I Tin hnh th nghim 1 Th nghim

  • Slides: 13
Download presentation

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao. - Hóa chất : C, Cu. O, dd Ca(OH)2. - Dụng cụ : ống nghiệm, giá sắt , muỗng sắt, ống hút, ống dẫn khí, đèn cồn, kẹp gỗ …

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao.

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao. -Hiện tượng : + Màu đen của hỗn hợp trong ống nghiệm chuyển dần sang đỏ. + Nước vôi trong bị vẫn đục.

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao 2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối Na. HCO 3 - Hóa chất : Na. HCO 3, dd Ca(OH)2 - Dụng cụ : ống nghiệm , giá sắt , ống dẫn khí, đèn cồn, kẹp gỗ, ống hút …

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao 2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối Na. HCO 3

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm. 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao. 2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối Na. HCO 3. -Hiện tượng : +Có hơi nước đọng lại trên thành ống nghiệm. +Dung dịch Ca(OH)2 bị vẫn đục.

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao. 2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối Na. HCO 3. 3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua. -Hóa chất : Na. Cl, Na 2 CO 3, Ca. CO 3, H 2 SO 4 -Dụng cụ : ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ…

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao. 2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối Na. HCO 3. 3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua. -Hướng dẫn thực hiện: Tìm hiểu sự khác nhau về tính chất của 3 chất +Tính tan trong nước +Phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 Suy ra thuốc thử dùng để nhận biết.

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao. 2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối Na. HCO 3. 3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua. -Kết quả của thí nghiệm: +Ống nghiệm 1: Na. Cl +Ống nghiệm 2: Na 2 CO 3 +Ống nghiệm 3: Ca. CO 3

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở

I. Tiến hành thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1: Cacbon khử Cu. O ở nhiệt độ cao. 2. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối Na. HCO 3. 3. Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua. II. Viết bản tường trình.

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà -Xem lại tính chất hóa học

Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà -Xem lại tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng. -Chuẩn bị bài sau “khái niệm về hợp chất hữu cơ” +Hợp chất hữu cơ là gì ? +Hợp chất hữu cơ được phân thành mấy loại? +Hóa học hữu cơ là gì ?