Ik sta nu op de wachtlijst Wat gebeurt

  • Slides: 12
Download presentation
Ik sta nu op de wachtlijst Wat gebeurt er met mijn vraag in de

Ik sta nu op de wachtlijst Wat gebeurt er met mijn vraag in de Persoonsvolgende Financiering?

2

2

WIE WORDT OVERGEZET? • Actieve zorgvragen • voor aanvragen ingediend voor 01/04/16 die geregistreerd

WIE WORDT OVERGEZET? • Actieve zorgvragen • voor aanvragen ingediend voor 01/04/16 die geregistreerd zijn op wachtlijst • vraag is gewijzigd in periode april-december 2016 (registratie of toewijzing) • Wat dan met toekomstgerichte vragen? • Wat mensen met een lage zorgvraag? • Toekenning persoonsvolgend budget pas vanaf september 2016 3

DE OMZETTING? • Waar baseert men zich op? • Wat is je vraag? •

DE OMZETTING? • Waar baseert men zich op? • Wat is je vraag? • Heb je meer dan 1 vraag? • Wie doet dit? -> VAPH • Resultaat krijg je per brief meegedeeld • Akkoord? Wachten op het budget • Niet akkoord? • frequentie: 3 maanden tijd om te reageren • contactpersoon: volledige procedure doorlopen 4

WIE KRIJGT EERST EEN BUDGET? • Prioritering door RPC • grootte van de ondersteuningskloof

WIE KRIJGT EERST EEN BUDGET? • Prioritering door RPC • grootte van de ondersteuningskloof • mate acuut karakter of dringendheid van vraag • inschatting bovengebruikelijke zorg Øterechtkomen in prioriteitengroep 1, 2 of 3 • Chronologisch als je eenmaal in een groep zit 5

AUTOMATISCHE TOEKENNING • Spoedprocedure snel degeneratieve aandoeningen • Blijvende noodsituatie • Overgang minder- naar

AUTOMATISCHE TOEKENNING • Spoedprocedure snel degeneratieve aandoeningen • Blijvende noodsituatie • Overgang minder- naar meerderjarigen continuïteit 6

BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB) • Zolang je op de wachtlijst staat • Voldoen aantal criteria (zie

BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB) • Zolang je op de wachtlijst staat • Voldoen aantal criteria (zie vorige uiteenzetting VFG) • Minimaal deel ondersteuningsnood invullen terwijl je wacht • Eenmaal een PVB -> geen BOB meer 7

WAT ALS JE JE BUDGET GEKREGEN HEBT? • Je kan al ondersteuning inkopen •

WAT ALS JE JE BUDGET GEKREGEN HEBT? • Je kan al ondersteuning inkopen • MAAR… wat moet er binnen het jaar ook nog gebeuren? • Je hebt je ondersteuningsplan PVB opgemaakt • MDT objectiveert je nood aan ondersteuning en berekent het budget dat je hiervoor nodig hebt 8

ONDERSTEUNINGSPLAN PVB • Welke ondersteuning heb ik nodig? • Wie geeft die ondersteuning? •

ONDERSTEUNINGSPLAN PVB • Welke ondersteuning heb ik nodig? • Wie geeft die ondersteuning? • Wat door jouw natuurlijk netwerk? • Wat niet door het directe netwerk? • Wat met reguliere diensten in je buurt? • Nood aan handicapspecifieke ondersteuning door een VAPH-dienst of VAPH-voorziening? 9

OPSTELLEN ONDERSTEUNINGSPLAN PVF • Proces belangrijk om goedkeuring te krijgen • goed nadenken over

OPSTELLEN ONDERSTEUNINGSPLAN PVF • Proces belangrijk om goedkeuring te krijgen • goed nadenken over je huidige situatie en waar je ondersteuning nodig hebt • alle mogelijkheden bekijken • met verschillende mensen samenzitten kan helpen • Moeilijk? Je kan je laten bijstaan door • Gebruikersorganisatie • Diensten maatschappelijk werk • DOP • -… 10

TRAJECT BIJ MDT • Objectiveren van je ondersteuningsnood op basis van je ondersteuningsplan •

TRAJECT BIJ MDT • Objectiveren van je ondersteuningsnood op basis van je ondersteuningsplan • frequentie • intensiteit • Budget wordt voorgesteld, VAPH kent toe • Vergelijking maken met voorlopige budget • hoger? • lager? • goed ingeschat? 11

? 12

? 12