IERNE DIERY VO VESMRE TOM MIKLOKO 3 C

  • Slides: 19
Download presentation
ČIERNE DIERY VO VESMÍRE TOMÁŠ MIKLOŠKO 3. C

ČIERNE DIERY VO VESMÍRE TOMÁŠ MIKLOŠKO 3. C

Charakteristika Čierna diera je miesto vo vesmíre, v ktorom je skoncentrované také veľké množstvo

Charakteristika Čierna diera je miesto vo vesmíre, v ktorom je skoncentrované také veľké množstvo hmoty, že objekty, ktoré sa nachádzajú v určitej vzdialenosti nemajú šancu uniknúť.

História Za otcov čiernej diery sa považujú Angličan John Mitchell a Francúz Pierre-Simon Laplace.

História Za otcov čiernej diery sa považujú Angličan John Mitchell a Francúz Pierre-Simon Laplace. V roku 1915 Einstein vyvinul teóriu gravitácie nazývanú Všeobecná Teória Relativity Z Einsteinovych rovníc vyplýva, že ak je hmota dostatočne hustá, jej gravitácia dokáže eliminovať všetky ostatné efekty a vytvorí priestor, z ktorého ani hmota ani svetlo nemôžu uniknúť.

Vznik čiernych dier Čierne diery vo vesmíre sú vytvárané prirodzene , kedykoľvek sa dostatočné

Vznik čiernych dier Čierne diery vo vesmíre sú vytvárané prirodzene , kedykoľvek sa dostatočné množstvo hmoty zhustí v danom priestore vo vesmíre, vďaka procesu nazývanému gravitačné zrútenie

Gravitačné zrútenie Keď do budúcej čiernej diery pribúda hmota, jej gravitácia sa zvyšuje ,

Gravitačné zrútenie Keď do budúcej čiernej diery pribúda hmota, jej gravitácia sa zvyšuje , zakrivenie priestoru v okolí sa zväčšuje. Ak úniková rýchlosť v nejakej vzdialenosti od stredu dosiahne rýchlosť svetla, vytvorí sa horizont udalostí, vnútri ktorého musí hmota nevyhnutne prepadávať do jedného bodu vytvárajúc tak singularitu.

Sú naozaj čierne ? čierne diery nemusia byť ani čierne, a už vôbec nie

Sú naozaj čierne ? čierne diery nemusia byť ani čierne, a už vôbec nie diery v prípade čiernej diery znamená prídavné meno „čierna“ absenciu vyžarovaného svetla či iných emisií Veľké čierne diery sú v tomto zmysle naozaj veľmi čierne. Menšie čierne diery však energiu vyžarovať môžu.

Horizont udalostí označuje sa ním povrch čiernej diery čokoľvek čierna diera nasaje pod horizont

Horizont udalostí označuje sa ním povrch čiernej diery čokoľvek čierna diera nasaje pod horizont udalostí, nadobro zmizne z vonkajšieho vesmíru na úrovni horizontu udalostí je úniková rýchlosť rovná rýchlosti svetla

Singularita Podľa Všeobecnej Relativity je to miesto , kde je zakrivenie časopriestoru nekonečné a

Singularita Podľa Všeobecnej Relativity je to miesto , kde je zakrivenie časopriestoru nekonečné a gravitačné sily sú nekonečne veľké Všetky častice vnútri horizontu udalostí sa pohybujú smerom k singularite

 Akrečný disk hustého plynu obiehajúci čiernu dieru. Okraj čiernej diery sa nazýva horizont

Akrečný disk hustého plynu obiehajúci čiernu dieru. Okraj čiernej diery sa nazýva horizont udalostí. Uprostred je nekonečne hustá singularita.

Stephen Hawking je jedným z najvýznamnejších svetových teoretických fyzikov Prvýkrát opísal tepelné žiarenie čiernych

Stephen Hawking je jedným z najvýznamnejších svetových teoretických fyzikov Prvýkrát opísal tepelné žiarenie čiernych dier známe ako Hawkingovo žiarenie

Stephen Hawking a čierne diery

Stephen Hawking a čierne diery

Prečo ich nevidíme ? Čierne diery nevidíme, pretože svetlo z nich neuniká. Čierne diery

Prečo ich nevidíme ? Čierne diery nevidíme, pretože svetlo z nich neuniká. Čierne diery pôsobia na hmotu v ich okolí: na gigantické oblaky plynu a hviezdy. Gravitačný rukopis čiernej diery si nemôžeme pomýliť s nijakým iným telesom.

Stelárne čierne diery Stelárne ( hviezdne ) čierne diery majú hmotnosť typickej hviezdy, čo

Stelárne čierne diery Stelárne ( hviezdne ) čierne diery majú hmotnosť typickej hviezdy, čo možno prirovnať k 4 až 15 násobku nášho Slnka sú pozostatkami masívnych mŕtvych hviezd, ktoré implodovali (zanikli) jedna z najbližších, o ktorých sa vie sa nachádza v binárnom systéme zvanom Cygnus X-1 (na obrázku)

Supermasívne čierne diery majú podľa odhadov hmotnosť až jedného percenta klasickej galaxie Predpokladá sa,

Supermasívne čierne diery majú podľa odhadov hmotnosť až jedného percenta klasickej galaxie Predpokladá sa, že Mliečna dráha má v galaktickom strede jednu takúto supermasívnu čiernu dieru Sagittarius A*(na obrázku). Väčšina, ak nie všetky galaxie majú vo svojom strede supermasívnu čiernu dieru

 Supermasívna čierna diera Sagittarius A*.

Supermasívna čierna diera Sagittarius A*.

Zdroj http: //sk. wikipedia. org/wiki/%C 4%8 Cierna_diera http: //blackholes. stardate. org/resources/faq. php? id =1

Zdroj http: //sk. wikipedia. org/wiki/%C 4%8 Cierna_diera http: //blackholes. stardate. org/resources/faq. php? id =1 http: //www. britannica. com/EBchecked/topic/67925/black -hole http: //www. suh. sk/kozmos%20601 f/ciernadiera. htm http: //www. hawking. org. uk/

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť