I INTRODUCERE N STUDIUL ISTORIEI Ce este istoria

  • Slides: 7
Download presentation
I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI -Ce este istoria? -Cronologie, Cultură și civilizație

I. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI -Ce este istoria? -Cronologie, Cultură și civilizație

1. Istoria ca știință Definiție: Istoria este știința care se ocupă cu studiul trecutului

1. Istoria ca știință Definiție: Istoria este știința care se ocupă cu studiul trecutului Istoria se înrudește cu alte științe precum: 1. Arheologia 2. Cronologia 3. Antropologia

 • În studiul istoriei ne folosim de Izvoarele istorice( dovezi sau mărturii): –

• În studiul istoriei ne folosim de Izvoarele istorice( dovezi sau mărturii): – Izvoare nescrise – unelte, arme, podoabe, locuințe, morminte – Izvoarele scriseinscripții, monede, scrise documente, hărți, scrieri istorice și literare

2. Omul în istorie • Popoarele au istorie, ocupații și cultură diferită și datorită

2. Omul în istorie • Popoarele au istorie, ocupații și cultură diferită și datorită mediului în care trăiesc. • Mediul a oferit condiții și resurse naturale: râuri cu pești, păduri, munți, minereuri, deșert sau pâmânt stâncos. • Oamenii au creat permanent atât obiecte cât și lucruri spirituale și artistice: v cultură materială ( pentru supraviețuire) v cultură spirituală • O cultură avansată= grad de civilizație ridicat

3. Cronologia • Informațiile oferite de izvoarele istorice pot fi ordonate cu ajutorul Cronologiei.

3. Cronologia • Informațiile oferite de izvoarele istorice pot fi ordonate cu ajutorul Cronologiei. . Cronologia folosește următoarele unități de timp: ü Anul= 365/366 zile ü Deceniul= 10 ani ü Secolul/Veacul= 100 de ani ü Mileniul= 1000 de ani ü Erele istorice: Înainte și după Hristos

Epocile istorice • Etapele parcurse de omenire de-a lungul istoriei se numesc Epoci Istorice.

Epocile istorice • Etapele parcurse de omenire de-a lungul istoriei se numesc Epoci Istorice. Acestea sunt: Ø Epoca preistorică Ø Epoca Antică Ø Epoca Medievală Ø Epoca Modernă Ø Epoca Contemporană

ÎNAINTE DE HRISTOS î. Hr 300 200 S e c I I I S

ÎNAINTE DE HRISTOS î. Hr 300 200 S e c I I I S e c I I DUPĂ HRISTOS d. Hr ANUL 1 100 S e c I 200 300 S e c I I I