Hvad er innovation definition innovation er processer eller

  • Slides: 25
Download presentation
Hvad er innovation definition ” innovation er processer eller aktiviteter, som på grundlag af

Hvad er innovation definition ” innovation er processer eller aktiviteter, som på grundlag af ny bearbejdet viden, udvikler nye muligheder, der skaber en merværdi”

KL og Albertslund Kommune

KL og Albertslund Kommune

Innovations projekt i Toftekær

Innovations projekt i Toftekær

Fokusering: hvad var vi nysgerrige på n n n Hvordan kan IT understøtte børnenes

Fokusering: hvad var vi nysgerrige på n n n Hvordan kan IT understøtte børnenes egne valgte aktiviteter fx legeprocesser og de voksenplanlagte aktiviteter i vores praksis fx udvalgte temaer og læringsrum? Kan vi bruge IT medier til at understøtte sprog og sprogudvikling? Kan vi bruge IT til at understøtte Inklusion? Kan IT bruges understøtte de forskellige læringsstile børn har?

Opdagelse hos andre Vi undersøgte hvad gør andre I forhold til at bruge IT

Opdagelse hos andre Vi undersøgte hvad gør andre I forhold til at bruge IT medier til n I deres praksis? n Sprogudvikling? n Inklusion?

Hvad gav inspiration? Sprog understøttende og arbejde med visualisering i Norge

Hvad gav inspiration? Sprog understøttende og arbejde med visualisering i Norge

Nordmændene arbejder Symbolsprog til støtte for sproglæring n Den levende bog til støtte for

Nordmændene arbejder Symbolsprog til støtte for sproglæring n Den levende bog til støtte for genfortælling og barnets egen fortælling, hvor barnet selv laver bogen med billeder og lyd n

Hvem kan have gavn af visualisering gennem symboler og øget visualisering? Almindelige børn som

Hvem kan have gavn af visualisering gennem symboler og øget visualisering? Almindelige børn som støtte til sprogliglæring n Børn som lærer sent at tale. n Børn som har vanskeligheder med at forstå det talte sprog n Børn som taler, men hvor det er vanskeligt at forstå hvad de siger. n To-sprogede. n Børn med Konsentrationons- og opmærksomhedsvanskeligheder n Børn med variabel hørelse/børn som af forskellige årsager aldrig udvikler tale. n

Inspiration fra Danmark Mee wee room i idrætsinstitution i Ikast

Inspiration fra Danmark Mee wee room i idrætsinstitution i Ikast

I Ikast arbejder de med et interaktivt rum n Til lege n Til fortælling

I Ikast arbejder de med et interaktivt rum n Til lege n Til fortælling

Opdagelse hos jer forældre n Culturel probes n Interviews

Opdagelse hos jer forældre n Culturel probes n Interviews

Opdagelse hos jer forældre Formål at få viden om n Hvordan I og børnene

Opdagelse hos jer forældre Formål at få viden om n Hvordan I og børnene bruger It medier? n Hvilken læring i tænker børnene kan få gennem medierne? n Hvordan I ser vi kan bruge It medier i vores praksis? n Hvilke bekymringer I har ved at vi bruger It medier med børnene?

Viden n n n It skal ind med modermælken It er nødvendig i fremtiden

Viden n n n It skal ind med modermælken It er nødvendig i fremtiden Øget indlæringshastighed Vi får klogere børn og børnene kan selv opsøge viden efter interesser. Børnene lærer fællesskab og at dele It skaber større koncentration. n n n n Det er spild af tid og det tager tid fra noget andet Børn der bruger megen tid foran it medier bliver trætte og urolige It skader hjernen og koncentrationsevnen It stresser hjernen med de mange muligheder Man får firkantede øjne It er asocial It er lig inaktivitet It er parkering

It kan bruges til at lære børnene Personlige kompetencer: n Sociale kompetencer, rummelighed, omsorg.

It kan bruges til at lære børnene Personlige kompetencer: n Sociale kompetencer, rummelighed, omsorg. n Styrke koncentrationsevne og logisk tænkning Faglige kompetencer: n Bogstaver, Sprog og ordforråd n Symbol og billedgenkendelse n Tal og farver n Generelle it kompetencer og lære opsøge informationer n Kreativitet tegne og malefærdigheder n Fysisk aktivitet og sportsgrene n Temaer som geografi og trafik

It kan bruges i vores praksis Til inklusion og til at styrke fællesskab på

It kan bruges i vores praksis Til inklusion og til at styrke fællesskab på tværs af aldersgrupper og legerelationer. n Sprogunderstøttelse n Skabe rum til afkobling ”pusterum i hverdagen” n Genfortælling af og genopleve i fællesskab n Inspiration til nye bevægelseslege. n

Bekymringer omkring børn og It Tidsperspektivet: n Børnene bliver for stillesiddende og inaktive n

Bekymringer omkring børn og It Tidsperspektivet: n Børnene bliver for stillesiddende og inaktive n De går glip af andre vigtige aktiviteter Andre bekymringer: n Børnene mister lysten til at lege n Mangel på førstehåndsoplevelser og fysisk kontakt n At hjernen får for mange informationer ” over load” eller at børnene p. g. a frit valg og store informationsmængde mister evnen til fordybelse

Observationer og leg med børn i It skabte kulisser

Observationer og leg med børn i It skabte kulisser

Viden fra leg i It rum n n n n Det vi fik øje

Viden fra leg i It rum n n n n Det vi fik øje på ved observationerne, som var særligt interessant omkring børnene og i forhold til sociale relationer samt inkluderende legeprocesser er: Børn som ikke legede sammen før dannede nye relationer og også efterfølgende legede sammen. At børnene også bød ind med forslag til lege, som ikke findes i børnenes lege- og læringsmiljøer i institutionen. IT medierne kunne hurtigt følge børnenes spor. Nogle børn kom på en anden måde, viste nye sider af sig selv frem, afprøvede nye roller og handlemåder i forhold til legen og andre børn Øget fordybelse for nogle børn. Med til ændrede pædagogisk fokus i forhold til børnene.

Viden om legen i rummet Samtidig blev vi meget optagede af forskellige elementer ved

Viden om legen i rummet Samtidig blev vi meget optagede af forskellige elementer ved vores leg med børnene i dette rum. n n n Børnene skal introduceres til det, og en voksen skal i starten styre forløbet. Det skal introduceres både sprogligt og med kropssprog. Det er vigtigt at børnene kan relatere sig til aktiviteten i rummet og børnene skal have mulighed for gentagelse og rejsen bør foretages, så der kan leges videre efter. Rollelegen fungerer bedst, når den er voksen styret, forlader den voksne legen, går den i stå. En voksen i rummet påvirker det som kan leges og den voksne tildeles bestemte roller i legen At undersøge legesprog, handlinger og forhandlinger i børnenes lege for, at blive klogere på det fx, hvis vi eller børnene skal fungere som legeagenter.

Paradokser / refleksion n n n n It bekymring? versus it glæde Parkering versus

Paradokser / refleksion n n n n It bekymring? versus it glæde Parkering versus Aktivering Afkobling versus Aktivitet Bevægelse versus Stillesiddende Fælles versus Alene Social versus Individuel Styring versus Kaos Kontrol versus Intuition Regler versus Frihed Voksenstyring versus Selvstyring It mediet er ubegrænset i brug men begrænset fysisk Vi skal tilpasse it til vores praksis men ikke omvendt Ser vi leg som læring og ikke læring som leg Læring gennem voksen kontra læring gennem egenstyring Pædagogens it kompetencer ifht. forældres kompetencer Pædagogens kompetencer ifht. børnenes kompetencer

Tematisering Vores fokus i innovationsprojektet pt. Hvordan kan vi med It understøtte inkluderende legeprocesser?

Tematisering Vores fokus i innovationsprojektet pt. Hvordan kan vi med It understøtte inkluderende legeprocesser?

Ideudvikling Gæster til hjælpe os med ideudvikle Carsten Jessen, Lektor, ph. d. Center for

Ideudvikling Gæster til hjælpe os med ideudvikle Carsten Jessen, Lektor, ph. d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDi. M) Forskning og undervisning inden for området børnekultur, legekultur, medier og IT n Lise Heimdal, leder støttekorpset i Albertslund n Gert Larsen; tidligere leder for pædagogisk udviklings center n Lone Brinkmann Jensen, skoleleder på Egelundsskolen Albertslund n Mayianne Mortensen, fra Toftekærs bestyrelse n Anna Uhlmann, fra Toftekærs bestyrelse n Christen Sonnichsen, arkitekt Albertslund n Janus Enemark kommunikationschef Albertslund n Mette Horsgård center for ledelse og personale Albertslund n

Hvordan arbejdes der videre Test og koncept udvikling Evaluering Implementering Spredning

Hvordan arbejdes der videre Test og koncept udvikling Evaluering Implementering Spredning

Udviklingsprojekt sprog og inklusion gennem It n Samarbejdspartnere Egelundskolen, billedskolen og børnehaver, skoler og

Udviklingsprojekt sprog og inklusion gennem It n Samarbejdspartnere Egelundskolen, billedskolen og børnehaver, skoler og billedskoler i Sverige og Norge

vandrehistorier n n n n n n Det er spild af tid Det tager

vandrehistorier n n n n n n Det er spild af tid Det tager fra noget andet Fremtidens børn bruger meget tid foran fjernsynet og bliver trætte og urolige Det ukendte er farligt og skader vores børn It skader hjernen og koncentrationsevnen Man lærer ikke at koncentrere sig når man kan zappe rundt Det stresser hjerner It medier er asociale , hvis man sidder alene med it kan man ikke blive social Med It kan man ikke lære omsorg, men det kan styrke sociale relationer It skal bruges med måde It skal styres It er lig inaktivitet It er parkering Forældre ser it som spillemaskiner og parkering Man får firkantede øjne af at spille At spille på almindelige brætspil er bedre end at spille på it Børn kan så meget med it nu om stunder Vi får klogere børn Øget indlæringshastighed It er nødvendig i fremtiden It skal ind med modermælken