Hva sier tallene oss Publiseringskanaler for OT statistikk

  • Slides: 12
Download presentation
Hva sier tallene oss?

Hva sier tallene oss?

Publiseringskanaler for OT statistikk, skal dekke ulike behov - Udir. no, analysenotat etter hver

Publiseringskanaler for OT statistikk, skal dekke ulike behov - Udir. no, analysenotat etter hver innsamling, 3 ganger i året - Innsamlingsportalen, og fra medio(? ) 2015 Statistikkportalen - Gjennomføringsbarometeret, 1 -2 ganger i året. Publisert sist i september - -KOSRA, OT-indikator, andel som er tilbake i skole/lære eller arbeid, årlig

Status for de fire hovedgruppene registrert i OT per juni 2014 fordelt på fylke.

Status for de fire hovedgruppene registrert i OT per juni 2014 fordelt på fylke. Ukjent status Under oppfølging og veiledning Aktivitet OT arbeider ikke aktivt med ungdommen 120% 100% 19 25 28 29 80% 41 27 25 40 40 29 34 43 36 21 30 30 27 30 35 5 8 9 11 el nd rø Sø r-T rd al an ag k d 11 Ho nm 27 21 ar ud Fin er 30 18 16 Os lo 16 lt sd al og R om sh er ør e M 16 5 us d Ak ga l an s k ar em ld Te l fo st 21 sk 16 5 4 4 4 3 Ve nd rla No r gd e -A st Au 23 20 10 2 2 ld tfo Øs r -A st Ve dm ar gd e k d Op pl an e an Fjo og gn So rd el ag nd Tr ø 19 15 2 2 1 0 0% 22 14 He 23 31 29 25 25 35 38 46 42 Bu 45 20% 55 43 Ia 56 40 44 43 41 om 40% 50 44 Ro 45 Tr 49 48 rd - 31 46 60% No 29 32

Ungdom i OTs målgruppe per juni 2014 etter tilmeldingsårsak og alder. 19 400. Antall.

Ungdom i OTs målgruppe per juni 2014 etter tilmeldingsårsak og alder. 19 400. Antall. N= 120% 100% 13 11 12 14 17 10 12 80% 20 30 32 45 60% 11 62 18 20 40% 25 68 26 20% 48 37 20 26 17 7 0% I alt (N=19430) 16 år og yngre (N=2132) Ikke søkt 17 år (N=2978) Takket nei til plass Avbrudd 18 år (N=5250) Andre grunner 19 år (N=5008) Data mangler/ukjent kode 20 år (N=4062)

Utviklingen i andelen ungdommer i aktivitet i løpet av skoleåret 2011/12 2012/13 2013/14 50

Utviklingen i andelen ungdommer i aktivitet i løpet av skoleåret 2011/12 2012/13 2013/14 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 November Februar Juni

En av ti ungdommer i OT er ikke aktuelle for opplæring eller arbeid på

En av ti ungdommer i OT er ikke aktuelle for opplæring eller arbeid på grunn av sykdom eller opphold i institusjon 4 OT har ikke lyktes med ungdommen 3 3 10 Syk/institusjon 8 7 5 5 Takket nei til oppfølging 6 Juni 2014 Juni 2013 2 2 2 Er i militæret Juni 2012 5 5 Ikke-formell opplæring 4 4 Omsorg for barn 0 2 4 6 8 10 12

To av fem ungdommer er tilbake i OT neste skoleår eller Tre av fem

To av fem ungdommer er tilbake i OT neste skoleår eller Tre av fem er ikke tilbake i OT neste skoleår Gjengangere juni 2013 Gjengangere juni 2014 Snitt juni 2013 Snitt juni 2014 48 50 45 40 35 35 32 32 30 38 38 38 37 36 36 42 41 39 39 44 42 26 25 20 15 10 5 ld fo st Ve Ø st fo ld d an og al R da la nd g H or r-T rø nd e la k ar ed m Sø H st -A gd er an d N or dl ar le m Te Ve dor N k g la Tr øn de la nd pp O gd er st er sk -A ud Au us sh er da ne Ak Bu og So gn og e M ør or Fj om sd al R Tr om s k ar nn m Fi O sl o 0

En av tre i OT skoleåret 2012 -13 begynte i skole eller lære skoleåret

En av tre i OT skoleåret 2012 -13 begynte i skole eller lære skoleåret neste skoleår, 2013 -14 Andel ungdommer i OT skoleåret 2012 -13 som begynner i skole-lære 2013 -14. 50 45 45 43 43 39 40 35 36 29 29 29 30 34 33 32 32 32 35 35 37 25 20 15 10 5 ne da sl o or O nd la da So gn og Fj H or rø nd e la g d an r-T R og al Sø e og R om sd al nd la N or Ia lt g la Tr dor N M ør sk øn de er ud er Bu gd -a st Ve -A st pp O gd er la nd Au k ar le m Te nn m ar k ld Fi Ø st fo s om Tr us sh er Ak ed H Ve st fo m ar k ld 0

Fra Gjennomføringsbarometeret, 2014: 1 • Andelen ukjente ungdommer i oppfølgingstjenesten har gått kraftig ned

Fra Gjennomføringsbarometeret, 2014: 1 • Andelen ukjente ungdommer i oppfølgingstjenesten har gått kraftig ned de siste årene. Andelen ukjente i oppfølgingstjenesten var fem prosent i 2014. • Andelen ungdommer som har fått hjelp av oppfølgingstjenesten til å komme i aktivitet, for eksempel skole, arbeid eller tiltak, har økt mye de siste fem årene. Fra i fjor til i år har veksten bremset opp og gått litt tilbake. • 60 prosent av ungdommene som var i oppfølgingstjenesten ved utgangen av skoleåret 2011 -2012, var i arbeid eller i videregående opplæring ved begynnelsen av neste skoleår, 2012 -2013. 30 prosent av ungdommene var tilbake i OT.

Ny indikator: Status for ungdom tilmeldt OT ved utgangen av skoleåret 2010 -2011 og

Ny indikator: Status for ungdom tilmeldt OT ved utgangen av skoleåret 2010 -2011 og 2011 -2012 neste skoleår (2011 -2012 og 2012. 2013). Prosentandel. 120% 100% 7 1 9 1 34 31 80% Ikke i andre filer I annen utdanning 60% I OT 22 20 40% 20% 36 40 0% 2011 2012 I arbeid I videregående opplæring

Oppsummering • Svært positiv utvikling i andel ukjente og andel i aktivitet de siste

Oppsummering • Svært positiv utvikling i andel ukjente og andel i aktivitet de siste 3 -5 årene • Trenden ser ut til å flate ut, og gå litt tilbake for noen indikatorer. • Andelen gjengangere relativt stabil de siste årene. • En vridning fra relativt ensidig fokus på ukjente til større fokus på resultat, hvor mange kommer tilbake i skole/lære og arbeid.