II OBRAZY STAROVEKEJ SPOLONOSTI STAROVEK RM 6 KRESANSTVO

  • Slides: 10
Download presentation
II. OBRAZY STAROVEKEJ SPOLOČNOSTI STAROVEKÝ RÍM 6. KRESŤANSTVO V RÍMSKEJ RÍŠI

II. OBRAZY STAROVEKEJ SPOLOČNOSTI STAROVEKÝ RÍM 6. KRESŤANSTVO V RÍMSKEJ RÍŠI

Pôvodné náboženstvo Rimanov • polyteizmus (viera vo viacerých bohov) • spočiatku veľká náboženská tolerancia

Pôvodné náboženstvo Rimanov • polyteizmus (viera vo viacerých bohov) • spočiatku veľká náboženská tolerancia • osvojili si najmä gréckych bohov • nemalo pevný systém nemenných právd ani pevnú organizáciu • stavali chrámy, oltáre • obety • najznámejší chrám – Jupiterov chrám na Kapitole • v období cisárstva – kult panovníka – spor so vznikajúcim kresťanstvom

Pôvodné náboženstvo Rimanov • Jupiter – najvyšší boh • Juno – ochrankyňa manželstva •

Pôvodné náboženstvo Rimanov • Jupiter – najvyšší boh • Juno – ochrankyňa manželstva • Mars – boh vojny • Vesta – ochrankyňa rodiny a mesta • Vulkanos – boh ohňa • Neptún – boh riek, prameňov, mora • Saturn – boh roľníctva • Minerva – bohyňa umenia a remesiel • Venuša – bohyňa lásky a krásy

Počiatky kresťanstva https: //www. youtube. com/watch? v=MYn. NLGMKp 7 M

Počiatky kresťanstva https: //www. youtube. com/watch? v=MYn. NLGMKp 7 M

Kresťanstvo • za vlády cisára Octávia Augusta na území provincie Judei (dnešná Palestína), obývanej

Kresťanstvo • za vlády cisára Octávia Augusta na území provincie Judei (dnešná Palestína), obývanej židovským obyvateľstvom s hlavným mestom Jeruzalemom • zakladateľ – Ježiš Nazaretský • apoštoli – učeníci Ježiša Krista – šírenie viery (misie, listy) • kresťanské obce na čele s biskupom, rímsky biskup = pápež – 1. pápež sv. Peter • prevzalo mnohé židovské náboženské prvky

Kresťanstvo • odmietalo uctievanie rímskych bohov a cisárov – prenasledovanie kresťanov • tajné stretávanie,

Kresťanstvo • odmietalo uctievanie rímskych bohov a cisárov – prenasledovanie kresťanov • tajné stretávanie, útočisko v úteku alebo v úkryte, napr. v katakombách pod Rímom • 313 Milánsky edikt – Konštantín Veľký zrovnoprávnenie s ostatnými náboženstvami -

PREČÍTAJME SI „Ja, cisár Konštantín, a ja, cisár Licinius, sme zvážili všetko, čo slúži

PREČÍTAJME SI „Ja, cisár Konštantín, a ja, cisár Licinius, sme zvážili všetko, čo slúži na úžitok a osoh štátu a rozhodli sme sa poskytnúť kresťanom, tak ako aj všetkým ostatným, slobodnú voľbu nasledovať toho boha, ktorého si želajú, aby nám bolo božstvo a nebesá, nech sú akékoľvek, naklonené. . . Okrem toho nariaďujeme, čo sa kresťanov týka, aby im boli vrátené tie miesta, na ktorých sa predtým zhromažďovali, bezplatne a neodkladne. “

Kresťanstvo • sekty – spochybňovali základy kresťanstva – vystupovali proti nim mnohí kresťanskí učenci

Kresťanstvo • sekty – spochybňovali základy kresťanstva – vystupovali proti nim mnohí kresťanskí učenci (apoštoli PAVOL, JÁN, SV. JUSTÍN, SV. AUGUSTÍN, . . . )

Kresťanstvo • myslitelia: - HIERONYMUS (prvý latinský preklad Biblie) - ARIUS - ATANASIUS -

Kresťanstvo • myslitelia: - HIERONYMUS (prvý latinský preklad Biblie) - ARIUS - ATANASIUS - JÁN ZLATOÚSTY - AMBROSIUS - AURELIUS AUGUSTINUS

PREČÍTAJME SI A ZAMYSLIME SA Citáty Aurelius Augustinus „Mierou, akou rastie v tebe láska,

PREČÍTAJME SI A ZAMYSLIME SA Citáty Aurelius Augustinus „Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše. “ „Život je beh k smrti; beh, v ktorom sa nikto nemôže ani len na chvíľu zastaviť alebo spomaliť. “ „Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora robí z ľudí anjelov. “ „Miluj a potom môžeš konať, čo chceš. “ „Trpezlivosť je spoločníkom múdrosti. “ „Modlitba je rozhovor duše s Bohom. “„Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. “ https: //citaty-slavnych. sk/autori/aurelius-augustinus/