Hva er en samkommune og hva er alternativene

  • Slides: 12
Download presentation
Hva er en samkommune og hva er alternativene? Frosta, Levanger og Verdal - felles

Hva er en samkommune og hva er alternativene? Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 Geir Vinsand Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

FLV-kommunenes hovedmål • Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer • Opparbeide/øke beredskap til å

FLV-kommunenes hovedmål • Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer • FLV skal være drivkraft i utviklingen av samarbeid i Innherredsregionen • FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling) • Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Mulige gevinster ved økt samarbeid • Styrket lokaldemokrati gjennom bedre styring, flere oppgaver og

Mulige gevinster ved økt samarbeid • Styrket lokaldemokrati gjennom bedre styring, flere oppgaver og nye roller • Bedre ressursbruk i administrasjon og tjenesteyting • Høyere kompetanse og bedre kvalitet • Utviklingseffekter – befolkning, næringsliv og kultur • Kommunene styrker sin stilling i forhold til staten Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Tre hovedalternativer • Samkommune • IKS som i dag evt. regionråd • Kommunesammenslutning Frosta,

Tre hovedalternativer • Samkommune • IKS som i dag evt. regionråd • Kommunesammenslutning Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Felles formannskap har sagt • At vanlig IKS er lite effektivt og gir styringsproblemer

Felles formannskap har sagt • At vanlig IKS er lite effektivt og gir styringsproblemer • At samarbeidet bør utvides og forsterkes • At oppgavene bør løses av et felles politisk styre med beslutningsmyndighet og budsjettansvar for egne oppgaver • Da har vi en samkommune! Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Kjennetegn på en samkommune • Det geografiske nedslagsfeltet er større enn èn kommune •

Kjennetegn på en samkommune • Det geografiske nedslagsfeltet er større enn èn kommune • Indirekte valgt politisk styringsorgan • Beslutningsmyndighet over egne oppgaver • Selvstendig økonomi og indirekte finansiert • Egen juridisk enhet • Egen administrasjon Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Kommunehistorikk og reformbilde • Den gamle bølgen: fra særkommuner til enhetskommuner • Den nye

Kommunehistorikk og reformbilde • Den gamle bølgen: fra særkommuner til enhetskommuner • Den nye bølgen: fra enhetskommuner til differensiert forvaltning • IKS: nasjonale fyrtårn • Særkommune: Transport • Samkommune: FLV • Enhetsfylker • Regionfylker Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Hvorfor samkommune? • • Bedre enn tradisjonelt IKS Gir politisk styring med regionale oppgaver

Hvorfor samkommune? • • Bedre enn tradisjonelt IKS Gir politisk styring med regionale oppgaver Gir en felles arena og mulighet for nye roller Gir et troverdig mottaksapparat for nye oppgaver • Gir stordriftsfordeler og kompetansegevinster i eksisterende virksomhet Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Fjerde forvaltningsnivå? Kommer an på… • • • Oppgavenes omfang og viktighet Grad av

Fjerde forvaltningsnivå? Kommer an på… • • • Oppgavenes omfang og viktighet Grad av beslutningsmyndighet Den politiske organiseringen Den administrative organiseringen Finansieringen Arbeidsformen Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Seks mulige ”nivåer” i kommunesektoren • • • Bydeler/kommunedeler Kommuner Regionråd/IKS-organer Sam- og særkommuner

Seks mulige ”nivåer” i kommunesektoren • • • Bydeler/kommunedeler Kommuner Regionråd/IKS-organer Sam- og særkommuner Fylkeskommuner/enhetsfylker Landsdelsråd/ interfylkeskommunalt samarbeid Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Hvorfor ikke regionrådsmodell? • Politikere uten makt og myndighet over egne oppgaver • Blir

Hvorfor ikke regionrådsmodell? • Politikere uten makt og myndighet over egne oppgaver • Blir kun enighet om minste felles multiplum • Dårlig egnet for strategiske oppgaver • Løser ikke utfordringer knyttet til effektivitet og styring • Høye prosesskostnader Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand

Hvorfor ikke kommunesammenslutning? • Reformbehovet gjelder utvalgte kommunale funksjoner, ikke typiske lokale oppgaver •

Hvorfor ikke kommunesammenslutning? • Reformbehovet gjelder utvalgte kommunale funksjoner, ikke typiske lokale oppgaver • Dagens kommuner er rimelig funksjonelle mht. innbyggertall og avgrensning • Dagens kommuner er en ressurs i den regionale utviklingsstrategien • En storkommune kan være vanskeligere å kombinere med to politikerroller • Vil beholde handlingsfrihet på lang sikt • Nasjonal standardløsning med liten nyhetsverdi Frosta, Levanger og Verdal - felles kommunestyremøte 14. oktober 2002 - Geir Vinsand