Hva kan foreldre gjre For sttte barnet sitt

  • Slides: 7
Download presentation
Hva kan foreldre gjøre For å støtte barnet sitt i leseutviklingen

Hva kan foreldre gjøre For å støtte barnet sitt i leseutviklingen

Språkutvikling og lesing i 1. klasse Lydbevissthet Ordforråd Selve leseutviklingen

Språkutvikling og lesing i 1. klasse Lydbevissthet Ordforråd Selve leseutviklingen

Forventet leseutvikling • Kan sitt eget navn og logoer • På skolen jobbes det

Forventet leseutvikling • Kan sitt eget navn og logoer • På skolen jobbes det med lydbevissthet – Lytte ut lyder i ord – Lærer bokstavtegnet til hver lyd • F. eks: bokstavlyden er M, bokstaven heter «e. M» – Ordets oppbygging, lyder, stavelser, endelser, betydning – Lese ord ved hjelp av lydering, dra sammen S-O-L • Kjenne igjen ordbilder

Hva kan foreldre gjøre • for å stimulere barnets lydbevissthet: – Lek. F. eks:

Hva kan foreldre gjøre • for å stimulere barnets lydbevissthet: – Lek. F. eks: Mitt skip er lastet med… – Hva tror du jeg tenker på nå? MMM. . (mat) – Hva rimer på katt? – Hvor mange klapp er det i navnene våre? – Hvorfor er tog et kort ord og lokomotiv et langt ord? – Si eller les vers rim, regler og ellinger

Hva kan foreldre gjøre • for å stimulere barnets ordforråd: – Lese høyt. Samtal

Hva kan foreldre gjøre • for å stimulere barnets ordforråd: – Lese høyt. Samtal om bildene og teksten – Snakke om det som barnet er opptatt av – Bruke språket i alle situasjoner – Forklare ord – Undre seg sammen: Eks: jul og hjul – Leke sammen, spille spill

Hva kan foreldre gjøre • for å stimulere selve leseutviklingen: – Være opptatt av

Hva kan foreldre gjøre • for å stimulere selve leseutviklingen: – Være opptatt av det barnet lærer på skolen – Vise hvor nyttig det er å lese og skrive – Nysgjerrighet for bokstaver. Lete etter bokstaven – Hjelpe barnet å huske bokstavlyden, når det skal dra sammen bokstaver til ord – Barnet får lese høyt for en voksen – Gi hjelp når ordet leses feil – Samtal om innholdet i teksten

Etter at lesekoden er knekt SOL = systematisk opplæring av lesing

Etter at lesekoden er knekt SOL = systematisk opplæring av lesing