I Soustava eskch hlsek 1 samohlsky 2 souhlsky

  • Slides: 175
Download presentation
I. Soustava českých hlásek 1. samohlásky 2. souhlásky a) souhlásky znělé a neznělé b)

I. Soustava českých hlásek 1. samohlásky 2. souhlásky a) souhlásky znělé a neznělé b) spodoba znělosti c) zdvojené souhlásky II. Slovní přízvuk III. Pauza

Čeština má zpravidla pro každou hlásku jedno písmeno. NAŠE PÍSMO JE HLÁSKOVÉ

Čeština má zpravidla pro každou hlásku jedno písmeno. NAŠE PÍSMO JE HLÁSKOVÉ

Hlásky jsou nejmenší součástky řeči, které rozlišujeme sluchem. V písmu je označujeme písmeny.

Hlásky jsou nejmenší součástky řeči, které rozlišujeme sluchem. V písmu je označujeme písmeny.

Hlásky jsou základní zvuky lidské řeči. Z nich se skládají slova slovo koberec hlásky

Hlásky jsou základní zvuky lidské řeči. Z nich se skládají slova slovo koberec hlásky - k, o, b, e, r, e, c,

POZOR! HLÁSKU vyslovujeme PÍSMENO píšeme

POZOR! HLÁSKU vyslovujeme PÍSMENO píšeme

POZOR! 1 hláska se výjimečně označuje 2 písmeny i/y

POZOR! 1 hláska se výjimečně označuje 2 písmeny i/y

Jedno písmeno nemusí odpovídat jedné hlásce píšeme pěkná vyslovujeme [pjekná] 5 písmen 6 hlásek

Jedno písmeno nemusí odpovídat jedné hlásce píšeme pěkná vyslovujeme [pjekná] 5 písmen 6 hlásek

Dělení hlásek z hlediska pravopisu: samohlásky souhlásky ? ?

Dělení hlásek z hlediska pravopisu: samohlásky souhlásky ? ?

samohlásky souhlásky -volný průchod -výdechový proud naráží výdechového na překážku proudu -dají se zpívat

samohlásky souhlásky -volný průchod -výdechový proud naráží výdechového na překážku proudu -dají se zpívat - -nedají se zpívat-(šumy) (tóny) -ústa jsou přivřena otevřena

Samohlásky

Samohlásky

SAMOHLÁSKY i/í e/é u/ú o/ó a/á KRÁTKÉ DLOUHÉ

SAMOHLÁSKY i/í e/é u/ú o/ó a/á KRÁTKÉ DLOUHÉ

Doplň správně čárky nad samohláskami:

Doplň správně čárky nad samohláskami:

Jaro se ohlasilo teplymi, skoro letnimi dny. Sněhova pole se zmenšovala a kolem nich

Jaro se ohlasilo teplymi, skoro letnimi dny. Sněhova pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobne fialove květy prvosenek.

Jaro se ohlásilo teplými, skoro letními dny. Sněhová pole se zmenšovala a kolem nich

Jaro se ohlásilo teplými, skoro letními dny. Sněhová pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobné fialové květy prvosenek.

Snih rychle tal a zustaval ležet jen ve stržich, v roklich a při upati

Snih rychle tal a zustaval ležet jen ve stržich, v roklich a při upati stěn, kam slunce neproniklo od rana do večera.

Sníh rychle tál a zůstával ležet jen ve stržích, v roklích a při úpatí

Sníh rychle tál a zůstával ležet jen ve stržích, v roklích a při úpatí stěn, kam slunce neproniklo od rána do večera.

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač. .

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač. . . pořadatel. . . jazýček. . . . pytlačit. .

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač. .

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač. . . vysávat pořadatel. . . pořádat jazýček. . . . jazyk pytlačit. . . . pytlák

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek. .

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek. . . knížka. . ptačí. . . . ctitel. . . .

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek. .

Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek. . . knížka. . ptačí. . . . ctitel. . . . darovat kniha pták ctít

Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do -dolí. Letos byla dobrá -roda. Narýsuj

Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do -dolí. Letos byla dobrá -roda. Narýsuj pravo-hlý troj-helník.

Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do údolí. Letos byla dobrá úroda. Narýsuj

Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do údolí. Letos byla dobrá úroda. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník.

Doplň u, ú, ů : Studuje na pr-myslové škole. Stál tam rozviklaný st-l. Přidej

Doplň u, ú, ů : Studuje na pr-myslové škole. Stál tam rozviklaný st-l. Přidej tam ještě s-l.

Doplň u, ú, ů : Studuje na průmyslové škole. Stál tam rozviklaný stůl. Přidej

Doplň u, ú, ů : Studuje na průmyslové škole. Stál tam rozviklaný stůl. Přidej tam ještě sůl.

Změna samohlásky může změnit význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, s-k, lék, l-k,

Změna samohlásky může změnit význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, s-k, lék, l-k,

Změna samohlásky může změnit význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, sek, sok, sak, lék,

Změna samohlásky může změnit význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, sek, sok, sak, lék, luk, lak, lok,

DVOJHLÁSKA vzniká spojením dvou samohlásek v jedné slabice

DVOJHLÁSKA vzniká spojením dvou samohlásek v jedné slabice

DVOJHLÁSKA v českých slovech: ou ve slovech přejatých: au eu

DVOJHLÁSKA v českých slovech: ou ve slovech přejatých: au eu

Rozliš, kdy jde ou o dvojhlásku a kdy o spojení samohlásek o a u,

Rozliš, kdy jde ou o dvojhlásku a kdy o spojení samohlásek o a u, které patří do různých slabik.

poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

Souhlásky

Souhlásky

SOUHLÁSKY v češtině 25 souhlásek b, c, č, d, ď, f, g, h, ch,

SOUHLÁSKY v češtině 25 souhlásek b, c, č, d, ď, f, g, h, ch, j, k, l, m, ň, ň, p, r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž ch = c + h - spřežka x, g, w - v přejatých slovech

Záměnou souhlásky se změní význam slova: láska. . . . . les. . .

Záměnou souhlásky se změní význam slova: láska. . . . . les. . .

Záměnou souhlásky se změní význam slova: láska. . páska les. . . pes

Záměnou souhlásky se změní význam slova: láska. . páska les. . . pes

Z pravopisného hlediska rozlišujeme souhlásky: i/í měkké ž, š, č, ř, c, j, ď,

Z pravopisného hlediska rozlišujeme souhlásky: i/í měkké ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň, tvrdé h, ch, k, r, d, t, n, y/ý obojetné b, f, l, m, p, s, v, z, i/í-y/ý

Cvičení: Doplň i/í - y/ý

Cvičení: Doplň i/í - y/ý

Doplň i/í - y/ý: Žák nab-l velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný hm-z. Zlé časy

Doplň i/í - y/ý: Žák nab-l velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný hm-z. Zlé časy m-nuly. P-řit se znamená červenat se.

Doplň i/í - y/ý: Žák nabyl velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný hmyz. Zlé časy

Doplň i/í - y/ý: Žák nabyl velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný hmyz. Zlé časy minuly. Pýřit se znamená červenat se.

Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třp-tily. Sněhu b-lo po kolena. Děti tropily

Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třp-tily. Sněhu b-lo po kolena. Děti tropily pov-k. Ch-til se do nal-čené pasti.

Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třpytily. Sněhu bylo po kolena. Děti tropily

Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třpytily. Sněhu bylo po kolena. Děti tropily povyk. Chytil se do nalíčené pasti.

Doplň i/í, y/ý : Četl pověst o s-lném Bivojovi. Jez do polos-ta, p-j do

Doplň i/í, y/ý : Četl pověst o s-lném Bivojovi. Jez do polos-ta, p-j do polop-ta.

Doplň i/í, y/ý : Četl pověst o silném Bivojovi. Jez do polosyta, pij do

Doplň i/í, y/ý : Četl pověst o silném Bivojovi. Jez do polosyta, pij do polopita.

Doplň i/í, y/ý : Pep-k tvořil zdrobnělá slova: lep-tko, krup-čka, slep-čka, kap-čka, s-tečko, s-náček,

Doplň i/í, y/ý : Pep-k tvořil zdrobnělá slova: lep-tko, krup-čka, slep-čka, kap-čka, s-tečko, s-náček, op-čka, p-rko, pap-rek, s-reček.

Doplň i/í, y/ý : Pepík tvořil zdrobnělá slova: lepítko, krupička, slepička, kapička, sítečko, synáček,

Doplň i/í, y/ý : Pepík tvořil zdrobnělá slova: lepítko, krupička, slepička, kapička, sítečko, synáček, opička, pírko, papírek, sýreček.

Doplň i/í, y/ý : P-cha předchází pád. Dříve dm-chali kováři do výhně kovářským měchem,

Doplň i/í, y/ý : P-cha předchází pád. Dříve dm-chali kováři do výhně kovářským měchem, dnes mají elektrické dm-chalo.

Doplň i/í, y/ý : Pýcha předchází pád. Dříve dmýchali kováři do výhně kovářským měchem,

Doplň i/í, y/ý : Pýcha předchází pád. Dříve dmýchali kováři do výhně kovářským měchem, dnes mají elektrické dmýchalo.

Doplň i/í, y/ý : I z malého sem-nka vyroste vel-ký strom. Ve stínu košatých

Doplň i/í, y/ý : I z malého sem-nka vyroste vel-ký strom. Ve stínu košatých l-p stál nevelký ml-n.

Doplň i/í, y/ý : I z malého semínka vyroste veliký strom. Ve stínu košatých

Doplň i/í, y/ý : I z malého semínka vyroste veliký strom. Ve stínu košatých lip stál nevelký mlýn.

Doplň i/í, y/ý : Eva přinesla l-hový kahan. M- se nebojíme práce. Z p-tláka

Doplň i/í, y/ý : Eva přinesla l-hový kahan. M- se nebojíme práce. Z p-tláka je nejlepší hajný.

Doplň i/í, y/ý : Eva přinesla lihový kahan. My se nebojíme práce. Z pytláka

Doplň i/í, y/ý : Eva přinesla lihový kahan. My se nebojíme práce. Z pytláka je nejlepší hajný.

Zopakuj si vyjmenovaná slova !!!

Zopakuj si vyjmenovaná slova !!!

Spodoba znělosti

Spodoba znělosti

SPISOVNÁ a NESPISOVNÁ VÝSLOVNOST SPODOBA ZNĚLOSTI

SPISOVNÁ a NESPISOVNÁ VÝSLOVNOST SPODOBA ZNĚLOSTI

Podle činnosti hlasivek : 1. znělé (hlasivky se rozkmitají) 2. neznělé (hlasivky se nerozkmitají)

Podle činnosti hlasivek : 1. znělé (hlasivky se rozkmitají) 2. neznělé (hlasivky se nerozkmitají)

Spodoba znělosti

Spodoba znělosti

Cvičení: Doplň souhlásku

Cvičení: Doplň souhlásku

Doplň: su-, bu-, zu-, pá-, tu-ka, mezna-, sklá-ka,

Doplň: su-, bu-, zu-, pá-, tu-ka, mezna-, sklá-ka,

Doplň: sud, buk, zub, páv, tužka, med, znak, skládka,

Doplň: sud, buk, zub, páv, tužka, med, znak, skládka,

Doplň: lů-ko, osu-ka, lá-ka, sá-ka, pá-ka, ta-ka,

Doplň: lů-ko, osu-ka, lá-ka, sá-ka, pá-ka, ta-ka,

Doplň: lůžko, osuška, láska, sázka, páska, taška,

Doplň: lůžko, osuška, láska, sázka, páska, taška,

Doplň: nů-ky, stu-ka, ma-ka, ostro-, le-, ka-, lo-,

Doplň: nů-ky, stu-ka, ma-ka, ostro-, le-, ka-, lo-,

Doplň: nůžky, stužka, maska, ostrov, lev, kaz, loď,

Doplň: nůžky, stužka, maska, ostrov, lev, kaz, loď,

Doplň: silný mrá-, hradní strá-, milý úsmě-,

Doplň: silný mrá-, hradní strá-, milý úsmě-,

Doplň: silný mráz, hradní stráž, milý úsměv,

Doplň: silný mráz, hradní stráž, milý úsměv,

Doplň: bílý sní-, český náro-, chutný obě-,

Doplň: bílý sní-, český náro-, chutný obě-,

Doplň: bílý sníh, český národ, chutný oběd,

Doplň: bílý sníh, český národ, chutný oběd,

Doplň: železná mří-, závo- v běhu, starý paře-,

Doplň: železná mří-, závo- v běhu, starý paře-,

Doplň: železná mříž, závod v běhu, starý pařez,

Doplň: železná mříž, závod v běhu, starý pařez,

Zdvojené souhlásky a souhláskové skupiny

Zdvojené souhlásky a souhláskové skupiny

Zdvojené souhlásky se objevují, když je jedna souhláska součástí kořene a druhá patří předponě

Zdvojené souhlásky se objevují, když je jedna souhláska součástí kořene a druhá patří předponě nebo příponě.

STAVBA SLOVA předpona kořen přípona koncovka

STAVBA SLOVA předpona kořen přípona koncovka

STAVBA SLOVA předpona kořen přípona koncovka

STAVBA SLOVA předpona kořen přípona koncovka

Porovnej: poddůstojník oddechnout

Porovnej: poddůstojník oddechnout

Porovnej: pod d ddůstojník od dd dechnout

Porovnej: pod d ddůstojník od dd dechnout

Přípony -ný, -ní okno nn okenní

Přípony -ný, -ní okno nn okenní

Přípony -ný, -ní okn o oken ní + kořen přípona

Přípony -ný, -ní okn o oken ní + kořen přípona

slunce slunný nn

slunce slunný nn

slun ce slun ný + kořen přípona

slun ce slun ný + kořen přípona

cena cenný nn

cena cenný nn

Cvičení: Doplň -n- nebo -nn-

Cvičení: Doplň -n- nebo -nn-

Doplň -n- nebo -nn- : Spontá---í nadšení pominulo. Ra---é brambory jsou drahé.

Doplň -n- nebo -nn- : Spontá---í nadšení pominulo. Ra---é brambory jsou drahé.

Doplň -n- nebo -nn- : Spontánní nadšení pominulo. Rané brambory jsou drahé.

Doplň -n- nebo -nn- : Spontánní nadšení pominulo. Rané brambory jsou drahé.

Doplň -n- nebo -nn- : Natíral oke---í rámy. Kytara je stru---ý nástroj.

Doplň -n- nebo -nn- : Natíral oke---í rámy. Kytara je stru---ý nástroj.

Doplň -n- nebo -nn- : Natíral okenní rámy. Kytara je strunný nástroj.

Doplň -n- nebo -nn- : Natíral okenní rámy. Kytara je strunný nástroj.

Doplň -n- nebo -nn- : Vi--ík byl potrestán. Podal souhr---ý výklad.

Doplň -n- nebo -nn- : Vi--ík byl potrestán. Podal souhr---ý výklad.

Doplň -n- nebo -nn- : Viník byl potrestán. Podal souhrnný výklad.

Doplň -n- nebo -nn- : Viník byl potrestán. Podal souhrnný výklad.

Doplň: Nejce---ější poštovní známky máme uloženy v ochra---ých sáčcích.

Doplň: Nejce---ější poštovní známky máme uloženy v ochra---ých sáčcích.

Doplň: Nejcennější poštovní známky máme uloženy v ochranných sáčcích.

Doplň: Nejcennější poštovní známky máme uloženy v ochranných sáčcích.

Doplň: Muchomůrka zelená je naše ne---edovatější houba. Odpoledne se ro---ářilo slunce.

Doplň: Muchomůrka zelená je naše ne---edovatější houba. Odpoledne se ro---ářilo slunce.

Doplň: Muchomůrka zelená je naše nejjedovatější houba. Odpoledne se rozzářilo slunce.

Doplň: Muchomůrka zelená je naše nejjedovatější houba. Odpoledne se rozzářilo slunce.

Doplň: Obdivovali jsme na ra---ích ladnost jejich letu. Sestavovat modely je náročná či---ost.

Doplň: Obdivovali jsme na ra---ích ladnost jejich letu. Sestavovat modely je náročná či---ost.

Doplň: Obdivovali jsme na raccích ladnost jejich letu. Sestavovat modely je náročná činnost.

Doplň: Obdivovali jsme na raccích ladnost jejich letu. Sestavovat modely je náročná činnost.

Doplň: Často používáme dvo---azyčný slovník. Babi---ina tvář se ro---ářila.

Doplň: Často používáme dvo---azyčný slovník. Babi---ina tvář se ro---ářila.

Doplň: Často používáme dvojjazyčný slovník. Babiččina tvář se rozzářila.

Doplň: Často používáme dvojjazyčný slovník. Babiččina tvář se rozzářila.

SLABIKA Slova dělíme na slabiky, jejichž základem je samohláska (dvojhláska) nebo slabikotvorná souhláska r,

SLABIKA Slova dělíme na slabiky, jejichž základem je samohláska (dvojhláska) nebo slabikotvorná souhláska r, l.

Rozděl slova na slabiky:

Rozděl slova na slabiky:

vysílají vy-sí-la-jí

vysílají vy-sí-la-jí

nekonečný ne-ko-neč-ný

nekonečný ne-ko-neč-ný

několikanásobný ně-ko-li-ka-ná-sob-ný

několikanásobný ně-ko-li-ka-ná-sob-ný

nerozebírejme ne-ro-ze-bí-rej-me

nerozebírejme ne-ro-ze-bí-rej-me

přísudek pří-su-dek

přísudek pří-su-dek

Čím je zajímavá pohádka „CHLAP, DĚD, VNUK a HROB“ od Jana Wericha?

Čím je zajímavá pohádka „CHLAP, DĚD, VNUK a HROB“ od Jana Wericha?

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též kmán, jak kdo Správně! chce. Já

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též kmán, jak kdo Správně! chce. Já ho zvu chlap. V celé pohádce Nu a on krad ten chlap. najdeš pouze Krad, co moh a kde jednoslabičná slova. moh. Zvlášť, když měl hlad. …………………. . .

SLABIKA a) přízvučná -vyslovena větší silou b) nepřízvučná

SLABIKA a) přízvučná -vyslovena větší silou b) nepřízvučná

PŘÍZVUK V českých slovech je přízvuk hlavní na první slabice

PŘÍZVUK V českých slovech je přízvuk hlavní na první slabice

PŘÍZVUK Ve spojení jednoslabičné předložky se jménem se přízvuk přesouvá na předložku. na pole,

PŘÍZVUK Ve spojení jednoslabičné předložky se jménem se přízvuk přesouvá na předložku. na pole, pole za zahradou, zahradou

PŘÍZVUK Ve spojeních dvojslabičné předložky se jménem nemá dvojslabičná předložka hlavní přízvuk mimo křižovatku

PŘÍZVUK Ve spojeních dvojslabičné předložky se jménem nemá dvojslabičná předložka hlavní přízvuk mimo křižovatku

PŘÍZVUK Trojslabičná a víceslabičná slova mají na liché slabice vedlejší přízvuk (slabší) nenasycený

PŘÍZVUK Trojslabičná a víceslabičná slova mají na liché slabice vedlejší přízvuk (slabší) nenasycený

Podtrhni slovní přízvuk: z důvodu bezpečnosti na cestě v obci

Podtrhni slovní přízvuk: z důvodu bezpečnosti na cestě v obci

Podtrhni slovní přízvuk: mezi řidiči kolem školy

Podtrhni slovní přízvuk: mezi řidiči kolem školy

Podtrhni slovní přízvuk: vedle přechodu pro chodce

Podtrhni slovní přízvuk: vedle přechodu pro chodce

Podtrhni slovní přízvuk: bez problémů kolem lesa

Podtrhni slovní přízvuk: bez problémů kolem lesa

Podtrhni slovní přízvuk: Naše oči bloudily po známé krajině.

Podtrhni slovní přízvuk: Naše oči bloudily po známé krajině.

Podtrhni slovní přízvuk: Naše oči bloudily po známé krajině.

Podtrhni slovní přízvuk: Naše oči bloudily po známé krajině.

Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

Větu členíme na větné úseky Mezi úseky vznikají přestávky - PAUZY

Větu členíme na větné úseky Mezi úseky vznikají přestávky - PAUZY

PROČ vznikají pauzy ? 1. musíme se nadechnout 2. lépe pochopíme obsah věty

PROČ vznikají pauzy ? 1. musíme se nadechnout 2. lépe pochopíme obsah věty

Záleží na tempu ? Čím pomalejší tempotím děláme kratší úseky. Čím rychlejší tempotím děláme

Záleží na tempu ? Čím pomalejší tempotím děláme kratší úseky. Čím rychlejší tempotím děláme delší úseky.

Důraz je zesílený slovní přízvuk

Důraz je zesílený slovní přízvuk

Větný přízvuk, kterým chceme zdůraznit některé slovo ve větě. =

Větný přízvuk, kterým chceme zdůraznit některé slovo ve větě. =

1. V psaném projevu klademe důraz zpravidla na konec věty. Silněji slovo zdůrazníme, posuneme-li

1. V psaném projevu klademe důraz zpravidla na konec věty. Silněji slovo zdůrazníme, posuneme-li dané slovo na začátek věty.

2. V mluveném projevu klademe důraz na kterékoliv slovo ve větě bez změny slovosledu.

2. V mluveném projevu klademe důraz na kterékoliv slovo ve větě bez změny slovosledu.

SROVNEJ ! Půjčím Janě nové šaty.

SROVNEJ ! Půjčím Janě nové šaty.

SROVNEJ ! Půjčím Janě nové šaty. Janě půjčím nové šaty. Nové šaty půjčím Janě.

SROVNEJ ! Půjčím Janě nové šaty. Janě půjčím nové šaty. Nové šaty půjčím Janě. Mění se postoj mluvčího ke skutečnosti.

V mluveném projevu dbáme na tempo řeči. Tempo musí být přiměřené obsahu a posluchači.

V mluveném projevu dbáme na tempo řeči. Tempo musí být přiměřené obsahu a posluchači.

S tempem souvisí pauzy. Správným kladením pauz členíme projev na úseky, které spolu obsahově

S tempem souvisí pauzy. Správným kladením pauz členíme projev na úseky, které spolu obsahově souvisí. Díky tomu lépe porozumíme obsahu projevu.

INTONACE =změna výšky hlasu- zvláště na konci věty a) stoupavá b)klesavá c) stoupavě klesavá

INTONACE =změna výšky hlasu- zvláště na konci věty a) stoupavá b)klesavá c) stoupavě klesavá

Jednotlivé druhy vět podle postoje mluvčího mají svou melodii= intonaci. V písmu tuto melodii

Jednotlivé druhy vět podle postoje mluvčího mají svou melodii= intonaci. V písmu tuto melodii naznačují interpunkční znaménka. ? !

VĚTA OZNAMOVACÍ O synovi neměla zprávy. Na konci oznamovacích vět klesáme hlasem melodie klesavá

VĚTA OZNAMOVACÍ O synovi neměla zprávy. Na konci oznamovacích vět klesáme hlasem melodie klesavá

VĚTA TÁZACÍ - zjišťovací Půjdeš se mnou do kina? Melodie na konci mírně klesá

VĚTA TÁZACÍ - zjišťovací Půjdeš se mnou do kina? Melodie na konci mírně klesá a pak stoupá melodie stoupavá

VĚTA TÁZACÍ -doplňovací Kde jste včera večeřeli ? Melodie na konci stoupá a pak

VĚTA TÁZACÍ -doplňovací Kde jste včera večeřeli ? Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

VĚTA ROZKAZOVACÍ Pišme! melodie stoupavě klesavá

VĚTA ROZKAZOVACÍ Pišme! melodie stoupavě klesavá

VĚTA PŘACÍ Kéž bychom měli volno! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie

VĚTA PŘACÍ Kéž bychom měli volno! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

VĚTA ZVOLACÍ To je nádhera! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě

VĚTA ZVOLACÍ To je nádhera! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

TEST

TEST

Pozorně si přečti text a vyber správnou odpověď. Pokud neznáš odpověď, klikni na červený

Pozorně si přečti text a vyber správnou odpověď. Pokud neznáš odpověď, klikni na červený domeček. Dozvíš se správnou odpověď.

1. České samohlásky jsou: a) dlouhé b) krátké c) znělé a neznělé

1. České samohlásky jsou: a) dlouhé b) krátké c) znělé a neznělé

2. Čeština má: a) 25 souhlásek b) 26 souhlásek c) 27 souhlásek

2. Čeština má: a) 25 souhlásek b) 26 souhlásek c) 27 souhlásek

3. Mezi párové znělé a neznělé souhlásky nepatří: a) t - d b) p

3. Mezi párové znělé a neznělé souhlásky nepatří: a) t - d b) p - b c) t - ť

4. Kolik hlásek a písmen je ve slově SVĚDOMITÁ: a) 10 písmen a 9

4. Kolik hlásek a písmen je ve slově SVĚDOMITÁ: a) 10 písmen a 9 hlásek b) 9 písmen a 10 hlásek c) 8 písmen a 10 hlásek

5. Kolik neznělých souhlásek je ve slově ZPRÁVA: a) 1 b) 2 c) 3

5. Kolik neznělých souhlásek je ve slově ZPRÁVA: a) 1 b) 2 c) 3

6. Ve kterých slovech dochází ke spodobě znělosti? a) zpěvák b) mravenec c) loďka

6. Ve kterých slovech dochází ke spodobě znělosti? a) zpěvák b) mravenec c) loďka

7. Ve kterém slově se jedná o dvojhlásku „ou“? a) nouze b) poukázat c)

7. Ve kterém slově se jedná o dvojhlásku „ou“? a) nouze b) poukázat c) pouzdro

8. Hlavní přízvuk v českých slovech je: a) na druhé slabice b) na první

8. Hlavní přízvuk v českých slovech je: a) na druhé slabice b) na první slabice c) je pohyblivý

9. Ve spojení jednoslabičné předložky s následujícím slovem: a) přízvuk zůstává na 1. slabice

9. Ve spojení jednoslabičné předložky s následujícím slovem: a) přízvuk zůstává na 1. slabice b) přízvuk se přesouvá na předložku c) přízvuk se ruší

10. Poznáš správně označený přízvuk? a) mezi topoly b) mezi topoly c) mezi topoly

10. Poznáš správně označený přízvuk? a) mezi topoly b) mezi topoly c) mezi topoly

1. České samohlásky jsou: a) dlouhé b) krátké správná odpověď

1. České samohlásky jsou: a) dlouhé b) krátké správná odpověď

2. Čeština má: a) 25 souhlásek správná odpověď

2. Čeština má: a) 25 souhlásek správná odpověď

3. Mezi párové znělé a neznělé souhlásky nepatří: c) t - ť správná odpověď

3. Mezi párové znělé a neznělé souhlásky nepatří: c) t - ť správná odpověď

4. Kolik hlásek a písmen je ve slově SVĚDOMITÁ: b) 9 písmen a 10

4. Kolik hlásek a písmen je ve slově SVĚDOMITÁ: b) 9 písmen a 10 hlásek [svje ě domitá] správná odpověď

5. Kolik neznělých souhlásek je ve slově ZPRÁVA: a) 1 PRÁVA Z správná odpověď

5. Kolik neznělých souhlásek je ve slově ZPRÁVA: a) 1 PRÁVA Z správná odpověď

6. Ve kterých slovech dochází ke spodobě znělosti? a) zpěvák c) loďka správná odpověď

6. Ve kterých slovech dochází ke spodobě znělosti? a) zpěvák c) loďka správná odpověď

7. Ve kterém slově se jedná o dvojhlásku „ou“? a) nouze c) pouzdro správná

7. Ve kterém slově se jedná o dvojhlásku „ou“? a) nouze c) pouzdro správná odpověď

8. Hlavní přízvuk v českých slovech je: b) na první slabice správná odpověď

8. Hlavní přízvuk v českých slovech je: b) na první slabice správná odpověď

9. Ve spojení jednoslabičné předložky s následujícím slovem: b) přízvuk se přesouvá na předložku

9. Ve spojení jednoslabičné předložky s následujícím slovem: b) přízvuk se přesouvá na předložku správná odpověď

10. Poznáš správně označený přízvuk? b) mezi topoly správná odpověď

10. Poznáš správně označený přízvuk? b) mezi topoly správná odpověď