iekeste meediaalane tegevus Teeme ise TV uudise Pialpoiss

  • Slides: 12
Download presentation
Õiekeste meediaalane tegevus Teeme ise TV uudise „Pöialpoiss peab sünnipäeva“

Õiekeste meediaalane tegevus Teeme ise TV uudise „Pöialpoiss peab sünnipäeva“

Tegevus on lõimitud „Pöialpoiss peab sünnipäeva” lasteaialaste linnuteemaliste lühinäidendite konkursiga. Selle korraldaja on Huvitava

Tegevus on lõimitud „Pöialpoiss peab sünnipäeva” lasteaialaste linnuteemaliste lühinäidendite konkursiga. Selle korraldaja on Huvitava Bioloogia Kool (MTÜ Naaskelnokk). Tegevuse eesmärk: Laps õpib ise looma TV uudiseid erinevate elusündmuste ja nähtuse kohta. Laps saab ettekujutuse meedia loomise protsessist, õpetades samal ajal ka linde tundma. Laps mõistab, et meedia sisu on alati kellegi poolt loodud.

Esimene tegevus • Tutvumine lindudega-rähn, varblane, leevike, tihane, suitsupääsuke, pöialpoiss. • Ettepanek lastele teha

Esimene tegevus • Tutvumine lindudega-rähn, varblane, leevike, tihane, suitsupääsuke, pöialpoiss. • Ettepanek lastele teha ise oma uudis, arutlemine kuidas teha TV uudist. • Tutvumine pabernäpunukkudega ja tekstide harjutamine. • TV uudise lõikude filmimine. • Filmitud lõikude koos lastega vaatamine ning arutamine, mis läks hästi, mida tuleks parandada. • (vaikne ruum, selge kõne, kaamerasse vaatamine).

Teine tegevus • Teatri sirmi seadmine suureks televiisoriks. • Sirmi seinale uudise teemaliste piltide

Teine tegevus • Teatri sirmi seadmine suureks televiisoriks. • Sirmi seinale uudise teemaliste piltide lisamine. (mikrofon, telediktor, telekas, intervjuu tegemine). • Laste vabamäng ja tegevus uues meediakeskuses. Kasutusel olid mikrofonid, käpiknukud. Lapsed proovisid iseseisvalt uudise lugemist harjutada, lauldi laule, tehti käpiknukkudega etendusi, loeti ilmateadet, intervjuude tegemine.

Kolmas tegevus • Tutvumine uuesti uudistes olevate lindudega (pöialpoiss, leevike, tihane, rähn, pääsuke- nende

Kolmas tegevus • Tutvumine uuesti uudistes olevate lindudega (pöialpoiss, leevike, tihane, rähn, pääsuke- nende nimed ning eluviis). • Tekstide harjutamine kogu rühmaga. (ringmänguna). Vahendieks olid pildid põrandal. • Uudise lõikude filmimine uuesti. • Õpetaja seadis lõikudest kokku uudise.

Neljas tegevus • Lastega koos filmitud uudise vaatamine. • https: //www. youtube. com/watch? v=n

Neljas tegevus • Lastega koos filmitud uudise vaatamine. • https: //www. youtube. com/watch? v=n 47 zg 4 Xxrko • Peale uudise vaatamist toimus vestlus lastega enda loodud meedia sisu üle. Mis meeldis, mida sa teada said, kas oli raske uudist lugeda, millest veel võiks teha uudiseid?

Laste tagasiside: • Uudist ei olnud lugeda raske. • Kõige enam meeldisid linnud ning

Laste tagasiside: • Uudist ei olnud lugeda raske. • Kõige enam meeldisid linnud ning see kuidas Kirke ütles „Aitäh sõbrad“. • Saime teda lindude nimed. • Uudise võib teha näiteks veel ka kassidest, politseiautost, lasteaiast (tuli väga palju erinevaid ideid).

Kokkuvõte • Lapsed said teada ja mõistsid, et uudiseid võib teha ükskõik millest või

Kokkuvõte • Lapsed said teada ja mõistsid, et uudiseid võib teha ükskõik millest või kellest. • Uudised annavad meile alati uut infot või teadmisilapsed tutvusid lindude ja nende eluviisiga. • Lapsed võtsid väga kiirelt omaks uudiste loomise teema ning kasutavad seda aktiivselt oma loovmängus. Mikrofonid ja teatrisirm on aktiivses kasutuses igapäevaselt. • Edaspidiste tegevustena võiks uurida trükimeediat (nt uudiseid ajalehes, erinevad ajakirjad ja nende sisu, ise oma ajakirja tegemine).

Meil oli tore, tee sina ka oma TV uudis!

Meil oli tore, tee sina ka oma TV uudis!