ILIRIZAM pokret od 1830 do 1843 ideja sveslavenstva

  • Slides: 17
Download presentation
ILIRIZAM

ILIRIZAM

 • pokret od 1830. do 1843 • ideja sveslavenstva (panslavizma) • Ilirski pokret,

• pokret od 1830. do 1843 • ideja sveslavenstva (panslavizma) • Ilirski pokret, ilirski preporod, ilirizam, hrvatski narodni i književni preporod • Programska orijentacija : • - nacionalna (politička) • - kulturna (književna)

 • Mladi hrvatski intelektualci vraćaju se sa studija iz Praga, Beča, Pešte •

• Mladi hrvatski intelektualci vraćaju se sa studija iz Praga, Beča, Pešte • Jaka mađarizacija • Izražena potreba za stvaranjem jedinstvenog jezika i pravopisa kao sredstva kulturnog i nacionalnog ujedinjavanja

 • 1830. LJUDEVIT GAJ u Budimu tiska Kratka osnova horvatskoslavenskog pravopisanja

• 1830. LJUDEVIT GAJ u Budimu tiska Kratka osnova horvatskoslavenskog pravopisanja

 • Gaj nudi reformu pravopisa i grafije: • grafija = pravopis = jezik

• Gaj nudi reformu pravopisa i grafije: • grafija = pravopis = jezik = narod • Iznosi svoj prijedlog reforme grafije – uvodi DIJAKRITIČKE ZNAKOVE ( po uzoru na češki pravopis) – č, ž, š • Stvoren jedinstveni grafički sustav: » Jedno slovo = jedan glas

 • Za afirmaciju hrvatskog jezika zalažu se i Ivan Derkos i grof Janko

• Za afirmaciju hrvatskog jezika zalažu se i Ivan Derkos i grof Janko Drašković • Zalažu se za štokavsko narječje kao temelj književnog jezika

 • Grof Janko Drašković piše Disertaciju iliti razgovor darovan gospodi poklisarom 1832. •

• Grof Janko Drašković piše Disertaciju iliti razgovor darovan gospodi poklisarom 1832. • Štokavsko narječje je kontinuirano prisutno u dubrovačkoj književnosti i najraširenije

 • 1834. _ Gaj dobiva dozvolu za izdavanje novina • 1835. počpinju izlaziti

• 1834. _ Gaj dobiva dozvolu za izdavanje novina • 1835. počpinju izlaziti Novine horvatske s Danicom horvatskom , slavonskom i dalmatinskom • Danioca – literarno – zabavni dio novina • Iste godine (1835. ) mijenja naziv u Ilirske narodne novine i Danica ilirska

 • Izlaze na štokavskom kao znak afirmacije jedinstvenog književnog jezika • Javlja se

• Izlaze na štokavskom kao znak afirmacije jedinstvenog književnog jezika • Javlja se veliki broj suradnika i Gajevih istomišljenika • Pišu se budnice i davorje

 • Ilirdki pokret uspio je privući mase • Osnivaju se kulturne ustanove: od

• Ilirdki pokret uspio je privući mase • Osnivaju se kulturne ustanove: od 1838. nastaju ilirske (narodne) čitaonice : Varaždin, Križevci, Karlovac, Zagreb • 1842. osniva se Matica ilirska (danas Matica hrvatska) sa zadaćom da objavljuje i širi hrvatsku knjigu

 • 1842. Matica ilirska pokreće časopis “Kolo”, glavni urednik Stanko Vraz, a suradnici

• 1842. Matica ilirska pokreće časopis “Kolo”, glavni urednik Stanko Vraz, a suradnici Dragutin Rakovac, Ljudevit Vukotinović

 • 1842. godine dolazi do razmimoilaženja Gaja i Vraza • Gaj se zalaže

• 1842. godine dolazi do razmimoilaženja Gaja i Vraza • Gaj se zalaže za ilirizam kao politički pokret, Vraz kao kulturni • 1840. izvedena prva drama na hrvatskom jeziku Juran i Sofija Ivana Kukuljevića Sakcinskog (počtka HNK) • Osnivanje Katedre za hrvatski jezik

 • KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO • LIRIKA – dominira domoljubna poezija. Pišu se budnice i

• KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO • LIRIKA – dominira domoljubna poezija. Pišu se budnice i davorje: A. Mihanović “Horvatska domovina”, S. Vraz “Horvatov sloga i zjedinjenje”, Dimitrije Demeter Pjesma Hrvata • Poslije (nakon 1840. ) razvoj ljubavne, refleksivne poezije

 • • • Ljubavna poezija (Vraz, Vukotinović, Preradović) Satirična poezija (Vraz) EPIKA D.

• • • Ljubavna poezija (Vraz, Vukotinović, Preradović) Satirična poezija (Vraz) EPIKA D. Demeter – poema Grobničko polje Ivan Mažuranić - ep Smrt Smail-age Čengića DRAMA D. Demeter: Teuta Ivan Kukuljević Sakcinski: Juran i Sofija Antun Nemčić: Kvas bez kruha ili tko će biti veliki sudac

 • • • PUTOPIS Matija Mažuranić : Pogled u Bosnu Antun Nemčić :

• • • PUTOPIS Matija Mažuranić : Pogled u Bosnu Antun Nemčić : Putositnice KRITIKA S. Vraz – književna kritika D. Demeter – kazališna kritika JEZIKOSLOVNA ZNANOST Osnivanje Katedre za hrvatski jezik Vjekoslav Babukić, Antun Mažuranić

 • 1843. zabranjeno je ilirsko ime • Novine ilirske i Danica ilirska dobivaju

• 1843. zabranjeno je ilirsko ime • Novine ilirske i Danica ilirska dobivaju naziv Narodne novine i Danica horvatska, slavonska i dalmatinska • 2. 5. 1843. – Ivan Kukuljević Sakcinski održao je prvi politički govor na hrvatskom jeziku u Saboru