I mtet med dig ser jag mig sjlv

  • Slides: 25
Download presentation
I mötet med dig ser jag mig själv Kollegiala observationer Cecilia Bergentz

I mötet med dig ser jag mig själv Kollegiala observationer Cecilia Bergentz

Varför använda sig av kollegiala observationer? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Varför använda sig av kollegiala observationer? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

 • • Underlag för bedömning av kvalitet i undervisningen Underlag för utveckling av

• • Underlag för bedömning av kvalitet i undervisningen Underlag för utveckling av undervisning och lärande Leda till att ändra vanor Ge direkt information om vad som faktiskt sker i klassrummet Samla ”critical moments” – ”viktiga moment” Driva den pedagogiska utvecklingen vidare Synliggöra något specifikt i undervisningen Få syn på vad som främjar elevernas lärande (Skolinspektionen, Skolverket, ) Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Vilka framgångsfaktorer finns det? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Vilka framgångsfaktorer finns det? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Genom att: • lärare lär i samspel med varandra • inspireras och kritiskt granskas

Genom att: • lärare lär i samspel med varandra • inspireras och kritiskt granskas av kollegor • kollegor analyserar och utvärderar sin undervisning • samtal hålls med fokus på utveckling … fördjupas teoretiska kunskaper och färdigheter och vi får förbättrade Skolresultat. (Skolverket 2014, Helen Timperley) Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Hur kan man på den egna arbetsplatsen planera för och handleda sina kollegor i

Hur kan man på den egna arbetsplatsen planera för och handleda sina kollegor i arbetet med kollegiala observationer? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Hrmfp! Vem kan lära sig något av mig? Vad spännande och utvecklande Äntligen får

Hrmfp! Vem kan lära sig något av mig? Vad spännande och utvecklande Äntligen får jag öppna dörren till mitt klassrum! Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com Varför ska vi göra detta? Åh vad obehagligt…

”Ett kritiskt förhållningssätt och att utmana sig själv och andra måste vara ett grundläggande

”Ett kritiskt förhållningssätt och att utmana sig själv och andra måste vara ett grundläggande element i reflektionsprocessen. Detta förutsätter att lärarkollegiet öppnar sin verksamhet för utomståendes insyn och granskning …” (Skolverket, Vanja Lozic, 2014) Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Observationens olika delar • Själva genomförandet • Ramarna sätts • När? • Vad –

Observationens olika delar • Själva genomförandet • Ramarna sätts • När? • Vad – syfte, mål, fokusområde • Hur - kontrakt • Vad har hänt sedan sist? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com Förberedande samtal Observation Uppföljning Återkoppling • Reflektion, utmaning och sammanfattning

Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö Individanpassning, variation och utmaningar Fokusområde Tydlighet i mål, innehåll

Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö Individanpassning, variation och utmaningar Fokusområde Tydlighet i mål, innehåll och struktur Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet Ur: Skolinspektionens underlag för granskning Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Tydlighet i mål, innehåll och struktur Läraren genomför en genomtänkt lektionsstart Läraren genomför en

Tydlighet i mål, innehåll och struktur Läraren genomför en genomtänkt lektionsstart Läraren genomför en välstrukturerad lektion Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com • … välkomnar eleverna och gör en tydlig och intresseväckande lektionsstart • … anger målen för lektionen • … presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen och syftet med dessa • … ger lektionen ett logiskt flöde där uppgifter tydligt hör ihop med inledande genomgångar och kunskapsmål • … skapar överblick och sammanhang • … skapar balans mellan lärarledda genomgångar och elevaktivitet

Hur sker själva genomförandet? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Hur sker själva genomförandet? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Att bli observerad Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com ”För den observerade är det

Att bli observerad Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com ”För den observerade är det återkopplingen som ger något. ”

Centrala frågor för allt lärande ▪ Var är jag? ▪ Vart är jag på

Centrala frågor för allt lärande ▪ Var är jag? ▪ Vart är jag på väg? Förberedande samtalet ▪ Hur går jag vidare? ▪ Vad bör jag förändra? ▪ Vad kan jag påverka? Återkoppling – (efterföljande samtal) Bli experter på att se samband mellan undervisningsmetoder och elevresultat (Helen Timperley) Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Att vara observatör Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Att vara observatör Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

 • Förhålla sig passiv och ”osynlig” • Beskriva/dokumentera händelseförlopp utan egna värderingar eller

• Förhålla sig passiv och ”osynlig” • Beskriva/dokumentera händelseförlopp utan egna värderingar eller tolkningar • reflektera kring om och hur situationen ev. påverkas av besöket Undervisningsinnehåll/form Fokusområde Elev Lärare Den didaktiska triangeln Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Återkoppling – efterföljande samtal • Reflektion (den observerades) – hur påverkade undervisningen eleverna, vad

Återkoppling – efterföljande samtal • Reflektion (den observerades) – hur påverkade undervisningen eleverna, vad fungerade inte, vad behöver göras annorlunda, vilka färdigheter och kunskaper behöver jag utveckla? • Observatören – hur upplevde du det här, vad vill du prata om, vad vill du utforska? • Utmaning – Hur vill du gå vidare? När ska du börja? • Sammanfattning – Vad har du lärt dig av det här? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Uppföljning Vad har hänt sedan sist? Har eleverna fått nya möjligheter? Hur ser eleverna

Uppföljning Vad har hänt sedan sist? Har eleverna fått nya möjligheter? Hur ser eleverna på förändringarna? Vilka effekter har förändringarna gett? Elevernas reaktioner på det nya Elevernas engagemang Vad ska jag fortsätta med/sluta med? Vad behöver jag lära mig om? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Utmaningar • • • Twitter: @cecberia Tiden Att få in observationer som en naturlig

Utmaningar • • • Twitter: @cecberia Tiden Att få in observationer som en naturlig metod Observatörens roll Förberedande och efterföljande samtal Ny personal ”Kollegagrej” Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Vad händer sedan? Hur får vi kollegiala observationer att bli en naturlig del av

Vad händer sedan? Hur får vi kollegiala observationer att bli en naturlig del av vardagen, får dem att löpa på utan styrning och ledning? Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Gemensamt ansvar Vi har kommit överens om följande punkter för att upprätthålla arbetet med

Gemensamt ansvar Vi har kommit överens om följande punkter för att upprätthålla arbetet med kollegiala observationer i kollegiet: ▪ Vi skall göra minst två kollegiala observationer var per termin inklusive uppföljning ▪ Våra fokusområden skall alltid kopplas till ett av skolinspektionens fyra bedömningsområden (Skolinspektionen, 2015) ▪ Arbetslagen skall ha en stående punkt på dagordningen som tar upp arbetet med kollegiala observationer. ▪ Observationerna skall dokumenteras som en aktivitet i teamkontrakten där skall även en utvärdering skall göras. ▪ Särskilda observationsveckor skall läggas in i kalendariet. ▪ Arbetet med kollegiala observationer är allas angelägenhet (ur: Hummelstaskolan, kollegiala observationer – bakgrund, syfte, mål och arbetsgång) Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Länkar för vidare beskrivning av arbetet samt mallar Utvecklingsprojekt Mall för kollegiala observationer Twitter:

Länkar för vidare beskrivning av arbetet samt mallar Utvecklingsprojekt Mall för kollegiala observationer Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com

Källor och om du vill läsa mer: • • Observationer i granskning av undervisning

Källor och om du vill läsa mer: • • Observationer i granskning av undervisning (Skolinspektionen) Teachtalk. se (Tidigare kvartssamtal. se) Reflektion i ensamhet inte effektivt för skolutveckling (Skolverket 2014) Förflyttande samtal (Mats Bergling, 2016) Det professionella lärandets inneboende kraft (Helen Timperley, 2013) Samtalskonst i praktiken (Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund 2006) Collegial feedback on teaching: A guide to peer review (Kelly Farrel, 2011) Twitter: @cecberia Blogg: ceciliabergentz. wordpress. com