III SYASAL KTDAR III Siyasal ktidar A Siyasal

  • Slides: 9
Download presentation
III. SİYASAL İKTİDAR

III. SİYASAL İKTİDAR

III. Siyasal İktidar A. Siyasal İktidar Kavramı ve Siyasal İktidarın Özellikleri B. Siyasal İktidarın

III. Siyasal İktidar A. Siyasal İktidar Kavramı ve Siyasal İktidarın Özellikleri B. Siyasal İktidarın Kaynağı ve Meşruluğu C. Temel Anlaşma (Consensus) D. Siyasal İktidarın Tarihsel Gelişimi

A. Siyasal İktidar Kavramı ve Siyasal İktidarın Özellikleri 1. Toplum, Siyaset ve İktidar 2.

A. Siyasal İktidar Kavramı ve Siyasal İktidarın Özellikleri 1. Toplum, Siyaset ve İktidar 2. Siyasal İktidar ve Siyasal Toplum

B. Siyasal İktidarın Kaynağı ve Meşruluğu 1. Meşruluk ve İktidar 2. Meşruluk, Kanunilik ve

B. Siyasal İktidarın Kaynağı ve Meşruluğu 1. Meşruluk ve İktidar 2. Meşruluk, Kanunilik ve İktidar 3. Meşruluk Anlayışları 4. Temel Anlaşma (Consensus) 5. İktidar ve Otorite

D. Siyasal İktidarın Tarihsel Gelişimi 1. Kişiselleşmiş Siyasal İktidar 2. Kurumsallaşmış Siyasal İktidar ve

D. Siyasal İktidarın Tarihsel Gelişimi 1. Kişiselleşmiş Siyasal İktidar 2. Kurumsallaşmış Siyasal İktidar ve Devlet

“Siyasal İktidar” Konusu için Genel Kaynakça Eserin Künyesi: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 19. b.

“Siyasal İktidar” Konusu için Genel Kaynakça Eserin Künyesi: Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 19. b. , Beta, İstanbul 2015. Sayfa Sayıları: 101 -104, 118 -121, 427 -428 Not: “Okuma Çizelgesi”, öğrencilerin 2017 -2018 güz yarı yılında anılan eserlerden yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiş olup, derslerde işlenen konuların hepsini kapsamamaktadır.

“Siyasal İktidar” Konusu için Seçilmiş Kaynakça Leslie Lipson, Politika Biliminin Temel Sorunları, (çev. Tunçer

“Siyasal İktidar” Konusu için Seçilmiş Kaynakça Leslie Lipson, Politika Biliminin Temel Sorunları, (çev. Tunçer Karamustafaoğlu), Birlik Yayıncılık, Ankara 1986. Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, 25. b. , Bilgi Yayınevi, Ankara 2010, s. 33 -66. Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı, (çev. Ahmet Mumcu), İnkılap Kitabevi, İstanbul 2002.

“Siyasal İktidar” Konusu için Ek Okuma Listesi Gianfranco POGGI, Modern Devletin Gelişimi –Sosyolojik Bir

“Siyasal İktidar” Konusu için Ek Okuma Listesi Gianfranco POGGI, Modern Devletin Gelişimi –Sosyolojik Bir Yaklaşım-, 7. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2014. Gianfranco POGGI, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, 5. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016. Alâeddin ŞENEL, Siyasal Düşünceler Tarihi: Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, 11. Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2004. Alâeddin ŞENEL, Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi, 3. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2006. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Kent Devletinden İmparatorluğa, 7. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2013. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI-Levent KÖKER, İmparatorluktan Tanrı Devletine, 8. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2017. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI-Levent KÖKER, Tanrı Devletinden Kral Devlete, 6. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2013. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI-Levent KÖKER, Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı, 4. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2009. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI-Filiz Çulha ZABCI-Reyda ERGÜN, Kral-Devletten Ulus-Devlete, 3. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2017. Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, 2. Baskı, İmge Yayınları, Ankara 2010.

SORU ÖRNEKLERİ: 1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız: a. Siyasal iktidar b. Meşruluk c. Temel anlaşma

SORU ÖRNEKLERİ: 1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız: a. Siyasal iktidar b. Meşruluk c. Temel anlaşma d. Hukuki-rasyonel (akılcı) otorite