yoktur. sınav başarısına etkisi vardır. Burada hipotez: tahtaya yaz Sıfır hipotez Alternatif

AMAÇ • Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir.

AMAÇ • Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini ortaya koyan genel bir ifadedir.

Amaç 2 • Öncelikle genel amacı belirten bir cümle – Sonrasında alt amaçları belirten

Amaç 2 • Öncelikle genel amacı belirten bir cümle – Sonrasında alt amaçları belirten cümleler yazılabilir. • Alt amaçlar soru cümlesi olarak Soru cümleleri Açıklaması İfade yazımı Betimsel Durumun ne olduğunu belirtir Nedir ifadesi kullanılır Korelasyonel Değişkenler arası ilişkinin miktarı ve yönüne odaklı Arasında İlişki var mıdır? Karşılaştırmalı Gruplararası/içi karşılaştırma X ile Y arasında fark var mıdır

Sayıltılar • Doğruymuşçasına kabul edilen akla verilere uygun, ispatın gerekmediği önermedir. • Unutmayın: Hipotezin

Sayıltılar • Doğruymuşçasına kabul edilen akla verilere uygun, ispatın gerekmediği önermedir. • Unutmayın: Hipotezin doğrulu test edilirken, çalışmanın en başında sayıltıların doğrulunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. – Örnek: Verilen cevapların uydurma olmadığı

Sınırlılıklar • Araştırmacının kontrol edemediği fakat araştırma sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek noktalardır. – Örneğin: Veri

Sınırlılıklar • Araştırmacının kontrol edemediği fakat araştırma sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek noktalardır. – Örneğin: Veri toplarken sadece anket kullandık

Araştırma raporunun girişi Problem Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar

Araştırma raporunun girişi Problem Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar