Hvordan br funksjonskontraktene utvikles Innlegg p temamte om

  • Slides: 15
Download presentation
Hvordan bør funksjonskontraktene utvikles? Innlegg på temamøte om drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar 12.

Hvordan bør funksjonskontraktene utvikles? Innlegg på temamøte om drift- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar 12. mai 2005 Adm. dir. Vidar Aarvold, KOLO Veidekke as Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Etterslep De største utfordringene er knyttet til etterslepet Stikkprøver har vist en rekke avvik

Etterslep De største utfordringene er knyttet til etterslepet Stikkprøver har vist en rekke avvik mellom angitt og registrert etterslep Nødvendige prosedyrer rundt dette mangler Konsekvens: Byggherren kan komme til å kreve en høyere ytelser fra entreprenøren enn hva som er priset/kalkulert Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Forståelse og håndtering Kontraktene håndteres ulikt fra byggeleder til byggeleder og distrikt til distrikt

Forståelse og håndtering Kontraktene håndteres ulikt fra byggeleder til byggeleder og distrikt til distrikt Behov for bedre samordning av byggherrefunksjonen og oppfølgingen av kontraktene Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Sanksjoner Fra ryddig og greit til noe som minner om ”trusler” Spesielt: Er utstyret

Sanksjoner Fra ryddig og greit til noe som minner om ”trusler” Spesielt: Er utstyret som brukes for friksjonsmåling godt nok som grunnlag for trekk? Lite stabilt, store variasjoner! Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Kontrakt og tilleggsarbeider Det forekommer tilbudkonkurranse på elementer som allerede er priset i hovedkontrakten

Kontrakt og tilleggsarbeider Det forekommer tilbudkonkurranse på elementer som allerede er priset i hovedkontrakten Byggherren detaljstyrer Byggherren splitter opp arbeid og kjøper innsatsfaktorer Helheten blir borte! Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Kontraktsgrunnlaget Forenkling er ønskelig Risikoprofilen bør vurderes Forlengelse av kontraktsperioden? Krav om spesielt utstyr

Kontraktsgrunnlaget Forenkling er ønskelig Risikoprofilen bør vurderes Forlengelse av kontraktsperioden? Krav om spesielt utstyr fører til ulikheter i konkurransen Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

”Holdninger” Tjener vi penger på å lure oss unna? Vi tar avstand fra slike

”Holdninger” Tjener vi penger på å lure oss unna? Vi tar avstand fra slike formuleringer! Sitter den ene parten alltid på fasit? Skal vi innrømme ansvar når vi faktisk ikke har det? Det må være lov å være uenig, men ønske dialog! Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Standard, krav og misnøye n Samsvarer kravene i kontrakten med publikums oppfatning av tilfredsstillende

Standard, krav og misnøye n Samsvarer kravene i kontrakten med publikums oppfatning av tilfredsstillende standard? n Er kravspesifikasjoner og beskrivelse alltid god nok? n Byggherren får det han betaler for n Dårligere standard skyldes ikke konkurranseutsettingen n All kritikk er ikke like velfundert Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Det ligger ikke i kontraktene at vi skal rydde i gamle synder! Diskusjoner mellom

Det ligger ikke i kontraktene at vi skal rydde i gamle synder! Diskusjoner mellom partene bør føres oss imellom, og ikke i media Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Oppsummering Nok av utfordringer Alt i alt godt fornøyd så langt Ønsker bedre dialog

Oppsummering Nok av utfordringer Alt i alt godt fornøyd så langt Ønsker bedre dialog på overordnet nivå med tanke på utvikling Står fast på at dette har vært en riktig utvikling, og håper innsparte midler vil bli brukt til nødvendige utbedringer Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Vanlig grusvegstandard – lite grus og ingen grøfter Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Vanlig grusvegstandard – lite grus og ingen grøfter Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Her er det ikke etterslep……. Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Her er det ikke etterslep……. Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Dette er ikke et skadet dekke, det er flere hull mindre enn 20 m

Dette er ikke et skadet dekke, det er flere hull mindre enn 20 m 2 Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Dette er heller ikke etterslep (det er en stubbe) Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Dette er heller ikke etterslep (det er en stubbe) Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Etterslep? Nei Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020

Etterslep? Nei Kolo-Drift og vedlikehold 9/30/2020