II H PNZGYI S KLTSGVETS VGREHAJTSI ELLENRZS JAVTSA

  • Slides: 57
Download presentation
II. /H. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS JAVÍTÁSA

II. /H. PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS JAVÍTÁSA

TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1. 1 Célok meghatározása 1. 2 Helyzetelemzés 1. 3 Következtetések

TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1. 1 Célok meghatározása 1. 2 Helyzetelemzés 1. 3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2. 1. Stratégiai tanácsok 2. 2 Taktikai tanácsok 2. 3 Informatikai megoldások

1. 1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A dokumentum elkészítésének céljai: 1. Bemutatni az ellenőrzés környezetét

1. 1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A dokumentum elkészítésének céljai: 1. Bemutatni az ellenőrzés környezetét 2. Megismertetni az ellenőrzés folyamatát 3. Az ellenőrzési rendszer és összetevői esetében az erősségek és a gyengeségek bemutatása 4. Az ellenőrzési rendszerben rejlő hibalehetőségek bemutatása

1. Elemző rész – 1. 2 Helyzetelemzés

1. Elemző rész – 1. 2 Helyzetelemzés

1. 2 HELYZETELEMZÉS 1. Az ellenőrzés környezete, a belső kontrollrendszer elemei 2. A belső

1. 2 HELYZETELEMZÉS 1. Az ellenőrzés környezete, a belső kontrollrendszer elemei 2. A belső kontrollrendszert abból a szempontból elemeztük, hogy mennyire szolgálja az önkormányzat megfogalmazott céljait, a deklarált értékeket, az értéket nem alkotó párhuzamosságok, átfedések, felesleges funkciók kiszűrését. A belső kontrollrendszer öt elemének egyenként át kell fognia az önkormányzat szervezetének valamennyi hierarchikus szintjét és feladatait.

1. 2 HELYZETELEMZÉS 1. A kontollkörnyezetet a PH vezetője, a jegyző megfelelően kialakította. Az

1. 2 HELYZETELEMZÉS 1. A kontollkörnyezetet a PH vezetője, a jegyző megfelelően kialakította. Az önkormányzatra jellemző a viilágos, átláthatóü szervezeti sttruktúra, a feladat, felelősség, hatáskörök meghatározottak, átláthatóa humán erőforráskezelés. Erről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján győződhettünk meg, pl. az szmsz, ügyrend, számviteli szabályzatok

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ellenőrzési nyomvonal az Ámr 145/B. § (1) alapján elkészült. A költségvetési

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ellenőrzési nyomvonal az Ámr 145/B. § (1) alapján elkészült. A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Kockázatkezelés 145/C. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati

1. 2 HELYZETELEMZÉS Kockázatkezelés 145/C. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. (2) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. (3) A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. (4) A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Kontrolltevékenységek 145/E. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten

1. 2 HELYZETELEMZÉS Kontrolltevékenységek 145/E. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. (2) A költségvetési szerv vezetője köteles a szerv belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni: a) engedélyezési és jóváhagyási eljárások, b) az információkhoz való hozzáférés, c) fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz), d) beszámolási eljárások.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Információ és kommunikáció 145/F. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles

1. 2 HELYZETELEMZÉS Információ és kommunikáció 145/F. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. (2) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen; a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Monitoring 145/G. § A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés környezete, a belső kontrollrendszer elemei A belső kontrollrendszert abból

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés környezete, a belső kontrollrendszer elemei A belső kontrollrendszert abból a szempontból elemeztük, hogy mennyire szolgálja az önkormányzat megfogalmazott céljait, a deklarált értékeket, az értéket nem alkotó párhuzamosságok, átfedések, felesleges funkciók kiszűrését, a veszteséget okozó kockázatok kezelését.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés környezetét meghatározza Szentlőrinc Város önkormányzata költségvetésének mérete, a vonatkozó

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés környezetét meghatározza Szentlőrinc Város önkormányzata költségvetésének mérete, a vonatkozó központi jogszabályok, a költségvetés szerkezete, a vezetői magatartás, a feladat és intézményi struktúra, valamint a munkaerő-ellátottság, jegyzőség létrehozása Kacsóta és Csonkamindszent községi önkormányzatokkal. A város deklarált missziójából, víziójából, terveiből, szabályzataiból és más rendeleteiből, határozataiból egyértelműen kitűnik a pozitív kontrollkörnyezet létrehozásának szándéka és

1. 2 HELYZETELEMZÉS Pozitívnak értékelhetjük a kontrollkörnyezetet a következők fényében: Ø egyértelmű kommunikáció Ø

1. 2 HELYZETELEMZÉS Pozitívnak értékelhetjük a kontrollkörnyezetet a következők fényében: Ø egyértelmű kommunikáció Ø a feladatok, hatáskörök, jogkörök pontos, következetes írásos szabályozása, Ø a munkatársak folyamatos képzésének biztosítása (követelménye)

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ø átlátható szervezet, folyamatok működtetése Ø megfelelő erkölcsi légkör kialakítása Ø

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ø átlátható szervezet, folyamatok működtetése Ø megfelelő erkölcsi légkör kialakítása Ø az etikátlan magatartás kiszűrése, szankcionálása

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ø Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Szentlőrinci Kistérségi Társulás keretében

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ø Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Szentlőrinci Kistérségi Társulás keretében látja el. A belső ellenőrzési feladatot a munkaszervezetben egy fő teljes munkaidőben és egy fő 4 óra részmunkaidőben végzi. Szükség esetén lehetőség nyílik külső erőforrás bevonására.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Szentlőrinc Város önkormányzata rendelkezik az előírt dokumentumokkal (SZMSZ, számviteli politika és

1. 2 HELYZETELEMZÉS Szentlőrinc Város önkormányzata rendelkezik az előírt dokumentumokkal (SZMSZ, számviteli politika és szabályzatok, stratégiai és éves pénzügyi programok, tervek).

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ø Az ellenőrzési stratégia 2009 -2013. évekre készült, összhangban a kistérségi

1. 2 HELYZETELEMZÉS Ø Az ellenőrzési stratégia 2009 -2013. évekre készült, összhangban a kistérségi stratégiai tervekkel. Ø Az ellenőrzési stratégia megfogalmazza, hogy a területen élők és működő szervezetek mit tekintenek értéknek pl. a közlekedés, egészségügy, szabadidő eltöltése területén, ennek szolgálatában tűzi ki az önkormányzati célokat, és összhangban az ellenőrzési stratégiai célokat.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési stratégia alapján készült el 2008. októberében a 2009. évi

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési stratégia alapján készült el 2008. októberében a 2009. évi ellenőrzési terv, amely jellemzően szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzéseket irányoz elő. Előnye, hogy a szabályszerűségi vizsgálatokat is folyamatalapúan és rendszerszemléletben közelíti meg.

1. 2 HELYZETELEMZÉS A belső ellenőrzés folyamata, szabályozottsága ØSzentlőrinc rendelkezik 2008. április 1 -től

1. 2 HELYZETELEMZÉS A belső ellenőrzés folyamata, szabályozottsága ØSzentlőrinc rendelkezik 2008. április 1 -től hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel, amely Kacsóta és Csonkamindszent községekre is hatályos. ØTartalmazza az ellenőrzés folyamatát, így vizsgálatok előkészítését, az ellenőrzési program összeállítását, az ellenőrzések végrehajtását, az ellenőrzési tapasztalatok írásba foglalását (jelentéstervezet elkészítése), az ellenőrzési jelentés hasznosítását, realizálását, a nyilvántartás fő követelményeit (az érintetteknek való megküldés, intézkedési terv készítés), az

1. 2 HELYZETELEMZÉS A belső ellenőrzési kézikönyvet a pénzügyi osztályvezető készítette, ami összeférhetetlen és

1. 2 HELYZETELEMZÉS A belső ellenőrzési kézikönyvet a pénzügyi osztályvezető készítette, ami összeférhetetlen és nem felel meg a Ber. előírásának, mely szerint a kézikönyvet a belső ellenőrzési vezető, annak hiányában a belső ellenőrzési vezető feladatait végző személy készíti, aki nem lehet a pénzügyi osztályvezető.

1. 2 HELYZETELEMZÉS A jegyzőség rendelkezik FEUVE szabályzattal is, amely integrálja az ellenőrzési nyomvonalat,

1. 2 HELYZETELEMZÉS A jegyzőség rendelkezik FEUVE szabályzattal is, amely integrálja az ellenőrzési nyomvonalat, a kockázatkezelést és a szabálytalanságok kezelését a jogi előírásoknak és a belső sajátosságoknak megfelelően. A FEUVE az elfogadása óta bekövetkezett és várható jogszabályi változások miatt átdolgozásra szorul.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési rendszer erősségei, gyengeségei Erősségei: Az ellenőrzés kistérségi társulás keretében

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési rendszer erősségei, gyengeségei Erősségei: Az ellenőrzés kistérségi társulás keretében való ellátása lehetővé teszi magasan képzett , a napi gyakorlatban is jelenlévő szakemberek foglalkoztatását A belső ellenőrzés költséghatékonyan valósul meg, számos adminisztratív kötelezettség, kistérségi, jegyzőségi szinten teljesíthető, az emberi erőforrás -felhasználás gazdaságosabb, hatékonyabb. A belső ellenőrzés a tevékenységét a jogszabályi előírások, a PM módszertani segédletek, ellenőrzési standardok alapján alakította ki,

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés stratégiai és taktikai célja a kistérségi önkormányzatok stratégiai és

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzés stratégiai és taktikai célja a kistérségi önkormányzatok stratégiai és taktikai céljához igazodik, a teljesítést fékező kockázatok elkerülésére, csökkentésére, értéknövelésére irányul. A belső szabályzatok mind a jogszabályi követelményekre mind a belső sajátosságokra tekintettel vannak. A belső ellenőrzési stratégia mind a bizonyosságot adó, mind a tanácsadó szerepet megjeleníti. A belső ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri az ellenőrzések megállapításainak realizálását, amihez a deklarált szervezeti, vezetői erkölcsi, etikai értékek is segítséget nyújtanak.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Gyengeségei: A belső kontrollrendszer elemei nem alkotnak egységes rendszert az önkormányzat

1. 2 HELYZETELEMZÉS Gyengeségei: A belső kontrollrendszer elemei nem alkotnak egységes rendszert az önkormányzat szabályozási rendszerében. A belső kontrollrendszer öt elemét a szabályzatok, tervek, éves előterjesztések nem rendszerszemléletben azonosítják. Ebből adódóan az egyes elemek közötti kapcsolatrendszer nem kimunkált.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Gyengeségei: Ø A kockázatkezelés mint a belső kontrollrendszer önálló eleme a

1. 2 HELYZETELEMZÉS Gyengeségei: Ø A kockázatkezelés mint a belső kontrollrendszer önálló eleme a konkrét ellenőrzések előkészítése folyamatában nem kap elég hangsúlyt az önkormányzat értékmegőrző, értéket alkotó tevékenységei szempontjából. ØA FEUVE az önkormányzatnál és intézményeinél nem kellően kiépített. Ø Meghatározó mértékben a szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzések hangsúlyosak.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Gyengeségei: Ø A belső ellenőrzési terv helyesen tartalmazza a kötelező feladatokat,

1. 2 HELYZETELEMZÉS Gyengeségei: Ø A belső ellenőrzési terv helyesen tartalmazza a kötelező feladatokat, fókuszba állítja a szabályozottság, szabályosság biztosítását, pl. a normatívák igénylésénél és felhasználásánál, az EU támogatások felhasználásánál. Ugyanakkor a stratégiai célkitűzésekhez igazodva a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi szempontok alkalmazását mind a döntések előkészítése és végrehajtása kapcsán fokozottan szükséges

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési rendszerben rejlő hibalehetőségek A belső kontrollrendszer nem alkot egységes

1. 2 HELYZETELEMZÉS Az ellenőrzési rendszerben rejlő hibalehetőségek A belső kontrollrendszer nem alkot egységes egészet A kockázatkezelési rendszer (az éves ellenőrzési terv kialakítása során) nem kellő kidolgozottsága, részletessége és testre szabottsága miatt a belső ellenőrzési feladatokat nem kellőképpen fókuszálják a belső ellenőr által elvégzett kockázatkezelés eredményei. A kockázatok nagysága és azok kezelése a különböző folyamatba épített megelőző, korrekciós,

1. 2 HELYZETELEMZÉS A szabályszerűségre koncentrálva nem tárja fel a folyamatokban rejlő párhuzamosságokat, átfedéseket,

1. 2 HELYZETELEMZÉS A szabályszerűségre koncentrálva nem tárja fel a folyamatokban rejlő párhuzamosságokat, átfedéseket, felesleges funkciókat, az értéket nem hordozó, nem alkotó folyamatokat, műveleteket. Előfordulhat, hogy szükségtelen funkciókat végeznek szabályosan, felesleges költséggel.

1. 2 HELYZETELEMZÉS Nem kellően ösztönöz korszerű elemzési módszerek alkalmazására a szakmai, működési, fejlesztési

1. 2 HELYZETELEMZÉS Nem kellően ösztönöz korszerű elemzési módszerek alkalmazására a szakmai, működési, fejlesztési döntések előkészítésében és végrehajtásában, pénzügyi és számviteli beszámolókban, jelentésekben, annak ellenére, hogy stratégiai célként ezt megfogalmazza A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség számszerűsítéséhez, megítéléséhez az ellenőrzés nem rendelkezik ebben az esetben összehasonlításai adatokkal. A belső ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei kialakításánál, működtetésénél elmarad a gazdaságossági, hatékonysági szempontok

1. Elemző rész – 1. 3 Következtetések

1. Elemző rész – 1. 3 Következtetések

1. 3 KÖVETKEZTETÉS Ø A kialakított belső ellenőrzés rendszer tervszerűen és szabályozottan működik. Ø

1. 3 KÖVETKEZTETÉS Ø A kialakított belső ellenőrzés rendszer tervszerűen és szabályozottan működik. Ø A belső kontrollrendszer egésze azonban a többi elemében nem követi a kialakításának, működtetésének jogszabályból és az önkormányzat sajátosságaiból adódó követelményeit.

1. 3 KÖVETKEZTETÉS Ø A belső ellenőrzés tervezése, végrehajtása, nyilvántartása informatikai megalapozottsága fejlesztésre szorul.

1. 3 KÖVETKEZTETÉS Ø A belső ellenőrzés tervezése, végrehajtása, nyilvántartása informatikai megalapozottsága fejlesztésre szorul. Ø Meg kell őrizni a szakértelem jelenlétét a belső ellenőrzéseknél. Ø Fokozni kell az ellenőrzések gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét, értéknövelő szerepét mind az ellenőrzött folyamatoknál mind a belső ellenőrzés folyamatában.

1. 3 KÖVETKEZTETÉS ØA kockázatmenedzsment rendszerének kialakítására, működtetésére, felülvizsgálatára, elkülönített szabályozására nagyobb hangsúlyt kell

1. 3 KÖVETKEZTETÉS ØA kockázatmenedzsment rendszerének kialakítására, működtetésére, felülvizsgálatára, elkülönített szabályozására nagyobb hangsúlyt kell helyezni Ø Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a belső ellenőri feladatok kockázatelemzéssel megalapozására is Ø Szükséges korszerű pénzügyi-gazdasági elemzési módszerek alkalmazása mind a szakmai, mind a pénzügyi-gazdasági, mind az ellenőrzési tevékenységeknél.

2. Tanácsadói rész – 2. 1 Stratégiai tanácsok

2. Tanácsadói rész – 2. 1 Stratégiai tanácsok

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A dokumentum elkészítésének céljai: Ø Az ellenőrzés rendszerére és elemeire

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A dokumentum elkészítésének céljai: Ø Az ellenőrzés rendszerére és elemeire vonatkozó jobbítási taktikai javaslatok megfogalmazása Ø Az ellenőrzés rendszerére vonatkozó jobbítási javaslatok sztenderdizálása Ø Az ellenőrzés rendszerének és megállapításainak transzparensségét erősítő javaslatok megfogalmazása

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Javasoljuk az egységes belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését az

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Javasoljuk az egységes belső kontrollrendszer kialakítását és működtetését az önkormányzat és intézményei valamennyi hierarchikus szintjét és feladatait átfogóan az Áht, az Ámr és a Ber előírásai, a PM útmutatói, ajánlásai, fejlesztési célkitűzései szerint.

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy 2009. január

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni, hogy 2009. január 1 -jétől: Ø a FEUVE és a belső ellenőrzés kontrolltevékenységek közé tartoznak; a Ø a kontrolltevékenységek nemcsak szigorúan a pénzügyi folyamatokra irányulnak, hanem valamennyi tevékenységnél ellenőrzik az értékteremtő, értékáramló folyamatokat, a szabályozottságot, szabályosságot, gazdaságosságot, hatékonyságot, eredményességet.

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Az ellenőrzési nyomvonal a kontrollkörnyezet (és nem a FEUVE)

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Az ellenőrzési nyomvonal a kontrollkörnyezet (és nem a FEUVE) része. Ø A kockázatkezelés a belső kontrollrendszer önálló eleme lett. Ø A szabálytalanságkezelést a FEUVE továbbra is részeként integrálja. Ø A belső konrollrendszer önálló eleme még a monitoring, valamint az információ és a kommunikáció.

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A kontrollrendszernek az önkormányzat értékteremtő képességét kell szolgálnia: Ø segítenie

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS A kontrollrendszernek az önkormányzat értékteremtő képességét kell szolgálnia: Ø segítenie kell feltárni, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők számára, a hatósági intézkedések során mi jelent értéket; Ø a folyamatokban hol keletkezik az érték, hol és milyen okok miatt akadhat el a folyamatos értékáramlás, hogyan előzhető, szüntethető meg a veszteség.

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Hozzá kell járulnia a felesleges funkciók és a hozzájuk

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Hozzá kell járulnia a felesleges funkciók és a hozzájuk kapcsolódó költségek feltárásához, megszüntetéséhez, pl. az értékelemzés , költség -haszon elemzés, a pénz időértékén alapuló számítások alkalmazásával. Ø Arra kell törekedni, hogy a folyamatok minden szakasza, művelete kizárólag értéket alkotó legyen.

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Az ellenőrzés stratégiai terve és az önkormányzat stratégiai tervei

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Az ellenőrzés stratégiai terve és az önkormányzat stratégiai tervei közötti összhangot a célok elérése érdekében biztosítani kell a kockázatelemzés eredményének dokumentálásával kidolgozott stratégiai és éves ellenőrzési tervben. Ø Javasoljuk a jegyző által kialakított kockázatmenedzsment rendszert és a belső ellenőrzés által a tervezésnél alkalmazott kockázatértékelés markánsabb elválasztását, szabályozását, összehangolását.

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Javasoljuk a BETTI Belső ellenőrzési tevékenységet támogató informatikai rendszer

2. 1 STRATÉGIAI TANÁCSADÁS Ø Javasoljuk a BETTI Belső ellenőrzési tevékenységet támogató informatikai rendszer térítésmentesen igénybe vehető alkalmazását a belső ellenőrzés tervezése, végrehajtása, nyilvántartása érdekében. A rendszer már 2009 ben pilot programként használható, a felhasználási jogosultságot a PM honlapján található közleményben mellékelt módon lehet igényelni. Ø Javasoljuk szabályozni a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmát, jogszabály szerinti felülvizsgálatának módját, felelősét, végrehajtóját, közreműködőjét.

Jogszabályi hivatkozás • Ellenőrzési nyomvonal • 145/B. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles

Jogszabályi hivatkozás • Ellenőrzési nyomvonal • 145/B. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Jogszabályi hivatkozás Kockázatkezelés 145/C. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők

Jogszabályi hivatkozás Kockázatkezelés 145/C. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. (2) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. (3) A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. (4) A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

Jogszabályi hivatkozás Kontrollkörnyezet 145/D. § A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben

Jogszabályi hivatkozás Kontrollkörnyezet 145/D. § A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, melyben a) világos a szervezeti struktúra; b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok; c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén; d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Jogszabályi hivatkozás Kontrolltevékenységek 145/E. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül

Jogszabályi hivatkozás Kontrolltevékenységek 145/E. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. (2) A költségvetési szerv vezetője köteles a szerv belső szabályzataiban legalább az alábbiakat szabályozni: a) engedélyezési és jóváhagyási eljárások, b) az információkhoz való hozzáférés, c) fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz), d) beszámolási eljárások.

Jogszabályi hivatkozás Információ és kommunikáció 145/F. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan

Jogszabályi hivatkozás Információ és kommunikáció 145/F. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. (2) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen; a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. Monitoring 145/G. § A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

2. Tanácsadói rész – 2. 2 Taktikai tanácsok

2. Tanácsadói rész – 2. 2 Taktikai tanácsok

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS a. ) Cselekvési terv ØA kézikönyv és a kockázatkezelési, szabálytalanságok

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS a. ) Cselekvési terv ØA kézikönyv és a kockázatkezelési, szabálytalanságok kezelése, ellenőrzési nyomvonal, a vezetők felelőssége, elszámoltatása, az ellenőrzések nyilvántartása szabályzatok frissítése, kidolgozása a jogszabályi változások, a PM útmutatói, a belső ellenőrzési standardokról szóló PM irányelvek, fejlesztési elképzelések alapján Ø Kockázatkezelési csoport felállítását (belső, esetleg külső is szakemberekből álló) a kockázatok azonosítása, mérése, kezelése, a kockázati kultúra kialakítása, rendszeres

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø A stratégiai és éves ellenőrzési terv felülvizsgálata a belső

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø A stratégiai és éves ellenőrzési terv felülvizsgálata a belső ellenőr által elvégzett kockázatkezelés dokumentált eredménye alapján, pl. szükséges-e a pénzkezelés szabályozottságának külön évenkénti ellenőrzése (5 nap/intézmény), nem adható-e bizonyosság ezen a területen más ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódóan.

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø Elemzési kézikönyv összeállítása, amely a stratégiai célok elérése érdekében

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø Elemzési kézikönyv összeállítása, amely a stratégiai célok elérése érdekében tartalmazza mindazon elemzési módszereket, amely az önkormányzat hatósági, közszolgáltató tevékenységei, költségvetés tervezési, gazdálkodási, fejlesztési, ellenőrzési folyamatai teljesítményét, gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét számszerűsíti, feltárja az értékadó, esetleg veszteséget okozó vagy okozható mennyiségi és minőségi tényezőket.

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø Az elemzési módszerek gyakorlati alkalmazásához költség (kiadás) gazdálkodási rendszer

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø Az elemzési módszerek gyakorlati alkalmazásához költség (kiadás) gazdálkodási rendszer kidolgozás a közvetlen , közvetett kiadások, költségek szakfeladatokhoz rendelése érdekébe Ø A BETTI informatikai rendszer használati jogosultságának megszerzése Ø A 2010. január 1 -től hatályos jogszabályi előírások alkalmazásának előkészítése, szabályzatok módosítása, feladatok, felelősök kijelölése Ø Az alapító okiratok ismételt felülvizsgálata és módosítása

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS b. ) A cselekvési terv megvalósít-hatóságának igazolása Szentlőrinc rendelkezésére állnak

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS b. ) A cselekvési terv megvalósít-hatóságának igazolása Szentlőrinc rendelkezésére állnak a cselekvési terv megvalósításához szükséges személyi feltételek, azaz a képzett létszám és az „ értéket pénzért” iránti vezetői, munkatársi elkötelezettség, teremtő erejű lokálpatriotizmus.

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø A javaslatok megvalósításához szükséges központi jogszabályok, útmutatók megjelentek, illetve

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø A javaslatok megvalósításához szükséges központi jogszabályok, útmutatók megjelentek, illetve a PM honlapján hozzáférhetők. Az államháztartás szervezetei könyvvezetéséről, beszámoló rendszeréről szóló 249/2000. kormányrendelet, az Ámr. , a Ber. módosítása jelenleg folyik. A Ber. tervezett változása a PM honlapján megtekinthető.

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø Az önkormányzat kialakította a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

2. 2 TAKTIKAI TANÁCSADÁS Ø Az önkormányzat kialakította a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény alapján a feladat és szervezeti rendszerét, a feladatok ellátásának intézményi kereteit. Ø A feladatok és a szervezetek nagyságrendje igényli és ezért meg kell teremteni a korszerű informatikai rendszerek alkalmazásának személyi és tárgyi feltételeit.

2. Tanácsadói rész – 2. 3 Informatikai megoldások

2. Tanácsadói rész – 2. 3 Informatikai megoldások

2. 3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK ØA belső kontrollrendszer informatikai háttere megteremthető. Első lépésben a belső

2. 3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK ØA belső kontrollrendszer informatikai háttere megteremthető. Első lépésben a belső ellenőrzés számára a BETTI alkalmazását javasoljuk, majd a kidolgozás és tesztelés alatt lévő Költségvetési Gazdálkodási Rendszer szolgáltathat számos lehetőséget és információt. ØJól alkalmazhatók a www. allamkincstar. gov. hu honlapjáról térítésmentesen letölthető informatikai rendszerek.