IFA esk republika Nvrh Evropsk komise na revizi

  • Slides: 5
Download presentation
 IFA Česká republika Návrh Evropské komise na revizi Směrnice 2003/49/EC o společném systému

IFA Česká republika Návrh Evropské komise na revizi Směrnice 2003/49/EC o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků Lenka Fialková 13. prosince 2011 1

 IFA Česká republika Návrh EK na změnu Směrnice 2003/49/EC > > > Předložen

IFA Česká republika Návrh EK na změnu Směrnice 2003/49/EC > > > Předložen 1. listopadu 2011 Navržen termín pro implementaci členskými státy 1. leden 2012 Navržená účinnost 1. ledna 2013 2

 IFA Česká republika Navrhované změny > > > Rozšíření směrnice na další typy

IFA Česká republika Navrhované změny > > > Rozšíření směrnice na další typy společností – v podstatě shodně se směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, včetně zahrnutí Evropské společnosti a Evropského družstva. Snížení hranice podílu na kapitálu či hlasovacích právech – opět shodně se směrnicí o mateřských a dceřiných společnostech – na 10 % (dnes 25%). Rozšíření definice „spojené osoby“ tak, aby zahrnovala i nepřímý podíl na kapitálu či hlasovacích právech. Zpřísnění podmínek pro osvobození u zdroje – rozšíření o podmínku stanovující, že úrok či licenční poplatek musí podléhat na straně příjemce zdanění v zemi rezidence. Upřesnění, za jakých podmínek může být platba úroku a licenčního poplatku osvobozena u zdroje, pokud jsou tyto vypláceny stálou provozovnou. 3

 IFA Česká republika Postoj České republiky > > ČR nemá zásadní připomínky ČR

IFA Česká republika Postoj České republiky > > ČR nemá zásadní připomínky ČR chce ze směrnice – ze seznamu společností odstranit v. o. s. a K. S. 4

 IFA Česká republika Děkuji za pozornost 5

IFA Česká republika Děkuji za pozornost 5